۱۸۵۷۴۴

کلیپ(یکی یدونمی🧡) 0 (0)

608 دیدگاه
https://d1.98share.com/upload/user/storage/c/5/4/kae93m7ry5tuc5431b9c88624da61861a06ea41600d5.mp4 وقتی عاشق میشی همه دنیات محدود میشه به یه نفر تو نگاهش .. تو صداش.. تو وجودش😍 و چه خوشبختم‌ من ک دنیام خلاصه شده در تو🧡 . https://d1.98share.com/upload/user/storage/6/8/d/jmprft83ia9e68dcbf261e7b6a027ed8fe5bad0b5de9.mp4 . https://d1.98share.com/upload/user/storage/3/9/a/gkier3ns9fl739a42ee84a4a05e8de26fc6a5685e1b5.mp4 . https://d1.98share.com/upload/user/storage/d/a/b/hydw6b7eapctdabba6d70bd37af9bf9d3df81a75b629.mp4 .
439789 Gahar ir

کلیپ عاشقانه (دوست دارم عشق جانم😍) 0 (0)

240 دیدگاه
https://d1.98share.com/upload/user/storage/6/f/0/j5pi83yev4c96f08ee4dd3ef0ea385966d2fc8333b02.mp4 . من خــــــــــوشبخــــت ترینم .. چـــون تــــــــو رو دارم .. تــــــویی که .. حتـــــی فکر کردن بهت .. قلبمـــــو گرم میکـــــنه .. تــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم .. هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم محبوب ِ قلبـــــم .. دوستــــــت دارم

کلیپ عاشقانه ( ای داد از دلم ) 1 (1)

223 دیدگاه
  یه نفر کنارمه که بعد اون لازم نیست کسی بیاد تو زندگیم چون خودش تموم زندگیمه❤️ دیوونه وار دوست دارم دلبر شیرینم😘 https://d1.98share.com/upload/user/storage/1/b/1/r7ih3kc9pwng1b1666335e621b426bf5ff5235760343.mp4