IMG ۲۰۲۲۰۵۱۲ ۱۲۵۸۴۷

غزال گریز پا پارت آخر 3.8 (4)

24 دیدگاه
    ماکان با خوشحالی و بدون توجه به اطراف عروسکش را به آغوش کشید غزال خجالت زده دم گوشش گفت :   وای ماکان تروخدا ولم کن آبرومون رفت ‌ …   – اصلا برام مهم نیست ، اصلا از این لحظه به بعد تا آخر عمرمون هرجایی که…
IMG ۲۰۲۲۰۵۱۲ ۱۲۵۸۴۷

غزال گریز پا پارت 43 2.3 (3)

5 دیدگاه
    غزال با لبخند در جلوی ماشین را باز کرد سوار شد :   سلام   – سلام عشقم ، چطوری ؟   عالی ‌، تو چی ؟   – تا وقتی تو خوب باشی منم خوبم .   اوووووو بهت نمیومد انقد حرف های قشنگ بلد باشی جناب…
IMG ۲۰۲۲۰۵۱۲ ۱۲۵۸۴۷

غزال گریز پا پارت 42 3 (2)

8 دیدگاه
    پـارتـ ۸۰     غزال بیجان ، در حالی که مهراد بازویش را گرفته بود سوار ماشین شد . اما با دیدن ماکان که با عجله به سمتشان می آمد چشمانش را باز تر کرد تا بهتر ببیند ، مهراد با دیدن پریشان حالی ماکان پیاده شده و…
IMG ۲۰۲۲۰۵۱۲ ۱۲۵۸۴۷

غزال گریز پا پارت 41 3 (2)

6 دیدگاه
  #فلش بک سه سال قبل :   وای زهرا قفلی زدی رو من ولم نمیکنی   – غزال احمق عاشقش شدی ، چرا نمیفهمی   اشک در چشمان دریایی اش حلقه زد : نخیرم اصلا اینطور نیست   – وای غزال الان دردت چیه ؟ دوسش داری ، خودتم…
IMG ۲۰۲۲۰۵۱۲ ۱۲۵۸۴۷

غزال گریز پا پارت 40 3.7 (3)

12 دیدگاه
  ماکان به آرامی دست برد و گیره ی روسری زیر گلویش را باز کرد و در گوشش زمزمه کرد :   میدونی غزال ، اون روزا حتی گمانم هم نمی‌برد که یه روزی مال هم بشیم . هنوز هم منتظرم مثل قدیما با اون چشمای طوفانیت یه چیزی بگی…
IMG ۲۰۲۲۰۵۱۲ ۱۲۵۸۴۷

غزال گریز پا پارت 39 4 (4)

12 دیدگاه
  انگشت اشاره اش را روی آیفون فشرد و منتظر باز شدن در شد . شوقش برای دیدن غزال هر لحظه بیشتر میشد .   – ماکان ، بابا جان بیا داخل دیگه .   اومدم بابا .‌   به سمت در ورودی قدم برداشت و با دیدن غزال که…
IMG ۲۰۲۲۰۵۱۲ ۱۲۵۸۴۷

غزال گریز پا پارت 38 3.6 (5)

13 دیدگاه
  هنوز نمیدانست آنچه میخواهد بر زبان بیاورد درست است یا نه ، اما عشق منطق مگر میشناسد ؟   این هدیه رو تا آخرین لحظه عمرم نگه میدارم ..   خوشحالی ماکان بابت شنیدن جمله اش چندان طولانی نبود ، چرا که ادامه داد :   حتی اگه جوابم…
IMG ۲۰۲۲۰۵۱۲ ۱۲۵۸۴۷

غزال گریز پا پارت 37 4 (4)

30 دیدگاه
  با اضطراب یکبار دیگر درون آینه سر تا پایش را برانداز کرد شلوار دم پا گشاد مشکی و کت سفید رنگی که تا بالای زانویش می آمد ، مروارید های دور یقه اش به جذابیت لباس افزون میکرد ساده و در عین حال زیبا کسی بدون در زدن وارد…
IMG ۲۰۲۲۰۵۱۲ ۱۲۵۸۴۷

غزال گریز پا پارت 36 3.3 (4)

12 دیدگاه
  مهراد متعجب به صفحه خاموش موبایل زل زد ، این دستپاچگی برادرش برایش غریبه بود ‌. ماکان و هول شدن ؟ بیشتر شبیه جوک میماند .. با فکری مشوش مشغول پوشیدن لباس هایش شد پروسه ی آماده شدنش چندان طولانی نبود سوییچ جنسیس کوپه ی مشکی رنگی  که به…
IMG ۲۰۲۲۰۵۱۲ ۱۲۵۸۴۷

غزال گریز پا پارت 35 3 (2)

3 دیدگاه
    غزال با اندوه خیره ی زهرا شد که انگار واقعا نفهمیده بود منظور غزال چیست :   زهرا دارم جدی میگم لعنتی ، واقعا نمیدونم باید چیکار کنم .   زهرا با لبخند اطمینان بخشی گفت :   باهاش حرف بزن غزال باید خیالت جمع بشه ، چون…
Polish ۲۰۲۲۰۲۱۶ ۲۰۴۷۲۳۹۰۰

غزال گریز پا پارت 34 3.7 (3)

7 دیدگاه
    کمی سکوت برقرار شد و هر دو به آهنگی که با ولوم ملایم پخش میشد گوش سپردند   آخ ، زده به سر من هوای تو شیرینه حرفای لبای تو قشنگه واسم صدای تو … : : به این قسمت از شعر که رسید ماکان رو به غزال…
Polish ۲۰۲۲۰۲۱۶ ۲۰۴۷۲۳۹۰۰

غزال گریز پا پارت 33 3 (2)

بدون دیدگاه
    حاج احمد با تحسین گفت :   اگه انتخابت کسی جز غزال بود باید شک میکردم به پسری که تربیت کردم همین امروز زنگ میزنم به آقا فرهاد   نازنین خانم با خوشحالی گفت :   وای خدایا شکرت ، کم کم داشت باورم میشد قرار نیست عروسی…
Polish ۲۰۲۲۰۲۱۶ ۲۰۴۷۲۳۹۰۰

غزال گریز پا پارت 32 2.5 (2)

2 دیدگاه
    غزال با خستگی تمام از اتاق کارش بیرون آمد ، همه حتی خانم جلالی رفته بودند و او برای تمام کردن چند طرح نیمه تمام همچنان در شرکت مانده بود با یادآوری اینکه ماشین زهرا را هم باید با خود به خانه ببرد با بیچارگی به پیشانی اش…
Polish ۲۰۲۲۰۲۱۶ ۲۰۴۷۲۳۹۰۰

غزال گریز پا پارت : 31 1 (1)

4 دیدگاه
    جو سنگین ماشین اذیتش میکرد به همین ، برای عوض کردن بحث رو به غزال گفت :   راستی ، یه طراحی داریم برای یه شرکت سیسمونی ، خواستم بدونم شما میتونید انجامش بدید؟   غزال ذوق زده از اینکه ، بالاخره کار های بزرگتری هم به وی…
Polish ۲۰۲۲۰۲۱۶ ۲۰۴۷۲۳۹۰۰

غزال گریز پا پارت 30 0 (0)

13 دیدگاه
    با برگشتن مهراد و زهرا رشته کلام پاره شد .‌ مهراد ، رو به جمع پرسید :   خب ، چی سفارش بدم ؟   – من که کوبیده   بعد از این حرف ماکان ، غزال و زهرا هم موافقت خود را اعلام کرده و از همان…