چت روم رماندونی ۲۲۱

486 دیدگاه
خوش قلب بودن نعمتیه که خدا به هرکسی نداده.. بدجنس نباشیم.. حسود نباشیم.. اگه کسی بهتر و موفق تر از خودمون بود کینه نگیریم ازش و سعی نکنیم بهش گیر…
فهرست