رمان آس کور پارت 15

3.9
(8)

 

بدترین روز عمرش را گذرانده بود. گوشه ای از ذهنش کنار سراب جا مانده بود و بخش عظیمش غصه ی نگار و آتشی که به زندگی اش افتاده بود را میخورد.

 

دیگر جایی برای غصه خوردن به حال و روز مادرش نداشت. مادری که ثانیه ای حرف او را باور نکرده بود!

 

بی توجهی حامی برای حاج خانم مانند مرگ بود که سمتش پا تند کرد و دستش را گرفت. حامی را سمت خود چرخاند.

 

حامی نگاهش را به زمین دوخت و کلافه پوفی کرد. مادرش دست روی گونه اش گذاشت و چانه اش از بغض لرزید.

 

_ نگام نمیکنی؟ انقدر از من بدت اومده؟

 

مگر میشد از او بدش بیاید؟ مادرش بود ناسلامتی. فقط کمی، کمی که نه… به اندازه ی تمام دنیا از او دلگیر بود.

 

دلخور نگاهش کرد و نتیجه ی تمام زور زدن هایش، شد لبخند کج و معوجی که کنج لبش نشست.

 

_ من هیچوقت از تو بدم نمیاد خوشگل خانم!

 

سعی داشت دلخوری اش را پشت شوخی و خنده پنهان کند اما حاج خانم او را از بر بود که چشمش به اشک نشست و نالید:

 

_ چرا پسرم بدت میاد، از چشمات معلومه مادر.

 

دست پشت کمر مادرش برد و او را به آغوش کشید. روی سرش را بوسید و آهی کشید.

 

_ نه قربونت برم، نگو اینجوری تو عشق منی ننه جون! فقط… به نظرم یه چند روزی برم یه وری برای هممون بهتره.

 

_ لازم نکرده، خونه زندگیت اینجاست کجا بری؟

 

حامی نفسش را کلافه فوت کرد و چشم بست.

 

_ حالم خوش نیست مامان، واقعا… حالم از خودم بهم میخوره… از خودم بدم میاد که نتونستم کاری کنم شماها باورم کنین. نیاز دارم تنها باشم…

 

نتوانست جلوی زبان نیش دارش را بگیرد که ادامه داد:

 

_ نگران نباش، برای خواستگاری برمیگردم!

 

 

پا روی پا انداخت و خیره به گل های قالی، صحبت های بقیه را گوش میکرد. از طلبکاری پدر نگار و ابراز شرمندگی مداوم پدرش به ستوه آمد.

 

دست مشت کرد و سرش را بلند کرد. قبول کرده بود تا تهش برود اما قرار نبود حرف بخورد، آن هم حرف هایی که از نظرش پشیزی ارزش نداشت.

 

_ آقای… آ ببخشید من حتی فامیلی شما رو هم نمیدونم!

 

پدر نگار با سگرمه هایی در هم، صحبتش را قطع کرد و سمت حامی برگشت. کلامش بوی طعنه میداد و پدر نگار احمق نبود که متوجهش نباشد!

 

_ فخار، این که نمیدونی، بی مسئولیتی و …

 

نگاهی تحقیر آمیز به سر تا پای حامی انداخت و دستی در هوا تکان داد.

 

_ تربیت ناقصت رو نشون میده!

 

عرق سردی روی پیشانی حاج آقا نشست و نیم نگاهی سمت همسرش انداخت. حال او هم دست کمی از خودش نداشت.

 

حامی بیخیال تکخندی زد و ابرویی بالا انداخت.

 

_ عذر میخوام، سوالی برام پیش اومد. اینکه شکم دختر مجردتون بالا اومده چی رو نشون میده؟!

 

چشمان گرد شده و صورت سرخ آقای فخار، دلش را خنک کرد. پدرش که نامش را اخطار گونه صدا زد، شانه ای بالا انداخت و گفت:

 

_ سواله دیگه پدر جان، پیش میاد!

 

فخار سمت نگار که کنار مادر و خواهرش نشسته بود برگشت و به ضرب از جا بلند شد.

اشاره ای به حامی که مشخص بود این مراسم را به یک ورش هم نگرفته کرد و با صدایی بلند گفت:

 

_ واقعا میخوای با این ازدواج کنی؟! انقدر سطح و لِولت پایین اومده که با این پسرکِ…

 

حامی با خنده میان حرفش پرید و با تفریح سر تکان داد.

 

_ لاشی، بیشعور، آشغال، عوضی… دارم کمکتون میکنم منو به دخترتون بشناسونید!

 

 

 

 

فخار که انتظار این رفتار را از حامی نداشت، به سیم آخر زد و صدایش کل خانه را برداشت.

 

_ برین بیرون آقا، برین بیرون… مردم که مسخره ی شما نیستن، بیرون!

 

حاج آقا مستاصل بلند شد و مقابل آقای فخار ایستاد. از دست حامی خسته شده بود، کاش دردش را میفهمید، کاش میدانست دلیل این رفتارهایش چیست.

 

دستانش را بالا گرفت و سعی کرد او را آرام کند.

 

_ آروم باشین آقای فخار، با داد و فریاد که مشکل حل نمیشه. اینا جوونن، زبونشون سرخه و سرشون سبز.

من و شما باید راه و چاه نشونشون بدیم.

 

_ چه راه و چاهی آقا؟! دختر دسته گلمو بسپرم دست پسر دیوانه ی شما؟ از همین حالا معلومه میخواد خون به دل دخترم کنه.

 

_ پای یه بچه در میونه برادر، نمیشه به همین راحتی نادیده اش گرفت. یهو پیش اومدن این موضوع همه رو شوکه کرده، همه بهم ریختیم اما در نهایت باید همه چیز رو در نظر گرفت.

الان فقط بحث دختر شما و پسر من نیست، یه بچه این وسط به وجود اومده که هممون در برابرش مسئولیم.

 

فخار که منطقی بودن صحبت های حاج آقا را قبول داشت، نفس کلافه ای کشید و سر جایش برگشت.

 

حاج آقا سمت حامی برگشت و تند و تیز نگاهش کرد.

 

_ صداتو نشنوم حامی.

 

حامی نمایشی زیپ دهانش را کشید و نیم خیز شد. تعظیم کوتاهی کرد و با لودگی گفت:

 

_ اطاعت فرمانده!

 

حاج آقا دستی به صورتش کشید و نفسش را آه مانند بیرون داد. ترجیح داد به جای سر و کله زدن با حامی، افکارش را روی موضوع مهم تری متمرکز کند.

 

رفته رفته صحبت ها جدی تر شد. سر مهریه و شروط ضمن عقد به توافق رسیدند و روزی را برای رفتن به محضر انتخاب کردند!

 

 

 

اینطور که مشخص بود، حامی و آینده اش برای کسی مهم نبود. خودش باید برای نجات زندگی اش از شر نگار کاری میکرد.

 

در سکوت به تمام حرف هایشان گوش کرد. نگار زیرکانه توانسته بود همه را قانع کند که پدر بچه اش حامی است.

 

اما سر حامی را نمیتوانست شیره بمالد. برایش مانند روز روشن بود که نگار دروغ میگوید. از خودش مطمئن بود و لحظه ای به درستی دانسته هایش شک نداشت.

 

مهریه ی هزار سکه ای و حق طلاق و حضانتی که پدرش سخاوتمندانه به نگار داده بود برایش مهم نبود!

فقط میخواست خودش را اثبات کند.

 

حس میکرد در میدان جنگی مقابل پدرش ایستاده و هر چه توان داشت به کار میگرفت تا پدرش پی به اشتباهش ببرد.

 

هر چه میان صحبت هایشان کنکاش کرد، حرفی از آزمایش زده نشد. گلویی صاف کرد و برخلاف دلِ خونش، لبخند تمسخر آمیزی زد.

 

_ داماد اجازه داره صحبت کنه؟!

 

سر بقیه سمتش برگشت که تکانی به تنش داد و تای ابرویش را بالا انداخت.

 

_ این لباسی که بریدین و دوختین و تنم کردین بدجور داره تو تنم زار میزنه! میخوام یکم اندازه هاش رو درست کنم، اجازه هست؟!

 

حاج آقا لب روی هم فشرد و نامش را با حرص صدا زد اما حامی بی توجهی را سر لوحه ی کارهایش قرار داده بود!

 

_ نشنیدم صحبتی از آزمایش بشه.

 

آقای فخار اخم کرده سری تکان داد.

 

_ آزمایش؟!

 

حامی تکخند مسخره ای زد و سمت نگار که خودش را به موش مردگی زده بود چرخید.

 

_ اوه عزیزم نگفتی بهشون؟!

 

لب گزید و قیافه ی آدمهای شرمنده را به خود گرفت.

 

_ من واقعا متاسفم، فکر میکردم نگار جان موضوع رو باهاتون در میون گذاشتن.

 

«دیشب یادم رفت پارت بذارم»

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.9 / 5. شمارش آرا 8

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
1682363596840

دانلود رمان افگار pdf از ف میری 0 (0)

41 دیدگاه
  خلاصه رمان :         عاشق بودند؛ هردویشان….! جانایی که آبان را همچون بت می٬پرستید و آبانی که جانا …حکم جانش را داشت… عشقی نفرین شده که در شب عروسی شان جانا را روانه زندان و آبان را روانه بیمارستان کرد… افگار داستان دختری زخم خورده که…
۰۳۴۶۴۲

دانلود رمان نیلوفر آبی 0 (0)

5 دیدگاه
    خلاصه رمان:     از اغوش یه هیولابه اغوش یه قاتل افتادم..قاتلی که فقط با خشونت اشناست وقتی الوده به دست های یه قاتل بشی،فقط بخوای تو دستای اون و توسط لب های اون لمس بشی،قاتل بی رحمی که جذابیت ازش منعکس بشه،زیبایی و قدرتش دهانت رو بدوزه…
dar emtedade baran3

رمان در امتداد باران 0 (0)

2 دیدگاه
  دانلود رمان در امتداد باران خلاصه : وکیل جوان و موفقی با پیشنهاد عجیبی برای حل مشکل دختری از طریق خواندن دفتر خاطراتش مواجه میشود و در همان ابتدای داستان متوجه می شود که این دختر را می شناسد و در دوران دانشجویی با او همکلاس بوده است… این…
IMG ۲۰۲۴۰۴۲۰ ۲۰۲۵۳۵

دانلود رمان نیل به صورت pdf کامل از فاطمه خاوریان ( سایه ) 3.8 (6)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان:     بهرام نامی در حالی که داره برای آخرین نفساش با سرطان میجنگه به دنبال حلالیت دانیار مشرقی میگرده دانیاری که با ندونم کاری بهرام نامی پدر نیلا عشق و همسر آینده اش پدر و مادرشو از دست داده و بعد نیلا رو هم رونده…
رمان بر دل نشسته

رمان بر دل نشسته 5 (3)

5 دیدگاه
خلاصه رمان بردل نشسته نفس، دختر زیبایی که بخاطر ترسِ از دست دادن و جدایی، از عشق و دلبسته شدن میترسه و مهراد، مهندس جذاب و مغروری که اعتقادی به عاشق شدن نداره.. ولی با دیدن هم دچار یک عشق بزرگ و اساطیری میشن که تو این زمونه نظیرش دیده…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۴۵۰۶۴۴۶

دانلود رمان بن بست pdf از منا معیری 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     دم های دنیا خاکستری اند… نه سفید نه سیاه… خوب هایی که زیر پوستشون خوب نیست و آدمهایی که همه بد میبیننشون و اما درونشون آینه است . بن بست… بن بست نیست… یه راهه به جایی که سرنوشت تو رو میبره… یه…
InShot ۲۰۲۳۰۲۱۹ ۰۱۲۰۰۵۳۸۹

دانلود رمان ماهت میشم pdf از یاسمن فرح زاد 0 (0)

12 دیدگاه
  خلاصه رمان :       دختری که اسیر دست گرگینه ها میشه یاسمن دختری که کل خانوادش توسط پسرعموی خشن و بی رحمش قتل عام شده. پسرعمویی که همه فکر میکنن جنون داره. کارن از بچگی یاسمن‌و دوست داره و وقتی متوجه بی میلی اون نسبت به خودش…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۴ ۲۳۲۳۳۵۳۱۳

دانلود رمان دژبان pdf از گیسو خزان 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :   آریا سعادتی مرد سی و شیش ساله ای که مدیر مسئول یکی از سازمان های دولتیه.. بعد از دو سال.. آرایه، عشق سابقش و که حالا با کس دیگه ای ازدواج کرده می بینه. ولی وقتی می فهمه که شوهر آرایه کار غیر قانونی انجام…
images 1

رمان هیچکی مثل تو نبود 2.5 (4)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان هیچکی مث تو نبود خلاصه : آنا مفخم تک دختر خانواده مفخم کارشناس ارشد معماریه. بی کار و جویای کار. یه دختر شاد و سر زنده که با جدیت سعی میکنه مطابق میل پدرو مادرش رفتار کنه و اونها رو راضی نگه داره. اما چون اعتقادات و…
IMG 20230123 235746 955

دانلود رمان آمیخته به تعصب 1 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     شیدا دختریه که در کودکی مامانش با برداشتن اموال پدرش فرار میکنه و اون و برادرش شاهین که چند سالی از شیدا بزرگتره رو رها میکنه.و این اتفاق زندگی شیدا و برادر و پدرش رو خیلی تحت تاثیر قرار‌ میده، پدرش مجبور میشه…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

11 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هیام
هیام
1 سال قبل

کاش هر شب پارت بزارین 🙂

Ebrahim Talbi
Ebrahim Talbi
1 سال قبل

خب دیشب یدتون رفت یه پارت دیگه بزارین برا تلافی

Ebrahim Talbi
Ebrahim Talbi
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
1 سال قبل

دِنه دِ این پارت ماله دیشب بود ی پارتم برا شاد کردن روح از دس رفتگان

𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
پاسخ به  Ebrahim Talbi
1 سال قبل

دقیقا😂

Ebrahim Talbi
Ebrahim Talbi
پاسخ به  𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
1 سال قبل

😜 😂 😂

سارا
سارا
پاسخ به  Ebrahim Talbi
1 سال قبل

چه بامزه گفتی دمت گرم که لحنت شادمون میکنه عزیزدل ،برقرارباشی

Ebrahim Talbi
Ebrahim Talbi
پاسخ به  سارا
1 سال قبل

عزیزی سارا جان همچنین گلکم

زلال
زلال
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
1 سال قبل

فاطی چرا هرروز نمیذاری این رمانو

زلال
زلال
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
1 سال قبل

بخدا زود بخونیم بفهمیم چی ب چیه تموم شه بهتر از اینه که حرص بخوریم😍😍😍هرروز بزار

دسته‌ها

11
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x