45 دیدگاه

رمان گرگها پارت ۴۵

4.5
(4)

۱۵۳)

کامیار همه ی توانشو به کار بست که حال منو خوب کنه و از حالت عزاداری و افسردگی خارج بشم..
کامیاری که از شلوغی و حضور مردم بیزار بود، منو و گاهی هم همه مونو میبرد به رستورانها و کافی شاپهای شلوغ و معروف شهر..

یه روز که توی اتاقم نشسته بودم و درس میخوندم اومد پیشم و گفت
_خسته نشدی انقدر درس خوندی؟

_آخه خیلی عقبم و هیچی بلد نیستم.. باید بخونم

_بخون ولی نه اینطوری که مغزت بسوزه.. هوا آفتابیه پاشو بریم بیرون هوات عوض بشه

_کامیار من تو خونه راحتم، چرا خودتو بخاطر من اذیت میکنی در حالیکه از شلوغی بدت میاد

_نه دیگه بدم نمیاد.. عادت کردم، تو فکر منو نکن.. پاشو لباس بپوش بریم

لباس پوشیدم و سوار ماشین که شدیم گفت
_اینبار تو بگو کجا بریم

کافی شاپ دنج و باحالی رو میشناختم به اسم کافه ناندو که قبلا با دوستام رفته بودم و خیلی از فضاش خوشم اومده بود..
گفتم
_یه کافه ای هست که من خیلی دوست دارم.. بریم اونجا

وارد کافه که شدیم کامیار هم مثل من ازش خوشش اومد و گفت
_چقدر اینجا قشنگه

همه جا از چوب بود و روی دیوار ها از گلهای طبیعی و روی سقف از گیاهان رونده استفاده کرده بودن که از سقف آویزون بود..
و آکواریوم های بزرگی که پر از ماهی و گیاه طبیعی و مرجان های زیبا بود..
روی میزها هم شمع های قشنگی روشن بود و گاهی هم عطر ملایم عود توی فضا با بوی قهوه مخلوط و پخش میشد..
گوشه ی کافی شاپ درختی گذاشته بودن که مشتری ها آرزویی میکردن و روی کاغذ مینوشتن و از شاخه هاش یه عالمه کاغذ رنگی و روبان و اشیاء ریز آویزون میکردن..

دوستم پریسا روی یه تکه کاغذ صورتی اسم پسری رو که دوست داشت نوشته بود و تا کرده بود و با روبان وصل کرده بود به یه شاخه ش..
اونوقتها به کارش خندیده بودم چون اثری از عشق توی قلبم نبود و فکرشم نمیکردم که یه روز اینطوری گرفتار جادوی عشق بشم..

پشت یه میز دو نفره نشستیم و دو تا موکا همراه با پای سیب دارچینی سفارش دادیم..
کامیار دور و برو نگاه کرد و گفت
_چه آکواریومهای باحالی داره.. منم یه وقتایی خوشم میومد و یه آکواریوم کوچیک داشتم ولی نگهداری و تمیز کردنش سخت بود دادمش به پسر عموم

_منم دوس دارم.. مخصوصا که آکواریومهای اینجا نور و زمینه ی آبی داره و به آدم آرامش میده

سفارشهامونو آوردن و کامیار یه جرعه از قهوه ش خورد و نگاهی به درخت کرد و گفت
_اون درخت چیه انقدر چیز میز بهش آویزون کردن؟

_میگن درخت آرزوئه.. دوستم میگفت آرزویی که داری مینویسی روی کاغذ و آویزون میکنی ازش، مثلا که برآورده میشه.. یا یه چیز کوچکی که میخوای از خودت یادگاری بزاری وصل میکنی بهش

_ایده ی جالبیه، منظره ش هم قشنگه

حدود یک ساعتی نشستیم و یکم از کیک و شیرینی های محبوبمون و یکم راجع به مردمی که میومدن و میرفتن حرف زدیم و کم کم بلند شدیم که بریم..
کامیار قبل از رفتن با خنده گفت
_تو نمیخوای آرزوتو بنویسی و آویزون کنی از درخت؟
_فکر بدی نیست.. به شرط اینکه هردومون بنویسیم
با همون خنده ی قشنگش گفت
_باشه بریم بنویسیم

حسابو پرداخت کرد و رفتیم کنار درخت و از جعبه ای که پیشش بود دو تکه کاغذ و خودکار برداشتیم و تا خواستم بنویسم دیدم کامیار کاغذمو نگاه میکنه..
نوشته مو ازش مخفی کردم و گفتم
_عه نگاه نکن.. مال خودتو بنویس

روی کاغذم نوشتم

تو که یک گوشه ی چشمت غم عالم ببرد
حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد
آرزوم کامیاره

کاغذو تا کردم و با روبان نازکی که از سوراخ کاغذ رد کردم بستمش به یکی از شاخه های درخت..
کامیار هم چیزی نوشت و از شاخه ای آویزون کرد..
داشتم از فضولی اینکه چی نوشته میمردم.. باید یه جوری آرزوشو نگاه میکردم..
فکری به ذهنم رسید و کیفمو یواشکی گذاشتم روی یه صندلی نزدیک درخت..
فقط دعا کردم که تا برگردم کسی برش نداره و به کامیار گفتم
_اینم از درخت آرزو.. بریم

با خنده ی موذی گفت
_چی نوشتی؟

مثل خودش خندیدم و گفتم
_به تو چه فضول؟.. مگه من از تو آرزوتو پرسیدم که تو میپرسی

بااااشه ای گفت و از کافه خارج شدیم..
سوار ماشین که شدیم یهو گفتم
_آخ کیفم جا موند
گفت
_من میارم
و خواست پیاده بشه که گفتم
_نه تو بشین خودم میارم

سریع رفتم کیفمو برداشتم و با عجله کاغذ کامیارو باز کردم و خوندم..
نوشته بود

فضای دلم غرق آرامشیست
که با بودن تو مهیا شده
گمان میکنم قلب مجنون من
گرفتار لیلا شده…
لیلی

پیش لیلی هم یه قلب کج و کوله کشیده بود که دلم براش ضعف رفت..
خواستم برش دارم ولی فکر کردم شاید واقعا برآورده بشه و گذاشتم همونجا موند..
هیچ آدم عاشقی عقل درستی نداشت.. منم نداشتم..

زود برگشتم توی ماشین و به روم نیاوردم که یادداشتشو دیدم و دارن توی دلم بندری میزنن..

یکم خیابونا رو گشتیم و چیزایی که منیره سفارش داده بود خریدیم و برگشتیم خونه..

روزهای قشنگی از عمرم سپری میشدن و کنار کامیار دلم آروم بود..

۱۵۴)
دیگه مثل قبل منتظر اعتراف و پیشنهاد ازدواجش نبودم چون دیگه شک نداشتم که اونم عاشق منه و منو میخواد..
سپردم به زمان و تصمیم گرفتم از روزهای با هم بودنمون لذت ببرم تا به وقتش دلدارم زبون باز کنه و حرفشو بزنه..

هر روزمون با هم میگذشت و کامیار همش پایین بود..
فقط برای استراحت میرفت بالا و حتی گاهی وقتها میفهمیدم که نمیخواد بره بالا و بعد از ناهار روی مبل سه نفره دراز میکشید و چرت میزد و بعدش هم وانمود میکرد که یهویی خوابش برده و نتونسته بره بالا..
ولی من دیگه شناخته بودمش و زرنگ بازیاشو از بر بودم..
عاشق این بودم که روی کاناپه بخوابه و من روش پتو بکشم و زیر سرش بالش بزارم..
بنظرم خودش هم متوجه میشد ولی خودشو میزد به خواب که من روش پتو بکشم..

یه بار که بعد از ناهار یکم کتاب خوند و بازم دراز کشید روی مبل و چرت زد، مینو زنگ زد و یک ساعت فک زد..
وقتی تماسو قطع کردم و رفتم توی هال دیدم روی کاناپه نیست و رفته بالا..
دو سه ساعتی نیومد پایین و بالاخره من رفتم بالا که ببینم چرا نمیاد..
وقتی رفتم تو اتاقش دیدم داره کمد لباسشو مرتب میکنه و اصلا به من محل نزاشت..
گفتم
_چه عجب داری کمدتو مرتب میکنی؟

نه نگام کرد نه جواب داد.. با تعجب گفتم
_کامیار.. چرا جواب نمیدی؟

_چی جواب بدم؟.. لباسامو دارم مرتب میکنم دیگه.. کجاش عجیبه

انگار قهر کرده بود.. گفتم
_چرا اخمویی؟

_اخمو نیستم.. با کسی که یه پتو هم روم نمیندازه تو این سرما حرفی ندارم

ای جاااان بخاطر پتو و بی توجهیم چه قهری هم کرده بود.. طوری میگفت تو این سرما، انگار تو حیاط خوابیده بود..
خندیدم و گفتم
_لوس نشو مگه بچه ای؟.. قهری با من؟

_برو بزار کارمو بکنم

منم بهم برخورد و بدتر از خودش قهر کردم و گفتم
_به درک که قهری.. تو که حتی فکر نمیکنی شاید دلیلی داشتم که نتونستم روت پتو بندازم، همون بهتر که با من حرف نزنی
اینو گفتم و رفتم پایین..

دو روز بخاطر یه موضوع بچه گانه حرف نزدیم باهم و قهر موندیم..
فقط برای صبحانه و ناهار و شام میومد پایین و همش بالا بود..
اصلا به همدیگه نگاه نمیکردیم و حرف نمیزدیم..

یه بار موقع ناهار، نگار جون پرسید شما دو تا چرا حرف نمیزنین با هم.. منم گفتم حرفی نداریم..
چپ چپ نگام کرد و پاشد رفت بالا.. منم خونسرد نشستم و بقیه ی غذامو خوردم..
ولی دلم براش تنگ شده بود.. لعنتی..

عصر دومین روز قهرمون بود که وقتی رفتم توی اتاقم دیدم یه بسته پفک روی تختمه..
با تعجب برش داشتم.. کار کامیار بود مطمئن بودم.. خنده م گرفت و پفکو برداشتم و رفتم توی هال..
از منیر پرسیدم
_منیر تو این پفکو گذاشتی تو اتاق من؟

خندید و گفت
_فکر کنم کامیار گذاشته، چون یکم قبل رفت بیرون و برگشت.. پفک خواسته بودی؟
خندیدم و گفتم
_نه

حالا که پا پیش گذاشته بود برای آشتی، منم باید کاری میکردم..
پفکو ریختم توی یه کاسه و رفتم بالا..
روی تختش دراز کشیده بود.. تا منو دید نیم خیز شد.. با لبخند گفتم
_سلام

روی تخت نشست و خنده ش گرفت و گفت
_سلام

منم پیشش نشستم و گفتم
_از کجا میدونستی پفک دوست دارم؟

_از اونجایی که وقتی برای بچه های تیمارستان خوردنی خریده بودم التماس میکردی پفکو بدم به تو

_توام که ندادی.. جالبه که یادته

_ندادم چون اون وقتا ازت خوشم نمیومد.. در ضمن من همه چیه تو رو یادمه

_چطور ازم خوشت نمیومد که همه چیمو یادته؟

دستشو دراز کرد سمت کاسه و گفت
_داری زیادی سئوال میپرسی

منم دستمو کردم توی کاسه ی پفک و گفتم
_پررو

دستشو که بدجور پفکی بود مالید به آستین بلوزم و گفت
_تو یا من؟

دادی زدم و گفتم
_کامیااار.. بلوزم سفیده رنگ میگیره از پفک

بدجنس خندید و گفت
_خب درش بیار بشورش.. میخوای کمکت کنم دربیاری؟

بد نگاش کردم و گفتم
_خیییلی…

پررو گفت
_خیلی چی؟

_کلمه ای که مناسبت باشه پیدا نمیکنم

بلند خندید و گفت
_خوب بابا خودت درش بیار

_کامیااار

_چیه؟. من دربیارم؟

محکم زدم به بازوش و گفتم
_خیلی بی تربیتی.. اصلا بده پفکمو، نمیخوام بخوری

زود یه مشت دیگه برداشت و کاسه رو از زیر دستش کشیدم..
دم در اتاقش وایسادم و با خنده گفتم
_اونروز مینو زنگ زد و یه ساعت حرف زد، بخاطر اون نتونستم بیام و روت پتو بکشم

لبخند قشنگی زد و گفت
_دلیلتون موجهه خانوم

بعد از اونروزی که کامیار به زور منو برده بود سر خاک، و با حرفاش بهم آرامش داده بود، دیگه مرتب هر جمعه با کامیار میرفتیم بهشت زهرا.. و یه بار هم نگار جون و منیره هم اومدن و سر خاک آقای کیان هم رفتیم..
خیلی دلم میخواست بدونم مهتاب رو هم اونجا دفن کردن یا نه..
ولی جرات نمیکردم ازش بپرسم.. هیچوقت باهاش در مورد زن و بچه ش حرف نزده بودم و میترسیدم ناراحت و غمگین بشه..

۱۵۵)
کامیار و نگار جون توی هال حرف میزدن و منم داشتم قرصهای کامیارو چک میکردم تا ببینم کدومشون داره تموم میشه و باید بخریم..
دو تا از قرصاش فقط سه چهارتاش مونده بود و بردم و بهش نشون دادم و گفتم
_در اولین فرصت از این دو تا باید بخریم
نگاهی به قرص ها کرد و گفت
_الان بریم بخریم.. قرص فشار مامان هم تموم شده

توی داروخونه بودیم که یه خانم شیک و سانتی مانتال اومد تو و بدون توجه به کسانی که توی نوبت تحویل دارو بودن رفت جلو و با عشوه و ناز گفت
_آقا این داروها رو بدین لطفا

اونایی که نوبتشون بود اعتراض کردن بهش و گفتن که بره عقب تر و منتظر بشه..
با فیس و افاده اخمی کرد و اومد نزدیک ما ایستاد..
بوی ادکلن گرونقیمتش رفت توی بینیم و ناخودآگاه نگاهش کردم..
سنگینی نگاهمو حس کرد و اونم نگاهم کرد و بعدشم نگاهش روی کامیار ثابت موند..

کامیار هم نگاهی بهش کرد و بیتفاوت سرشو برگردوند سمت من..
ولی اون خانم هنوزم کامیارو نگاه میکرد و بعد از چند ثانیه اومد جلو و گفت
_کامیار کیان؟

ای بابا آشنا دراومد با کامیار.. این دیگه کی بود..
کامیار با شنیدن اسمش برگشت سمتش و با تعجب گفت
_بله منم.. ولی شما رو بجا نمیارم

زن با خنده و خوشحالی گفت
_آذرم کامیار.. آذر رفیع زاده.. یعنی انقدر عوض شدم که منو نشناختی؟

کامیار با دقت نگاهش کرد و خندید و گفت
_آذر رفیع زاده.. الان شناختمت.. چقدر عوض شدی تقلب

زنه بلند خندید و گفت
_لقبمو یادته، یادش بخیر

داروهای کامیار رو که آماده بود گرفتم و زنه که دید ما داروهامونو گرفتیم گفت
_بریم بیرون من بعدا میام میگیرم

رفتیم بیرون داروخونه و آذر رو به کامیار گفت
_خیلی خوشحالم که دیدمت.. راستش خیلی دلم میخواست دوباره یه روز ببینمت

_ده سال گذشته از دوران دانشگاه
_آره ده سال.. ولی تو هنوزم خوشقیافه ای جذاب لعنتی

اوه چقدر هم ریلکس بود خانم.. فوری با کامیار پسرخاله شد..
البته گویا سالها قبل دوستهای صمیمی بودن..

کامیار گفت
_نه دیگه پیر شدم.. ولی تو خوب موندی، اصلا یه آدم دیگه شدی.. اگه اسمتو نمیگفتی ممکن نبود بشناسمت

بلند خندید و گفت
_دست دکترم درد نکنه که کوبید و از نو ساخت منو

کامیار هم خندید و گفت
_آره اتفاقا فقط چشماته که دست نخورده و آشناست.. اون بینی منقار طوطی و دندونای کج و کوله ت درست شدن

_ای بدجنس.. بینیم خیلیم قشنگ بود فقط خواستم عروسکی بشه.. راستی شنیدم بعد از دانشگاه ازدواج کردی

به من اشاره کرد و گفت
_خانمته؟

کامیار هم به من نگاهی کرد و گفت
_نه.. الان مجردم

برقی رو که توی چشمای زن درخشید دیدم و خوشم نیومد..
_وای پس توام مثل من جدا شدی؟.. منم دو سال بعد از فارغ التحصیلی ازدواج کردم و چهار سال پیش هم طلاق گرفتم

کامیار که با یادآوری مهتاب یکم گرفته شده بود، به زور لبخندی زد و گفت
_معلومه که طلاقت میدن کدوم مردی میتونه تو رو تحمل کنه

_ایشش خیلیم دلتون بخواد.. این منم که دیگه هیچ مردی رو نمیخوام و عاقل شدم.. البته تو عشق سابقمی اگه تو بخوای نه نمیگم بهت

چشمکی به کامیار زد و حال من با شنیدن عشق سابق گرفته شد..
مگه کامیار به مادرش نگفته بود که بهم فرصت عاشق شدن ندادی.. پس این زن چی میگفت!

کامیار با حرفی که آذر زد به من نگاهی کرد و بازم اونو نگاه کرد و گفت
_چه عشق سابقی دختر؟.. من و تو رابطه ای نداشتیم

بازم خندید و گفت
_خب تو عشق من بودی.. عشق یکطرفه و محال من.. هر کار کردم نیفتادی به تورم

با همون خنده رو کرد به من و گفت
_همه ی دخترای دانشگاه عاشقش بودن ولی هیچ کس نظرشو جلب نمیکرد و همیشه سینگل بود

چشمکی به من زد و گفت
_لقبش بین دخترا جذاب لعنتی بود.. الان که پیر شده خطرش کمتر شده، اونوقتا خوشگل تر و دخترکش تر بود، خیلیم مغرور بود و محل هیشکی نمیزاشت

_هنوزم پرچونه ای و یه ریز حرف میزنی آذر

_تازه خیلی حرفا دارم باهات حالا که پیدات کردم

بازم یه چشمکی زد و گفت
_مخصوصا که فهمیدم مجردی

چقدر این دختر چشمک میزد.. چقدر حال دل من بد بود.. چرا؟..

کامیار نگاهی به من کرد و بهش گفت
_من گیر تو نمیفتم، الکی دلتو صابون نزن

اونم با همون خنده ی پر عشوه و زنونه ش که من اصلا بلد نبودم گفت
_اونوقتا گیرم نیفتادی چون بچه بودم و اینقدر دلبر نبودم.. ولی بعد از این خواهیم دید

از اینکه کامیار به حرفاش میخندید و طوری رفتار میکرد که انگار شوخیه، دلم گرفته میشد..
رو به کامیار کردم و خواستم بگم بریم، که آذر گفت
_بیا بریم یه جایی بشینیم راحت حرف بزنیم سرپا که نمیشه

کامیار نگاهی به من کرد و گفت
_بریم؟

نمیتونستم بگم نه..
_باشه بریم

دختره طوری وانمود میکرد که انگار من اونجا نیستم و حضورم اصلا اهمیتی داره..
فقط به کامیار میگفت بیا بریم، حرف بزنیم، بشینیم..
یه لحظه خواستم بگم شما برین ولی نتونستم..
کامیار گفت
_یه کافی شاپ همین نزدیکیا هست بریم اونجا

_بیا با ماشین من بریم

بازم منو به حساب نیاورد و به کامیار گفت بیا..
دیگه تحملم تموم شد و گفتم
_سوئیچو بده من برم خونه، تو با ماشین خانم برو

آذر هم که از خداش بود گفت
_آره بریم، خودم میرسونمت خونه

ولی کامیار رو به من گفت
_نه با هم میریم

و دستشو گذاشت پشتم و هدایتم کرد سمت ماشین و به آذر گفت
_ماشینتو بزار همینجا با ما بیا

و در جلویی رو برای من باز کرد و گفت
_بشین

وقتی کامیار در جلو رو برام باز کرد آذر داشت با دقت نگاهمون میکرد و با خنده ی ساختگی گفت
_نه من خودم میام، اینجا جای پارک نداره

از اون دخترای پررو بود که از رو نمیرفت..
رفت و سوار ماشینش شد.. یه لکسوس سفید داشت.. قبل از اینکه ماشینش رو ببینم، از بوی ادکلن و پوست سمور پالتوش فهمیده بودم که حسابی پولداره..

رفتیم توی یه کافه نشستیم و آذر انقدر حرف زد که سردرد گرفتم..
از دوران دانشگاهشون و ازدواجش حرف زد و گفت که با مردی ساکن آلمان ازدواج کرده و چند سال اونجا بوده.. ولی یه روز شوهرشو با یه زن دیگه تو خونه شون‌ دیده و ازش طلاق گرفته..
کل مهریه شو به اضافه ی یه عالمه پول و ملک از مرده گرفته و برگشته ایران‌..

پرسید که من چه نسبتی با کامیار دارم و اونم گفت که لیلی پرستارمه..

با تعجب نگامون کرد و گفت
_مگه چته که پرستار لازم داری؟.. یا انقدر ثروتمند شدی که برا خودت خدمتکار شخصی استخدام کردی؟

کامیار عصبی گفت
_آذر بازم مثل اونوقتا بدون فکر حرف میزنیا.. پرستار و خدمتکار خیلی باهم فرق داره.. من مریضم و لیلی با خواست خودش پرستار من شده بدون چشمداشتی

بعدش هم با محبت نگام کرد و ادامه داد
_در واقع لیلی دکتر منه، نه پرستارم

آذر بدون توجه به من و حرف کامیار گفت
_چه مریضی؟.. تو که کاملا سالمی و چیزیت نیست

کامیار هم به مغزش اشاره کرد و گفت
_مشکل اینجاست

_وااای کامیار، تومور مغزی داری؟

_نه دختر.. چرا داد میزنی؟.. بیماریه من روحیه، مشکل روانی

چشماش گرد شد و گفت
_تو که کاملا عادی هستی

_دیوونه ی زنجیری که نیستم همینجا عربده بکشم.. گاهی عصبی میشم و… ولش کن.. از بچه ها خبر نداری؟..اشکان؟ الهه؟ مجید؟

_با الهه و اشکان یه مدتی رابطه داشتم ولی بعد دیگه گمشون کردم.. خودت چی؟.. با کی رفت و آمد داری؟.. مسعود و آرمین چیکار میکنن؟

_مسعود یه مدتی باهام کار میکرد ولی الان دیگه ازش خبر ندارم.. آرمین هم پنج شش سالی میشه ندیدمش

_وا چرا؟. شما که خیلی صمیمی بودین

_راستش من پنج سالی میشه که از هیچ کس خبر ندارم و بخاطر همون مشکلی که گفتم تیمارستان بودم

_تیمارستان؟؟؟؟.. کامیار باورم نمیشه.. یعنی انقدر جدی بود؟

دلم نمیخواست حال کامیار با یادآوری اون مسائل گرفته بشه و یا عصبی بشه..
طوری که آذر نبینه از زیر میز دستمو آروم روی دستش گذاشتم و فشاری دادم.. نگام کرد و با نگاه بهش اشاره کردم که یعنی ادامه نده..
ولی اونم دستمو فشرد و آروم گفت
_خوبم بیخیال

بعد هم رو به آذر گفت
_آره خیلی جدی

_الان خوبی؟. معالجه شدی؟.. اصلا چی شد که اونجوری شدی؟

من گفتم
_آذر خانم حرف زدن از این مسائل کامیارو ناراحت میکنه.. لطفا از چیزای خوب حرف بزنیم

متوجه شد که نباید زیاد کنجکاوی کنه و با لبخند گفت
_باشه خانم پرستار.. از چیزای خوب حرف میزنم

بعد هم رو کرد به کامیار و گفت
_مادر و پدر چطورن؟.. حالشون خوبه؟

_بابا چند سالی هست فوت کرده ولی مامان خوبه شکر خدا

_آخی خدا بیامرزتشون.. دلم برای مامانت تنگ شده یادمه که خانم نازنینی بود.. یه روز میام خونتون میبینمش

اوه این آذر خانم سیریش بود و نمیخواست ول کنه.. تازه میخواست تو خونه هم بره و بیاد..
ازش خوشم نمیومد و از اینکه گذشته ی مشترکی با کامیار داشت و انقدر جذاب و خوشگل بود حسودی میکردم و دلم میخواست کامیار دیگه نبینتش..

_هر وقت دوست داشتی بیا.. خونمونو که یادته

_آره یادمه.. انقدر پارتی میدادی یا برای درس خوندن جمع میشدیم خونه ی شما که آدرستون دقیق تو ذهنمه

بالاخره کامیار گفت
_آذر ما دیگه باید بریم، قرص فشار مامان تموم شده براش خریدیم نمیخوام ساعتش بگذره

و خواستیم بلند بشیم که آذر گوشیشو درآورد و گفت

_اول گوشیتو بده شماره تو سیو کنم بعد بریم

کامیار تا گوشیشو درآورد آذر از دستش کشید و شماره ی خودشو گرفت..
چقدر پررو بود.. اصلا ازش و رفتارش خوشم نمیومد..

_این گوشی عهد بوقی دیگه چیه کامیار؟

_من موبایل استفاده نمیکردم اینو لیلی خریده و به زور بهم داده برای مواقع اضطراری

با تحقیر و پوزخند نگاهی بهم کرد و گفت
_اینارو دیگه الان فقط تو موزه ها میشه پیدا کرد.. خودم برات یه گوشی خوشگل میخرم

_خودم گوشی دارم آذر.. ولی نمیتونم استفاده کنم.. نمیخواد تو بخری

بالاخره بلند شدیم و خداحافظی کردیم و آذر گفت زنگ میزنه و بازم میبینن همو و رفت..
برگشتیم خونه ولی دل من گرفته بود و نمیدونستم چرا اونقدر از دیدن یه آشنای مونث کامیار آشفته شدم..

آدم عاشق حسود بود و از نزدیک شدن کس دیگه ای به معشوق زجر میکشید..
اونم زنی مثل آذر که خیلی جلب توجه میکرد و جذاب بود..

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.5 / 5. شمارش آرا 4

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۶ ۱۱۰۶۰۷۴۴۳

دانلود رمان کنعان pdf از دریا دلنواز 1 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:       داستان دختری 24 ساله که طراح کاشی است و با پدر خوانده اش تنها زندگی می کند و در پی کار سرانجام در کارخانه تولید کاشی کنعان استخدام می شود و با فرهام زند، طراح دیگر کارخانه همکار و …
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۰ ۲۰۴۷۵۲۱۰۲

دانلود رمان ملت عشق pdf از الیف شافاک 4 (1)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان: عشق نوعی میلاد است. اگر «پس از عشق» همان انسانی باشیم که «پیش از عشق» بودیم، به این معناست که به قدر کافی دوست نداشته‌ایم. اگر کسی را دوست داشته باشی، با معناترین کاری که می‌توانی به خاطر او انجام بدهی، تغییر کردن است! باید چندان تغییر…
IMG 20240606 190612 646

دانلود رمان سیطره ستارگان به صورت pdf کامل از فاطمه حداد 5 (4)

بدون دیدگاه
          خلاصه رمان :   نور چشمامو زد و پلکهام به هم خورد.اخ!!!از درد دوباره چشمامو بستم. لعنت به هر چی شب بیداریه بالخره یه روز در اثر این شب بیداری ها کور میشم. صدای مامانم توی گوشم پیچید – پسرم تو بالخره یه روز کور…
InShot ۲۰۲۳۰۲۱۹ ۰۱۱۶۴۵۸۳۷

دانلود رمان کفش قرمز pdf از رؤیا رستمی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         نمی خواد هنرپیشه بشه، نه انگیزه هست نه خواست قلبی، اما اگه عاشق آریو برزن باشی؟ مرد قلب دزدمون که هنرپیشه اس و پر از غرور؟ اگه این مرد قلب بشکنه و غرور له کنه و تپش قصه مون مرد بشه برای…
55e607e0 508d 11ee b989 cd1c8151a3cd scaled

دانلود رمان سس خردل به صورت pdf کامل از فاطمه مهراد 3.4 (9)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:     ناز دختر فقیری که برای اینکه خرجش رو در بیاره توی ساندویچی کوچیکی کار میکنه . روزی از روزا ، این‌ دختر سر به هوا به یه بوکسور معروف ، امیرحافظ زند که هزاران کشته مرده داره ، ساندویچ پر از سس خردل تعارف میکنه…
رمان زیر درخت سیب

دانلود رمان زیر درخت سیب به صورت pdf کامل از مهشید حسنی 3.8 (5)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان زیر درخت سیب به صورت pdf کامل از مهشید حسنی :   من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود   فشاری که روی جسم خسته و این روزها روان آشفته اش سنگینی میکند، نفسهای یکی در میانش را دردآلودتر و سرفه های خشک کویری اش…
رمان هکمن

رمان هکمن 1 (1)

8 دیدگاه
دانلود رمان هکمن   خلاصه : سمیر، هکر ماهری که هیچکس نمی تونه به سیستمش نفوذ کنه، از یه دختر باهوش به اسم ماهک، رو دست می خوره و هک می شه و همین هک باعث یه کل‌کل دنباله دار بین این دو نفر شده و کم کم ماهک عاشق…
IMG 20230123 225816 116

دانلود رمان تقاص یک رؤیا 2 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   ابریشم دختر سرهنگ راد توسط گرگ بزرگترین خلافکار جنوب کشور دزدیده میشه و به عمارتش برده میشه درهان (گرگ) دلبسته ابریشمی میشه که دختر بزرگترین دشمنه و مجبورش میکنه باهاش ازدواج کنه باورود ابریشم به عمارت گرگ رازهایی فاش میشه که…
InShot ۲۰۲۳۰۷۱۳ ۲۳۵۴۱۴۵۲۰

دانلود رمان کوئوکا pdf از رویا قاسمی 5 (1)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:   یه دختر شیطون همیشه خندون که تو خانواده پر خلافی زندگی می کنه که سر و کارشون با موادمخدره ولی خودش یه دانشجوی درسخونه که داره تلاش می‌کنه کسی از ماهیت خانواده اش خبردار نشه.. غافل از اینکه برادر دوست صمیمیش که یه آدم خشک و…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۷ ۱۰۲۷۲۵۰۲۱

دانلود رمان بانوی قصه pdf از الناز پاکپور 5 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :                 همراز خواهری داشته که بخاطر خیانت شوهر خواهرش و جبروت خانواده شوهر میمیره .. حالا سالها از اون زمان گذشته و همراز در تلاش تا بچه های خواهرش را از جبروت اون خانواده رها کنه .. در این…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

45 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Sogol
Sogol
3 سال قبل

مهرناز جوووووووووونم امشب پارت داریم؟:grin:

Sogol
Sogol
پاسخ به  Sogol
3 سال قبل

مرسی مهربونم:heart_eyes:

فاطمه
فاطمه
پاسخ به  Sogol
3 سال قبل

☺:joy:وای دمت گرم

Niki
Niki
3 سال قبل

اینم بی زحمت توضیح بده
دستت مرسی مادر ، خیر از جونیت ببینی :kiss:
چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما
همیشه منتظریم و کسی نمی آید

صفای گمشده آیا
بر این زمین تهی مانده باز می گردد ؟

اگر زمانه به این گونه
ــ پیشرفت این است

مرا به رجعت تا غار
ــ مسکن اجداد
مدد کنید

که امدادتان گرامی باد
همیشه دلهره با من
همیشه بیمی هست
که آن نشانه ی صدق از زمانه برخیزد
و آفتاب صداقت ز شرق بگریزد

همیشه می گفتم:
چقدر مردن خوب است
چقدر مردن
ــ در این زمانه که نیکی
حقیر و مغلوب است ــ
خوب است

Niki
Niki
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

یک دنیا ممنونم مهرنازی :kiss::kissing_heart:
کاملا فهمیدم
من که دوست ندارم به زمان اجدادم برگردم .

Niki
Niki
3 سال قبل

سلام مهرنازی ، خوبی ؟؟
میشه اینو‌توضبح بدی !:pray_tone1:
من به بی سامانی،
باد را می مانم .
من به سرگردانی،
ابر را می مانم.

من به آراستگی خندیدم .
من ژولیده به آراستگی خندیدم .
– سنگ طفلی، اما،
خواب نوشین كبوترها را در لانه می آشفت .
قصه بی سر و سامانی من،
باد با برگ درختان می گفت .
باد با من می گفت :
« چه تهی دستی، مَرد!
ابرباورمیكرد.

Niki
Niki
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

ممنونم مهرنازی :kiss::kissing_heart:
یعنی مفهومش این بود که از دوری عشقش آن فرد انقدر داغون شده و آسمون به حالش گریه کرده ؟

نیوشا خاتوون
نیوشا خاتوون
3 سال قبل

مِقسی بووکووو
:wink::grinning::grin::joy::kissing_heart::innocent::heartbeat::hibiscus:
اینم فرانسوی:joy:

فری
فری
3 سال قبل

امروز پارت داریم؟پارت گذاری چجوریه ؟

فری
فری
پاسخ به  فری
3 سال قبل

عه پس باید فعلا تو خماری برخورد کامیار بمونیم :joy:مرسی

MamyArya
MamyArya
3 سال قبل

ممنونم مهرنازی عالی فقط باز این میگرن من اوت کرد با ای آدر دره پیت ی بار بین لیلی و کامی جدایی نندازه من دق میکنم:joy::joy::joy:

MamyArya
MamyArya
پاسخ به  MamyArya
3 سال قبل

آخی عزیییییزززز دلم مهری جانم از طرف من ب مامان گلت ک همچین خانومی بار اورده تبریک بگو و سلام بهش برسون روی ماهشم ببوس

MamyArya
MamyArya
پاسخ به  MamyArya
3 سال قبل

فدایی داری تو خواهرنازم:kissing_heart:

کیمیا
کیمیا
3 سال قبل

بازم روند همیشه …

ناشناس
ناشناس
3 سال قبل

خیلی عالی بود مهری ناز:thumbsup:

..
پفک فقط ذرت نمکی که طعم اصلی پفکو حس میکنی.. :yum::yum:چیه این پفکای جدید:crazy_face::crazy_face:

Aban
Aban
3 سال قبل

ایشششششش آذر لنتی خر بیشور:unamused:
پیس پیس گوشیم میخواد واسه کامیار بخره:no_mouth:
:joy::joy::joy:
بجا لیلی سیمای مغزم میخواد اتصالی کنه:neutral_face::joy:
.
دمت گرم مهرناز فقط قربون دستت همون فرمون لباسو پفکو بزن تو جاده خاکی دل من شاد شه بخدا بچه صغیر دارم:neutral_face::rofl::rofl::rofl:

Aban
Aban
پاسخ به  Aban
3 سال قبل

عجببب:neutral_face:
مرسی واقعا:joy:

نگین
نگین
3 سال قبل

مثل بقیه رمانا شد که اینم مثل دلبر استاد لابد اذر و کامیار دوست میشن یا یجیزی میشه از هم دور می شن

وانیا
وانیا
پاسخ به  نگین
3 سال قبل

اره هیجان انگیزش خیلی خوبه رمانای معمولی که تو دو قسمت بهم میرسن تو گوگل پره کیمیا جان

خیلی رمان خوبیه منکه عاشق رمانت شدم مهرناز :heart_eyes:جان:heart_eyes:

Sogol
Sogol
3 سال قبل

من حالم بیشتر از لیلی گرفته شد:cry:
اخه تو چرا همچین میکنی دهه:tired_face:
ولی مثل همیشه گل کاشتی:kissing_heart:
مهرناز درستش کنی هاااا من نمیتونم با وجود اذر کنار بیام لااقل بهرام وارد عمل میشد این کجا بود؟:joy:

ناشناس
ناشناس
3 سال قبل

آذر این وسط از کجا پیداش شد
ولی عالی بود

اردیبهشت41
اردیبهشت41
3 سال قبل

عالی بود مثل همیشه

نازی
نازی
3 سال قبل

عالی بود مثل همیشه:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
من که میدونم کامیار ی طوری میزنه تو ذوق آدر که تا ۱۰۰ کیلومتریشون هم رد نشه:joy::joy::joy::joy:
والا کامیار بیدی نیست که با این بادا بلرزه:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

اسرا
اسرا
پاسخ به  نازی
3 سال قبل

:joy:مهرناز این چشمکت منو میترسونه

اسرا
اسرا
پاسخ به  اسرا
3 سال قبل

همین سادگیش داره منو میترسونه:joy:

فرزانه
فرزانه
3 سال قبل

سلام تروخدا زودتر از رمان بره اذر :cry:کاش از طرف لیلی یکی میومد مهرناز می دونم که رمانت کلیشه ای نیست برا همین نمیشه پیش بینی کرد ولی اگه مثل بقیه رمانا بود الان باید هنوز دنبال‌ انتقام مسعود و‌سیرسش بازیای روکسانا بودیم:joy:

اسرا
اسرا
3 سال قبل

ینی دوسسس دارم این آذرو خفه کنم از حلق اویزونش کنم و بعد چشاشو درارم بعد زبونشو بکشم بعد دستو پاهاشو بشکنم که اینقد نگاه نکنه و زبون نریزه من بودم همونجا دارش میزدم و خودمو خلاص میکردم البته اون وسط قاتل هم می شدم:rage::rage::joy::joy:

اسرا
اسرا
پاسخ به  اسرا
3 سال قبل

نه به خدا من خیلی دوست داشتنی ام :sweat_smile:

فاطمه
فاطمه
3 سال قبل

☺:heart_eyes:خدای من
عاشق این حسودی های عاشق و معشوق هام..:wink:

ریحان
ریحان
3 سال قبل

نااز دلم میخواست آذر بود و من موهاشو میکشیدم…
دختره ی زشت…
آره والا آدمای
عاشق عقل ندارن.من همیشه به محمد میگم همه ی تن من فقط قلبه. هخخخ

منم دیشب ساعت 2 پای سیب دارچینی درست کردم.
الان گفتی
بازم هوس کردم.وااای پفککک میخوام…

عااالی بود نااز گوشه ای از یه زنگی واقعی…
.
خدا رو شکر که خوبی.
.
ما این چند روز رفتیم هم برا پرنده ها غذا گذاشتیم…
هم گربه های ملوس.هم سگای مظلوم…
.
محمدم همیشه کارش همینه..
.
ایشالله که زودتر
حال پوریا خوب بشه.
سختشه داداش
خوش خنده ی من.اما چه میشه کرد…

فدات عزیز من مرسی.

آره 11روز دیگه ست .اما دلم خون برا پوریا و آیلی.

امشب بر میگردیم.چشم مراقب هستم.مرسی فدات.
دوستت دارم♥

گیسو
گیسو
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

بلد میشیم بخدا میام این دختره اکبیری رو جرش میداما عععععع ادم چقدر سمج .ولی دستت طلا مهرناز

Zeynab
Zeynab
3 سال قبل

همون دارو ها رو میزد تو دماغ آذر … والا:grinning:

مثل همیشه عالی خانم نویسنده:):yellow_heart:

ترانه
ترانه
3 سال قبل

رمان داشت خوب پیش میرفت. بازم شد کلیشه ای الانه که اذر با کانیار دوست بشن.ای بابا چرا همه نویسنده ها اینجور میکنن

Niki
Niki
پاسخ به  ترانه
3 سال قبل

به نظر من ، کامیار دوستیشو با آذر ادامه میده تا لیلی حسودیش بشه و اینجوری دیگه کمتر به مرگ عزیزترین کسش فکر کنه و غصه بخوره و همه ی فکر و ذکرش کامیار و اذر بشه :thinking:

Niki
Niki
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

حس شیشومم اینو میگه 😉

Soha
پاسخ به  ترانه
3 سال قبل

مهری طلاییی طلا
فقط تورو خدا یه کاری کن ک کامیار حسودی کنه ن لیلی میگم لازمه یجوریایی بهرام قاسمی رو وارد قضیه کنیا :joy::joy::joy::joy::joy::joy:

Soha
پاسخ به  Soha
3 سال قبل

بابا ول کنا چ کار کامیار داری مگ خودت لیلی نیستی ؟
خوب من فقط عاشق اینم ک یع روز ببینم کامیار از حسودی داره میترکه :joy::joy::joy::joy:

Soha
پاسخ به  Soha
3 سال قبل

بابا ول کنا چ کار کامیار داری مگ خودت لیلی نیستی ؟
خوب من فقط عاشق اینم ک یع روز ببینم کامیار از حسودی داره میترکه :joy::joy::joy::joy:

دسته‌ها

45
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x