رمان صیغه استاد پارت 14

 

صورت مادرمو بوسیدم و گفتم دلم برات تنگ شده بود مامان خانوم با کلی زحمت مرخصی گرفتم امشب تا بیام با مامانم باشم
نگاهی به صورتم انداخت و گفت

_این چه رژیه که زدی؟
دختر خیلی پررنگه تو اون خونه زشته به خدا میگن این دختر حتما یه جوریه…

لبخند زدم و گفتم مامان جان باز شروع نکن توی اون خونه اینقدر همه باکلاسن که من به خودم نرسم میندازنم بیرون و بهم میگن دهاتی تو که نمیخوای از کار بیکار شم؟

مادر ساده ی من از ترس بیکار شدن دخترش سریع عقب نشینی کرد

_ بیا بشین بیا بشین امروز برای ناهار قرمه سبزی پخته بودم تودلم گفتم یکم برای دخترم نگه دارم شاید اونم بیاد قسمتت بوده مادر الان برات گرم می کنم

میل غذا نداشتم اما مادرم که اینطور با خوشحالی داشت حرف میزد چطور می تونستم بهش نه بگم ؟

مادرم برای گرم کردن غذا رفت

مانتومو در آوردم و شالمو روی گردنم انداختم وقتی مادرم با سینی غذا برگشت انگار که واقعا گرسنه شدم کامل بشقاب و خالی کردم
انقدر این غذا به من چسبید که حد نداشت

وقتی غذا تموم شد سرم و رو روی پای مادرم گذاشتم و دراز کشیدم
به عادت همیشه مادرم شروع کرد به نوازش کردن موهامو من سرخوش از این همه نزدیکی به مادرم فقط عشق می کردم

نمی خواستم به استاد به اون خونه و هیچ چیز دیگه ای فکر کنم
فقط میخواستم الان کنار مادرم خوشحال باشم

با مادرم حرف زدیم درد دل کردیم وقتی از اینکه کارم خوبه و درآمدش خوبه و شنید خیلی خوشحال شد بیچاره اینقدر توی این مدت عذاب کشیده بود بی‌پولی کشیده بود که پر از استرس و نگرانی بود

با صدای زنگ گوشیم سرم و پای مادرم بلند کردم ساعت یک نصفه شب بود نگاهی به شماره انداختم استاد بود به مادرم گفتم استاده حتماداروهای خانمش و پیدا نکرده
مادرم از جاش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت و منم تماس وصل کردم

_چرا هنوز بیداری؟
آب دهنم و پایین فرستادم و گفتم با مادرم داشتیم حرف میزدیم برای همین بیدارم

_ بگیر بخواب صبح نباید خواب بمونی وقتی میام دنبالت باید آماده باشی..

آهسته چشم گفتم سکوت کرد نمی خواست قطع کنه پس من پرسیدم خانم حالش خوبه؟

_ آره خوبه خوابیده خونه غرق سکوته واقعا ادم عصبی میشه اینهمه سکوت

استاد دلش میخواست با یکی حرف بزنه چون توی خونه همیشه سکوت بود و هیچ کسی نبود تا باهاش هم صحبت بشه
وارد اتاق شدم و کنار دیوار نشستم و گفتم
_شما چرا نخوابیدی ؟
نفسی کشید و گفت

_خوابم نمیبره فکرمم مشغوله

به خودم جرات دادم و گفتم
اگه نگین فضولم می تونم بپرسم که فکرتون درگیره چیه؟
کمی مکث کرد و گفت

_فکرم درگیر زندگیه درگیر گیتیه…
این آدم با همه ی غرور و خودخواهی که داشت با همه زور گویاشو عصبانیت هاش یه ادم تنها بود که نیاز داشت به دوست
به کسی که همراهش باشه باهاش حرف بزنه خسته بود از تنهایی و من این خستگی رو از نگاهش و رفتارش میخوندم

آهسته زمزمه هیچ کسی از اینده خبری نداره بهتره بهش فکر نکرد

شما الان به استاد خیلی مطرح هستی استادی که همه ی دانشجوهاش براش سر و دست می شکنن خبر دارین چند تا از دخترای کلاس عاشق شمان؟

خندید صدای خنده اش و شنیدم این آدم خیلی کم می خندید
صدای خنده اش که قطع شد گفت

_هیچکدومشون انا خبر ندارن هامون فاخر استاد خوشتیپ دانشگاه توی خونش روی تخت‌خواب چقدر عصبی وحشی میشه وگرنه هیچ کسی عاشق من نمیشه…

بدون خجالت گفتم باور کنین بازم عاشق تون میشن چون روی تخت خوابم یه جور دیگه خواستنی میشین

این حرف و زدم و سریع لب گزیدم و با اون یکی دستم روی سرم کوبیدم خاک بر سرت ساغر چی گفتی الان
استاد با خودش چی فکر میکنه!

کمی سکوت کرد و گفت
_روی تخت چطور خواستنی میشم؟

دیگه نمی تونستم حرف بزنم لال شده بودم اما استاد ول کن نبود

_ ساغر با تام روی تخت خواب چطوری میشم؟
چند نفس عمیق پشت سر هم کشیدم و گفتم

خب روی تخت خوابم درسته عصبی هستید و زور میگین و خشنین اما این عصبانیت و زورگویی بهتون میاد در عین حال بعد اینکه ارضا میشین مهربون میشین برای چند دقیقه…

_ نظر تو چیه؟
میگی همه دخترای دانشگاه عاشقمن تو چی؟
تا حالا به این فکر کردی که عاشقم بشی؟
لبمو با زبونم تر کردم و گفتم
من انقدر مشکلات و بدبختی داشتم که هیچ وقت به عشق عاشقی فکر نکردم

اما دست بردار نبود که ادامه داد

_الان که مشکلات و بدبختی نداری تنها مشکلت منم که توی زندگیتم الان چی الان عاشقم میشی؟
فکر می کنی توان مثل بقیه عاشقم میشی؟

قلبم داشت از جا کنده میشد نمیدونستم چی باید بگم واقعیتش این بود که میدونستم اگه یه مدت دیگه پیش استاد باشم قطعاً بهش دلبسته میشم اما نمیدونستم اینو باید بگم یا نه میترسیدم عصبانی بشه پس گفتم

من عاشق شدن بلد نیستم معامله و قرارداد و ترجیح میدم

استاد نگار فکر نمی کرداین جواب بدم رو بهم گفت
_ همین خوبه اگه میگفتی قرار عاشقم بشی خیلی زود از زندگیم حذف می‌شدی اما الان که قرارداد و معامله برات مهمه موندگاری ساغر
موندگاری تا وقتی که ازت سیر بشم و دلموبزنی
تا اون موقع تمام خرج و مخارج تو مادرت با منه
پس سعی کن حالا حالاها دل من و نبزنی تحقیق در مورد سکس در مورد رابطه
پیدا کن علایقم و علایق یه مرد و…
یه مرد مغرور و زورگو عصبی و خشن مثل من چطور رابطه هایی رو به نظرت دوست داره؟
اینا رو پیدا کن توی رابطه هامون انجامشون بده تا ماندگارتر بشی

چشم گفتم و استاد بالاخره گفت زیاد حرف زدیم دیگه برو بخواب صبح میام دنبالت که برگردی خونه اینجا جات خالی بود امشب دیگه حسابی باید بهم سرویس میدادی چون واقعا دلم میخوادت…

اینو گفت و تماس قطع کرد و من هاج و واج موندم این آدم انگار اصلاً سیرمونی نداشت هیچ چیزی سیرش نمی کرد

از من می خواست تحقیق کنم بخونم درباره سکس و رابطه می خواست چیزی یاد بگیرم تا بیشتر بهش حال بدم نفسم رو بیرون دادم و مادرم در اتاق باز کرد و وارد شد
_چی شده دخترم حرف زدنت طول کشید اتفاق افتاده؟

از جام بلند شدم و گفتم

نه مامان جای دارو رو پیدا نمیکرد یه ساعت دارم توضیح میدم کجا گذاشتم

وارد اتاق شد یه تخت دو نفره بزرگ توی این اتاق بود مادرم رو به من گفت _مادر دختری بخوابیم؟

چرا که نه از خدام بود خودم روی تخت انداختم و گفتم
من از خدامه مامان میخوام امشب از کنار مادرم بودن نهایت لذت ببرم
اما دروغ چرا فکر پیش استاد بود استاد واقعاً حالش خوب نبود خیلی داغون بود ناراحت بود و من میدونستم همه اینا به خاطر زنشه…

چون تمام شب و به استاد حال و روزش فکر کرده بودم صبح بی حال و کسل از خواب بلند شدم و آبی به صورتم زدم.

مادرم با دیدن چشمای من گفت
_که دیشب خوب نخوابیدی؟

سریع لبخندی زدم و گفتم چرا نخوابیدم!
فقط از خواب سیر نشدم دلم میخواد بازم بخوابم
مادرم بغلم کرد و گفت
_ خب بخواب عزیز دل مامان چرا نمیخوابی؟
نگاهی به ساعت انداختم و گفتم
استاد گفته قبل از اینکه بره دانشگاه من باید برم خونه موتظب زنش باشم که تنها نباشه

 

4.1/5 - (34 امتیاز)
[/vc_column_inner]
پارت های قبلی همین رمان

دسته‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest
453 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Ame
Ame
1 سال قبل

Ajab

Milad
Milad
3 سال قبل

هی ی زمانی ما اینجا روزایی داشتیم
الان پیدامون نشه متوجه نمیشن
اینم شد رسم رفاقت

HHAsal
پاسخ به  Milad
3 سال قبل

سلام خوشبختم ولی رفیق هاتون بی وفا نیستن اسمتو میاوردن اقای محترم

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  Milad
3 سال قبل

اهای میزنم پس کله ات ها بالای هزار بار اسمت اومده الانم فعلا پاشو بیا زیر پارت ۱۵ صیغه

fatemeh
fatemeh
3 سال قبل

ارشام دوباره مفودالسرشدی

Elnaz
Elnaz
3 سال قبل

فاطمه به جای این همه غر خواهر یه سوال میپرسم جواب بده.
.
.
وای چی انقدر اذیت این شهاب بدبخت میکنی از همون اول با ابن بنده خدا لج بودی گناه داره بابا میلاد رو بگی یه چیزی پرو بود اعتماد به سقفش هم که هیچ ولی این بچه خوبیه کاری به کسی نداره (منو چه به طرفداری از پسر سفارش زنش رو به عمل اوردم منو نکش!)

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Elnaz
3 سال قبل

داداشمه دوسش دارم واسه همینم سربه سرش میزارم {من بشخصه کسی که واسم عزیزه باهاش حرف میزنم ویه کوچولو اذیتش
میکنم }
بعدم اصلاداداش منو با میلی مقایسه نکن چون دیگه دوسش ندارم نمیدونم چی گفت ناراحتم حالابماند
شهاب چون باجنبه س باهاش شوخی میکنم{واقعاعین داداش نداشتمه }
داداش ادمینم همینطور
من اگه داداش واقعی هم داشتم همین اندازه ک داداش شهاب رواذیت میکنم اونارم اذیت میکردم
داداشیای مهربونم خیلی دوستون دارم وبراتون بهترینارومیخام
رفع ابهام شدالی جون

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  fatemeh
3 سال قبل

فاطی شوخی کردم ولی خب این توضیحاتتون قابل تحسین بود .میگم ما رو چی دوست نداری!؟؟

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  Elnaz
3 سال قبل

محض شوخی گفتم سو تفاهم نشه!

fatemeh
fatemeh
3 سال قبل

ریحون عشقم دلتنگت که شدم اونم زیاد
ککککککککککککککججججججججججججججججججججججججججججججججججججججااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
دلت میاد یکاری کنی توسن 18سالو3ماهگی بدون عخش شم این اتیو که میبینی اصلانیس الی هم که نگم برات
شهابم که خون به دلم میکنه ادمینم ده برابرشهاب
میخوای منوبه کی بسپاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جداازاون شکست عشقی میخورمممم
دلت میاد شوخیه مگه بزاری بری نمونی
ادمین استیکراروبزارمن احساساتمونمیتونم بالب تاب بیان کنم

HHAsal
پاسخ به  fatemeh
3 سال قبل

فاطی جونم میای بریم موتور سواری

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  HHAsal
3 سال قبل

هرجابری پایتم من
کی وکجا؟

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  fatemeh
3 سال قبل

اهههه فاطی بزار یه چیزی بگم که تا حالا بهت نگفتم
.
.
.
تو عشق منی و خیلی خوشحالم به ابجی فاطمه خوشگل و دلسوز دارم!

maral
maral
پاسخ به  fatemeh
3 سال قبل

فاطی بیا عشق خودم شووووو باوررر کن هروز میبرمت بستی فروشی
به کیمی هم میگم جیگرکی به برتت

fatemeh
fatemeh
3 سال قبل

هههههههههههههههههیییییییییی
میگم یه سوال
کسی دلش تنگ نشده آِیا؟؟؟؟؟؟؟

HHAsal
3 سال قبل

کاش همیشه فردا روز ۲۵برام حذف بشه
دل من بیقرار چشمای بسته ای است که دگر هیچ وقت اورا نمیبینم
کاش باز بیای بگی من اومدم خانوادمون رو شاد کنی ولی هیچ وقت دیگر نمیایی و غمت روی دلم میماند
چقدرسخته ندیدنت غمگین ترین واژه زندگیم تو بودی رفیق بی معرفت 😔😭
کاش میتونستم واسه یک ساعت فردا رو پاک کنم و دیگه جلوی روم نیای کاش میشد یه دقیقه ببینمت 😔دنیا با من چه کردی اخه چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لعنتی😭😭

ریحان
ریحان
3 سال قبل

آیلینم…جیرانم

😍😘❤️

fatemey
fatemey
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

سلام دخترا خوبین؟ من از زمان رمان استاد خلافکار پیاماتونو میخوندم وبیشترتونو میشناسم. اسمم فاطمست از آشنایی با هاتون خوشبختم

HHAsal
پاسخ به  fatemey
3 سال قبل

سلام خوشبختم فاطمه جان منم عسل هستم

fatemey
fatemey
پاسخ به  HHAsal
3 سال قبل

خوشبختم عسل جان چند. سالته شما؟ البته اگه دوست داری بگو، دیگه بعد از استاد خلافکار پاتوقتون این رمانه؟

پاسخ به  fatemey
3 سال قبل

نه عزیزم من میخوام بکشونمشون زیر رمان خودم…
به امید خدا..

fatemey
fatemey
پاسخ به 
3 سال قبل

باشه هاناجان

fatemey
fatemey
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

سلام دخترا خوبین؟ من از زمان رمان استاد خلافکار پیاماتونو میخوندم وبیشتر تونو میشناسم. اسمم فاطمست وخوشبختم

ریحان
ریحان
3 سال قبل

عزیزای دل من…کسی هست اینجاکه دلش براریحون تنگگگ شده باشه؟؟؟!!!اگه نه عیب نداره من بجای همتون دلتنگتونم.گلی خوشگلای من…من یه مدته درگیرم برابرنامه ریزی وکارای مدرسه.هم بعداون ماجرابه یجورمیگرن گرفتارشدم که خدابه روزدشمنمم نیاره.داغونم میکنه.هم اینکه مهمون داریم.هم دارم آماده سفرمیشم برارفتن به دیارخاطره هاوعاشقانه هام.امروزم دیگه طاقت نیوردم اومدم یه سربزنموبرم.دلتنگتوووونم.فاطمه بلا.فاطی طلا.الی گلی.آتوس جانم.مارالی عشقولی.زهرای ماه پیشونیم دلتنگتم توآرای قندعسلم.هاناجانای من.یاسی جیگیر.نسی نفس.وهههممممه اونایی که اسنشون الان توذهنم نیست…میبوسمتون.مراقب دل پاکتون باشین.شماهامثل گلین…راستی عسل بانوی خوشگل…خانواده منم هم خیلی مذهبین هم سنتی.اماپدرومادرم هردوتحصیلات دارنوشاغلن.ومنوداداشمم همینطور.رفتن نرفتن به دانشگاه ودرسوخیلی چیزای دیگه به افکارآدمابستگی داره نه عقایدمذهبیشون گلم.بعضیام اصلا مذهبی نیستن اماخوب فکرشون متفاوته…..
انشالله تومراحل دیگه زندگی موفق باشی…
خوب خوب گل گلیای من فرزندان قشنگم.من فعلا ازحضورپرنقش نگارهمه چی تمام شمامرخص میشم تاااااشش روزدیگرکه ازدیارعاشقانه هام خدمتتون شرفیاب بشم.درروز30شهریورکه تولدریحونتونه.و22سالش تموووووم میشه.ای وای من پیرشدم رفتتتتتت.فعلاخوشگلام دلم نمیادبرمممم.امادیگه چشمم یاری نمیکنه.خدانگهدارتون.دوستون دارم

پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

واییییییی سلام ریحانم چطوری تو امیدوارم که خوب باشی
اره من دلتنگت بودم ❣️
تفلدتم پیشاپیش مبااااااارک کیلی لی لی کیلی لی لی دس دس❤️❤️❤️😍😍😍😍😘😘😘😘💌💝

عهههه بسلامتی دیگه خانوم معلمم که شدی خیلی خوشحال شدم عزیییزم 😍

maral
maral
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

خوبی ریحان جاااانم من هم دلتنگت بوددد موفق باشی ریحون جونم
😘😘😘😘😘

HHAsal
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

سلام گلم تولدت رو پیش پیش بهت تبریک میگم انشالله همیشه شاد باشی
پدر و مادر منم تحصیل کرده هستن وشاغل هست مادرم معلم هست
ولـیخوب نمیدونم چرا نمیزارن یعنی میدونم….

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

سلامممممم!
چطوری ریحان بانو ؟!کم پیدایی
تولدت پیشاپیش مبارک😍

ریحان
ریحان
3 سال قبل

سلااااام.سلام.سلام خوشگلای من…
من آمده ام وای وای ، من آمده ام
عشق فریاد كند
من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام
ای دلبر من الهی صد ساله شوی
ای دلبر من الهی صد ساله شوی
در پهلوی ما نشسته همسایه شوی
همسایه شوی كه دست به ما سایه كنی
شاید كه نصیب من بیچاره شوی
من آمده ام وای وای، من آمده ام
عشق فریاد كند
من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام
عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم
عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم
زنجیر وفا فكنده در پای دلم
عشق اگر به فریاد دل ما نرسد
ای وای دلم وای دلم وای دلم
من آمده ام وای وای من آمده ام
عشق فریاد كند
من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام
بیا كه برویم از این ولایت من و تو
تو دست منو بگیر و من دامن تو
جایی برسیم كه هر دو بیمار شویم
تو از غم بی كسی و من از غم تو
من آمده ام وای وای من آمده ام
عشق فریاد كند
من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام
من آمده ام وای وای ، من آمده ام
عشق فریاد كند
من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام
ای دلبر من الهی صد ساله شوی
در پهلوی ما نشسته همسایه شوی
همسایه شوی كه دست به ما سایه كنی
شاید كه نصیب من بیچاره شوی
من آمده ام وای وای، من آمده ام
عشق فریاد كند
من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام
عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم
زنجیر وفا فكنده در پای دلم
عشق اگر به فریاد دل ما نرسد
ای وای دلم وای دلم وای دلم
من آمده ام وای وای من آمده ام
عشق فریاد كند
من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام
بیا كه برویم از این ولایت من و تو
تو دست منو بگیر و من دامن تو
جایی برسیم كه هر دو بیمار شویم
تو از غم بی كسی و من از غم تو
من آمده ام وای وای من آمده ام
عشق فریاد كند
من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام

پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

خوش اومدی ریحانه جان..
صفا اروردی
گل و سمبول آوردی..
قربانت عزیز دل من خوبم گلم..
خودت خوبی؟
حال و احوالت خوبه؟
تولدت…
عه من نمیدونستم..
انشالله..
عزیزم که دلت همیشه شاد باشه و لبانم خندون آرزوهاتم برات خاطر بشن عزیز و با یاد آوردی خاطره های قشنگت روی لبت خنده وا بشه…
و به خواسته های که میخوای برسه گلم…
راستی یه چیزی بگم ریحانه..
هیچ وقت یاد نره..
اگه میدونی کسی رو دوست داری
و اونم دوست داره..
پس برا عشقت بجنگ تا بدستش بیاری…
هیچوقت عقب نکش..
روی این کره خاکی آدم فقط یک بار عشق واقعی تجربه میکنه..
پس توام نزار از دستت بره عزیزم…

HHAsal
پاسخ به 
3 سال قبل

چی شده اومدی این جا🤔

Elnaz
Elnaz
3 سال قبل

ادمین چند پارت ترمیم مونده ؟!
من فعلا درسام به صورت جدی شروع نشده میتونم ویرایشش کنم برات فقط چقدره ؟؟

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  ghader
3 سال قبل

باش

fatemeh
fatemeh
3 سال قبل

سسسسسسسسسسللللللللللاااااااااااااااااممممممممم
چطوووووووووووووووووووورررررررررررررییییییییییییینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ببببببرررررررروووببببچچچچچچچچچچچ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ای شهاب جیگربگیری که انقدمنوحرص میدی
اتوس چیکارکنیم؟؟؟؟؟؟

Shahab
Shahab
پاسخ به  fatemeh
3 سال قبل

دیشب جیگر گرفتیم خوردیم

پاسخ به  Shahab
3 سال قبل

خخخ منظورش جز جیگر بوده شهاب
مام دیشب جیگر کباب کردیم 😛😛😛

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  Shahab
3 سال قبل

نوش جان داداش

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Shahab
3 سال قبل

منظورم جزجیگربودجزش جاافتادشکموووووو

پاسخ به  fatemeh
3 سال قبل

یکم بیشتر بمونه قشنگ جا میوفته

maral
maral
پاسخ به  fatemeh
3 سال قبل

من که درگیر درس مدرسه تو چه میکنی
فاطی از بیکاری بیا بجای من درسا بخون
قوربونت😂😉😅😁

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  maral
3 سال قبل

هیچی بیکااااااااااااااارررررررررررر
باواین شهابم نازمیکنه نمیادبریم فرحزاد
خسته شدم
امروزم بازاررفتم ولی بازم خستم حوصلم سرمیره
نموخامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

پاسخ به  fatemeh
3 سال قبل

من که گفتم بریم
منو و یاسین هستیم فقط.

Fatemeh🧡
Fatemeh🧡
3 سال قبل

هننننن‌؟؟؟؟؟؟؟
سرکاریه؟؟؟؟
دوربین مخفی؟
تینا؟ اینجا؟ جلل جالب
تینا و آرشام و با هم پیداشون شدن
تینالو سیلامممممم شطووووووووری کوجا بودی

3 سال قبل

دانشگاه که فعلا تعطیله
ایلین بفهمه داری شوهرشو از راه بدر می کنی
😂

Elnaz
Elnaz
پاسخ به 
3 سال قبل

وای وای بو های خوبی به مشامم نمیرسه😂
ایلین بفهمه که اول ما رو میکشه که امانت داری نکردیم بعدم تو 😅😂

Fatemeh🧡
Fatemeh🧡
پاسخ به  Elnaz
3 سال قبل

آیلینم لارجه

پاسخ به  Elnaz
3 سال قبل

من ادم قانعی هستم
یه دونه بسه

پاسخ به 
3 سال قبل

جون بابااااا😂

Elnaz
Elnaz
پاسخ به 
3 سال قبل

به به بهش میگم حتما وفادار بودی 😂

Fatemeh🧡
Fatemeh🧡
پاسخ به 
3 سال قبل

آیلین با من😂
تو اوکیو بده تا یکی از خواهر شوهرما بندازم به یه جونت 😌
آغااا ینی چی؟؟؟؟
این غیر عرف!
غیر شرع!
غیر قانونیه!
غیر اخلاقی!
ینی چی که شما دانشگاتون تعطیله ما کور شدیم از ساعت 8 تا 12 تو وات و شاد
اه☹️👣

پاسخ به  Fatemeh🧡
3 سال قبل

فقط توی وات و شاد باشی کور میشی
اگه جای دیگه باشی کور نمی شی؟😂🤔

پاسخ به 
3 سال قبل

شهاب جون تو آره 😂😂😂
فقط وات و شاد کورم میکنن و حضور معلمان گرام 😌😂

Elnaz
Elnaz
پاسخ به 
3 سال قبل

خخخخ !
معلوم نیس شاید کور شد بستگی به مکان داره😂😜
فاطی ما از ۱۰ تا ۱۲ تو شادیم .

HHAsal
پاسخ به 
3 سال قبل

ای گفتی اقا شهاب

HHAsal
پاسخ به  Fatemeh🧡
3 سال قبل

حقته فاطی 😂😂

پاسخ به  HHAsal
3 سال قبل

خو چرووووو حقمه عسل☹️
گوناخ دالم خو
راسی اهل کوجایی تو عسل خانم

HHAsal
پاسخ به 
3 سال قبل

چون دوست دارم ناز من😍
شــــــــــــــــــــــــــیراز

پاسخ به  Fatemeh🧡
3 سال قبل

دانشگاه رو با مدرسه نکن
خیلی فرق دارن

Shahab
Shahab
پاسخ به 
3 سال قبل

مقایسه*

پاسخ به  Shahab
3 سال قبل

شهاب سایه کو

Shahab
Shahab
پاسخ به 
3 سال قبل

سایه از بس تو این کرونایی خونه مونده بود
سیستماش قاطی کرده بود
رفت پیش یکی از دوستاش که اصفهانه.
دارم این چند روزه ارامش ذخیره می کنم برای وقتی که اومد

پاسخ به  Shahab
3 سال قبل

😂😂😂😂
شهاااب تا میتونی از این فرصت استفاده کن و آرامش ذخیره کن زنای دورت فعلا پراکنده شدن
از این ور آیلین نیس😭
از اون ور آبجیت و زنداداشت
از این ورم سایه
این ینی آرامش محض 😂

Shahab
Shahab
پاسخ به 
3 سال قبل

تنها کسی دختری هستی که درک میکنی
این ارامش محض رو
مبارک شوهرت باشی

پاسخ به  Shahab
3 سال قبل

هعی راسی شوهر
من ی شوهر داشتم انگار
ای بابا میلاد کوجایی

HHAsal
پاسخ به 
3 سال قبل

کاش یکی بود من از دست مامان بزرگم نجات میداد اعصاب برام نزاشته😂😂

HHAsal
پاسخ به 
3 سال قبل

این جوری نگو دلم اب میفته نمیتونم برم دانشگاه اقا شهاب

Shahab
Shahab
پاسخ به  HHAsal
3 سال قبل

دلت اب نیفته مکان خیلی جالبی نیست

HHAsal
پاسخ به  Shahab
3 سال قبل

اومم😔هر چیزی بد و خوبی داره
پسر بد اقای شهاب
بیام بزنمت

پاسخ به  HHAsal
3 سال قبل

بله😳؟
بزنی؟ ما از این چیزا نداریم.

HHAsal
پاسخ به 
3 سال قبل

شوخی کردم باهاتون حالا انگار من میتونم شما رو بزنم 😂😂اقا شهاب

HHAsal
پاسخ به 
3 سال قبل

بازم ببخش دیگه باهات شوخی نمیکنم اقا شهاب

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  HHAsal
3 سال قبل

وات ؟بزنیش؟؟؟؟؟؟؟؟!

HHAsal
پاسخ به  Elnaz
3 سال قبل

نه شوخی کردم الی من دلم نمیاد هیچ کسیو بزنم

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  Shahab
3 سال قبل

خخخ کوجاس مگه 😂

3 سال قبل

هعععی ساشا و خانومش پریماه!!!
یادشون بخیر!😔

3 سال قبل

اون زمانی که ستایش و یاسی زنای ادمین بودن!!!😅😅😅
😔😔😔

HHAsal
پاسخ به 
3 سال قبل

شیراز فردا میام اگه هستی بمون

3 سال قبل

دلم عجییییب واسه روزای قدیم تنگگگگگ شده!
اونقدر قدیم ینی زمان استاد سجاد و مرصاد و سورن و یاس و آرام و رزیتا و …
هههععععععی روزگار!
☹☹☹
😔😔😔

3 سال قبل

آب ، آب را غرق نمی کند!
باد،باد را ویران نمی سازد!
خاک،خاک را مدفون نمی‌کند!
آتش،آتش را نمیسوزاند!
اما…
“آدمی”،”آدم” را….!!!
.
‌.
.
آیلینی ❤

پاسخ به 
3 سال قبل

تو آیلین خودمونی؟؟؟

Elnaz
Elnaz
پاسخ به 
3 سال قبل

ایلین خودمون فعلا نمیاد دیگه هانا

پاسخ به  Elnaz
3 سال قبل

عه!… خب این آیلین کیست؟؟ 🤔

پاسخ به 
3 سال قبل

آتوس میباشد

Elnaz
Elnaz
پاسخ به 
3 سال قبل

اتوسا😐😂😂 اسمش رو به یاد آیلین عوض کرده

پاسخ به  Elnaz
3 سال قبل

وااای خدایا از دست آتوسا… آخر از دست من کتک میخوره…

3 سال قبل

شهاااااب اگه هستی ی چیزی بگو!

3 سال قبل

ععععه باز ساعتو حال کردین؟؟؟
۳:۳۳
فک کنم داشته بهم فک میکرده!!😅

453
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x