رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 97 4.3 (117)

3 دیدگاه
        _ می‌خوام خوشنویسی کنم، مشخص نیست؟   خودم را همراه صندلی و‌ پریناز جلوتر کشیدم.   _ الآن جات راحته؟   چشمکی زد.   _ خیلی.   یکی از قلم‌ها را برداشت و جوری در جوهر فروکرد که دلم به حال نوک قلم سوخت.   _…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 96 4.3 (129)

3 دیدگاه
        گاهی کنار سهند می‌نشستم، با کامپیوتر بازی می‌کردیم، کنار هم فیلم می‌دیدیم، گاهی سر بر شانهٔ هم گریه می‌کردیم.‌   مشکل فرهاد بود که روزبه‌روز عصبی‌تر می‌شد، شبیه همان فرهاد قبل‌از آمدن من.   اعصاب خراب، روح ویران، هورمون‌های به‌هم‌ریخته و وضع فیزیکی خراب من‌ هم…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 95 4.3 (125)

5 دیدگاه
        همه‌چیز سریع اتفاق افتاد.   ماشین در هوا چرخید، صدای جیغ سدا بود یا من؟   شاید هم صدای جیغ پریزاد.   دنیای من در همان چرخش ماشین وارونه شد، وارونه ماند و یک ضربه نهایی…   ماشین با سقف فرود آمد، کیسه‌های هوا باز شدند.…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 94 4.3 (108)

3 دیدگاه
      _ خوب می‌کنم.   مرا به آغوشش کشید. سرم در مکان محبوبم قرار گرفت، روی سینه‌اش.   _ سهند و سدا چی می‌شن؟   _ نگران نباش. هماهنگ می‌کنم که اذیت نشن.   خواستم از جایم بلند شوم که دستم را کشید.‌   _ کجا؟   _…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 93 4.6 (120)

1 دیدگاه
    پریناز   روزها به‌سرعت برق‌و‌باد می‌گذشتند ولی نه‌ چندان تکراری.   در حقیقت سرم حسابی شلوغ شد.   تعمیر محل هدیه فرهاد و افتتاح شیرینی‌فروشی جمع‌وجوری که برایم حکم رؤیایی دست‌نیافتنی داشت.   هرچند که اگر فرهاد اراده می‌کرد تمام دست‌نیافتنی‌ها محتمل می‌شدند.   اوایل فکر کردم شاید…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 92 4.5 (104)

3 دیدگاه
      _ فرهاد جونم؟   _ پریناز، حوصله ندارم، خسته‌م.   _ اصلاً تو می‌دونی من چی می‌خوام؟ به خستگیت کار نداره که‌!   _ بدون صغری کبری چیدن، خلاصه بگو چی می‌خوایی؟   _ اولا که مرسی، ماشین قرمزم رسید. بعدم اینکه فردا باهاش برم قنادی؟  …
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 91 4.4 (128)

4 دیدگاه
      پریناز   معلوم نبود چه کاری داشت که خانه نمی‌آمد. شاید هم مرتبط به پسردایی جانم بود و خبر نداشتم.   حرف که نمی‌زد شازده قشمشم!   ابراهیم هم بدتر از خودش، مردک سرالخفیات.   هر چقدر تلاش کردم با شیرینی و خوراکی تطمیعش کنم، تمام ظرف…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 90 4.5 (106)

2 دیدگاه
      موتور شاهین را میانه کوچه بن‌بست دیدم و خودمان را رساندیم.   شاهین جلو آمد، کلافه‌گی‌اش نوید خوبی نمی‌داد.   _ کجا رفتن؟   _ آقا، پیچید توی این کوچه، تا من رسیدم غیب شد.   سرم را چرخاندم سمت خانه‌های کوچه.   _ یکی از این…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 89 4.5 (130)

3 دیدگاه
      با ترس به اطرافم خیره شدم، انگار که فرستنده این پیغام در جمع مهمانان باشد.   دقیقاً نمی‌دانستم باید چکار کنم، چرا ساده‌انگارانه تصور می‌کردم سایه گذشته تاریک از سرم رفته است؟   دست‌هایم به‌وضوح می‌لرزیدند. شاید آبی به دست و رویم می‌زدم و بعد فکرم به…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 88 4.6 (116)

2 دیدگاه
          از عجایب روزگار که حتی در ماشین را برایم باز کرد.   پشت فرمان نشست و ماشین را به‌سمت خروجی هدایت کرد.   دستم را به داشبورد کشیدم، سیستم صوتی کاملاً دیجیتال با تعداد زیادی دکمه و چراغ.   صندلی‌های چرم بوی نوئی می‌دادند.  …
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 87 4.4 (122)

2 دیدگاه
      _ تازه یادت اومد بپرسی؟   سرش را بلند کرد و تلاش برای کنار زدن موها از صورت ناکام ماند.   _ یادم بود، گفتم آروم شدی بپرسم.   موهایش را از صورت نیمه‌خمارش کنار زدم و‌ با دست نگه داشتم.   _ تکنیک‌های زنانه داشتی و‌…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 86 4.4 (131)

3 دیدگاه
        _ این‌و بگو، داشتم فکر می‌کردم سرت به جایی خورده!   با دست مرا به‌سمت در هول داد.   _ برو‌، فرهاد جونم، خیلی هم رعایا رو چوب‌و‌فلک نکن، شبم خوش‌اخلاق برگرد.   چاره‌ای نداشتم، باید می‌رفتم.   ابراهیم بیرون عمارت منتظر بود، مقصدمان ورامین.  …
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 85 4.4 (154)

5 دیدگاه
      ناهار صرف شد و حوالی عصر میهمان‌ها ما را تنها گذاشتند. من و عروسم!   پریناز زودتر از من بالا رفت، کمی تنهایش گذاشتم، مطمئن بودم لازم دارد.   از در اتاق بی‌صدا نگاهش می‌کردم، رو به پنجره ایستاده و‌ بیرون را نگاه می‌کرد.   اولین دیدارمان،…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 84 4.3 (147)

2 دیدگاه
        بدنم از درون می‌لرزید و به‌زور خودم را می‌کشاندم.   عهد کردم که گریه نکنم، ولو این‌که از غمباد بمیرم.   در پیاده‌رو بودیم، ابراهیم را می‌دیدم.   _ من با ابراهیم می‌رم قنادی.‌   _ بشین توی ماشین، خودم می‌رسونمت.   با اکراه داخل ماشین…
رمان شاه خشت

رمان شاه خشت پارت 83 4.3 (147)

1 دیدگاه
        _ اصلاً از خدام نیست!   رسماً داشت به من می‌خندید.   _ پریناز، چقدر موقع عصبانیت جالب می‌شی! خب شرایطتت رو‌ بگو.   _ شرایطم… باشه! اولاً که حق کار و مسافرت می‌خوام، حق طلاق هم باید بهم بدی. بعدم نباید دستور بدی! فهمیدی؟! دستور…