گربه سیاه پارت 6

12 دیدگاه
    از  تو کمد یه دست لباس برداشتم خیلی ساده به خودم رسیدم نه آرایشی نه رنگ و لعابی   از اتاق بیرون رفتم دیدم بابام آماده شده و…

“گربه سیاه” پارت 5

15 دیدگاه
چرا داییم بعد این همه سال اومده و از من کمک میخواد منی که هیچ کاری تا حالا انجام ندادم + چرا کمک من؟! _ آره خواهرزاده عزیزم میتونستم اعتماد…

” گربه سیاه “پارت 4

2 دیدگاه
    “فلش بک”   مامانم گوشیشو جواب نداد بهش پیام دادم   + مامان کجایی؟! نگار خانم؟! مامان میخوام برم انتخاب رشته کنم حتی بهم خبر ندادن کجا رفتن…

“گربه سیاه” پارت 3

6 دیدگاه
    رفتم رو مبل روبه رو شون نشستم   بابام قبل اینکه حرفی بزنه مامانم شروع کرد که اشتباه کرده منو کلاس طراحی فرستادن   + مامان خوب چه…

” گربه سیاه” پارت 2

3 دیدگاه
    وای خدا دو دقیقه نمیزارن بخوابم   + کیه در نزن   _ روکال دختر پاشو مهمونا اومدن بسه دیگه   وای خدا چقدر خوابیده بودم که مهمونا…

” گربه سیاه” پارت 1

1 دیدگاه
  این دل به من بعد ازتو دیگر دل نخواهد شد دیوانه‌ ای مانند من عاقل نخواهد شد اخلاق من را بهتر از هر کس تو می دانی این دل…