رمان آس کور پارت 66

3.9
(11)

 

 

 

دست میان موهای سراب برد و او را روی تخت خواباند. لبهایش را روی قفسه سینه اش گذاشت

_ اولین سکسو در محضر حاج خانم و حاج آقا داشته باشیم؟!

 

سراب هینی گفته و دست روی سینه اش گذاشت. کمی به عقب هلش داد و آرام و با زاری پچ زد:

 

_ نکن حامی، زشته…

 

حامی بیشتر رویش خیمه زد و اخمی کرد.

 

_ زشت چیه؟ زنمی خیر سرم.

انقدر خوشحالم که میخوام تا خود صبح بک*نمت!

 

سراب مشت کوچکش را به گردنش زد و دهان کجی ای کرد.

 

_ همون سکس دسته جمعی ای که تو خواستگاری راه انداختی برای هفت پشتم بس بود!

 

به بهانه ی دیر بودن، اجازه نداد به خانه ی خودش برود.

او را در این خانه نگه داشته بود و لحظه ای رهایش نمیکرد.

 

پذیرفته شدنش توسط خانواده ی حامی، هنوز در مخیله اش نمی گنجید و گیج بود.

احتیاج داشت چند روزی را تنها مانده و به اتفاقات پشت سر هم امروز فکر کند.

 

حامی از حواس پرتی اش استفاده کرده و گاز محکمی از چانه اش گرفت.

بی حواس جیغی کشید و بلافاصله با چشمانی گرد شده دست روی دهانش کوبید.

 

به اندازه ی کافی خجالت زده بود. همین مانده بود که رابطه شان را علنی کنند و صدای ناله هایش در خانه بپیچد.

 

دست و پایی زد تا حامی را از روی خودش کنار بزند که تقه ای به در خورد.

 

_ مادر میخوای ما بریم راحت باشی؟!

 

صدای شوخ و خندان حاج خانم، تنش را به عرق نشاند. وای گویان چشم بست و سرش را در سینه ی حامی پنهان کرد.

 

_ بمیری حامی…

 

حاج خانم به طرز عجیب و غیر قابل باوری خوشحال بود. البته که ته دلش همیشه عروسی چون سراب میخواست.

خانم و سر به زیر، با حیا و مظلوم…

خانواده دار و با اصل و نسب هم که میشد چه بهتر!

 

حامی آرام و نجواگونه پچ زد:

 

_ جونم، میچسبی بهم داغ میکنم توله!

 

 

 

تحریک شرم و خجالت سراب برایش لذت بخش ترین کار دنیا بود.

صدایش را کمی بالا برد و بی پروا جواب مادرش را داد.

 

_ قربونت مامان، راحتیم!

نمیخواد به خودتون زحمت بدین.

 

_ غیر این بود شک میکردم مادر!

 

خنده های ریز حاج خانم بلند شد و حامی با شیطنت ابرو بالا انداخت.

 

_ حال میکنی چه مادرشوهر روشن فکر و پایه ای داری؟!

 

سراب پوفی کرده و دندان هایش را با حرص روی هم سابید. چشم غره ای به نیش باز حامی رفت و از رفتن حاج خانم که مطمئن شد غرید:

 

_ چه فایده، شوهرم گاوه گاو!

همه ی مزایای خونوادشو یه تنه میشوره میبره!

 

حامی کمی گردنش را بالا کشید و بادی به غبغب انداخت.

 

_ یه جماعت له له میزنن این گاو بهشون یه نگاه کنه!

چقدر تو ناشکری زن!

 

سراب نفس سنگینی کشید و ناله ی ریزی کرد. تحمل هیکل درشت حامی را نداشت و نفس کشیدن برایش سخت شده بود.

 

_ دارم خفه میشم حامی، برو کنار.

 

بی میل کنار کشید و دست زیر گردن سراب انداخت. کنار هم دراز کشیده بودند و حامی هنوز هم معتقد بود فرصت را برای یک رابطه ی هیجانی از دست دادند.

 

سراب نفس راحتی کشید و بین غرغرهای حامی، با نگرانی پچ زد:

 

_ یعنی باید تا دنیا اومدن بچه و آزمایش و اینا صبر کنیم؟

خیلی طول میکشه که…

 

خمیازه ی حامی دهان او را هم برای خمیازه کشیدن باز کرد.

 

_ چشم رو هم بذاری تموم میشه.

 

پوزخندی زد و حین جا به جا کردن سرش روی بازوی حامی لب زد:

 

_ یه روزم واسه من یه روزه…

 

حامی سرش را به سینه اش فشرد و تکخندی زد.

 

_ اگه بحث کردنه من محدودیتی ندارما!

 

_ واستا زنت بفهمه سرش هوو آوردی، اونوقت کردنو نشونت میدم!

 

حامی پوزخند صداداری زد و با غیظ غرید:

 

_ فهمیده!

فکر کردی از کجا فهمیدم خواستگاری راه انداختی؟!

 

چشمان سراب گرد شد و در دل گفت:

 

_ یه جا به درد خورد!

 

 

 

با قدمهایی محکم و استوار مسیر منتهی به عمارت را پیمود. شالش را روی زمین انداخت و خیره به خدمتکاری که با استرس انگشتانش را در هم میچلاند پوزخندی زد.

 

_ چیه مظفر؟ بد موقع رسیدم؟!

 

مقابل در ایستاد و چشم ریز کرد. دست به سینه با نوک پا روی زمین ضرب گرفت و تکخندی عصبی زد.

 

_ دوست نداری درو باز کنی؟!

مثل اینکه واقعا بد موقع رسیدم، میخوای برم یه وقت دیگه بیام؟!

 

مظفر دستپاچه دستی به لباس هایش کشید و در را گشود. نگاه مضطربی به انتهای سالن انداخت و من و من کنان گفت:

 

_ نه خانم، من کی باشم جز خوش آمد چیزی بگم؟

فقط… یهویی اومدین، خبر ندادین، یکم شوکه شدم.

بفرمایین.

 

دستش را سمت یقه ی مظفر دراز کرده و با لودگی مرتبش کرد.

 

_ یادم میمونه دفعه ی بعدی که بخوام بیام خونه ی خودم خبرت میکنم شوکه نشی جونم!

 

مظفر وا رفته و قطرات عرق روی پیشانی اش نشست. در را بیشتر گشود و با سری پایین افتاده و صدایی آرام پچ زد:

 

_ به آقا خبر بدم اومدین؟

 

ضربه ی آرامی به شانه ی مرد زد و نوچی کرد. سمت داخل قدم برداشت و خیره به پله های مارپیچی انتهای سالن قهقهه ای زد.

 

_ اوه، میخوای لذت شوکه کردنشو ازم بگیری؟!

 

نزدیک پله ها که شد، صدای ناله ها و ضربه های محکمی که از برخورد دو تن ایجاد شده بود در گوشش پیچید.

 

گوشه ی لبش سمت بالا کشیده شد و با تفریح پله ها را بالا رفت. دو سمتِ در سلطنتی و بزرگ را همزمان به جلو هل داد.

 

با دیدن سه جفت چشم که ناباور و ترسیده به او زل زده بودند، ریز خندید. دستانش را پشت کمرش قفل کرد و خرامان سمت تخت رفت.

 

_ های! مزاحم که نشدم عزیزم؟!

 

مرد عضوش را از داخل دخترک کم سن و سال بیرون کشید و تته پته کنان گفت:

 

_ تو… اینجا…

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.9 / 5. شمارش آرا 11

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۷ ۱۶۲۰۳۰۱۹۸

دانلود رمان دردم pdf از سرو روحی 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         در مورد دختری به نام نیاز می باشد که دانشجوی رشته ی معماری است که سختی های زیادیو برای رسیدن به عشقش می کشه اما این عشق دوام زیادی ندارد محمد کسری همسر نیاز که مردی شکاک است مدام در جستجوی…
10043162 4 Copy

دانلود رمان یکاگیر 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان:         ارمغان، تکنسین اتاق عمل که طی یه اتفاق مرموز از یک دختر خانواده دوست و برونگرا، تبدیل به دختر درونگرا که روابط باز با مردها داره، میشه. این بین بیمار تصادفی توی بیمارستان توجه‌اش رو جلب می‌کنه؛ طوری که وقتی اون‌و چند…
InShot ۲۰۲۴۰۲۲۸ ۲۳۳۸۵۰۰۶۹

دانلود رمان نجوای نمناک علفها به صورت pdf کامل از شکوفه شهبال 3.7 (6)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان:   صدای خواننده در فضای اتومبیل پیچیده بود: ((شهزاده ی آسمونی/گفتی که پیشم می مونی.. برایاین دل پر غم/ آواز شادی می خوانی عشق تو آتیش به پا کرد/ با من تو روآشنا کرد.. بی اونکه حرفی بگویم/راز منو بر ملا کرد.. یه لحظه بی…
IMG 20240425 105233 896 scaled

دانلود رمان سس خردل جلد دوم به صورت pdf کامل از فاطمه مهراد 4.3 (6)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان :   ناز دختر شر و شیطونی که با امیرحافط زند بزرگ ترین بوکسور جهان ازدواج میکنه اما با خیانتی که از امیرحافظ میبینه ، ازش جدا میشه . با نابود شدن زندگی ناز ، فکر انتقام توی وجود ناز شعله میکشه ، این…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۸ ۱۱۲۶۴۰۲۰۲

دانلود رمان سرپناه pdf از دریا دلنواز 0 (0)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان :       مهشیددختری که توسط دوست پسرش دایان وبه دستورهمایون برادرش معتادمیشه آوید پسری که به خاطراعتیادش باعث مرگ مادرش میشه وحالاسرنوشت این دونفروسرراه هم قرارمیده آویدبه طور اتفاقی توشبی که ویلاشو دراختیاردوستش قرارداده بامهشید دختری که نیمه های شب توی اتاق خواب پیداش میکنه درگیر…
IMG 20230128 234002 2482 scaled

دانلود رمان گیسو از زهرا سادات رضوی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   آریا رستگار استاد دانشگاه جدی و مغروری که بعد از سالها از آلمان به ایران اومده و در دانشگاه مشغول به تدریس میشه، با خودش عهد بسته با توجه به تجربه تلخ گذشتش دل به هیچ کس نبنده، اما همه چیز طبق نظرش پیش…
567567

دانلود رمان بید بی مجنون به صورت pdf کامل از الناز بوذرجمهری 5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان: سید آرمین راد بازیگر و مدل معروف فرانسوی بعد از دوسال دوری به همراه دوست عکاسش بیخبر از خانواده وارد ایران میشه و وارد جمع خانواده‌‌ش میشه که برای تحویل سال نو دور هم جمع شدن ….خانواده ای که خیلی‌هاشون امیدی با آینده روشن آرمین نداشتن…
رمان عشق ممنوعه استاد پارت 19

دانلود رمان بوسه با طعم خون 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     شمیم دختر تنهایی که صیغه ی شهریار میشه …. شهریارِ شیطانی که بعد مرگ، زنده ها رو راحت نمیذاره و آتش کینه ای به پا میکنه که دودش فقط چشمهای شمیم رو می سوزونه …. این وسط عشقی که جوونه می زنه و بوسه…
اشتراک در
اطلاع از
guest

6 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همتا
همتا
9 ماه قبل

وااای باید منتظر بمونیم تا یکشنبه

دیانا
دیانا
9 ماه قبل

سراب بود؟؟؟😯😯😯😯😯😮😮

ساناز
ساناز
9 ماه قبل

هیجانییییی شدددددد
اینننن کییییییی بوووودددددد
نکنه سراب باشه

سین
سین
9 ماه قبل

فکنم نگار بود رفته بود پیش کسی که حامله ش کرده

. .........Aramesh
. .........Aramesh
9 ماه قبل

این آخرش چی بود کی بود چی شود چرا چیزی نفهمیدم

بانو
بانو
9 ماه قبل

عمارت چی ؟کی بود رفت عمارت ؟
خدایا نفهمیدم😩

دسته‌ها

6
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x