رمان آس کور پارت 75

3.4
(7)

 

 

 

با اینکه میدانست راغب از رابطه اش با حامی بیزار بود، اما دیشب لجبازی کرده و صدایش را بالاتر برده بود تا تلافی کارش کنار استخر را سرش در بیاورد!

این هم نتیجه ی همان لجبازی بود…

 

گرمی دست حامی را روی پهلویش حس کرد و نفسش حبس شد.

 

_ بمیرم برات… خیلی درد داری؟

 

داشت اما دردهای بدتر از این را تاب آورده بود. درد حسی بود که با سلول به سلولش عجین شده بود، از کودکی…

 

_ خدانکنه، خوبم… چند تا خراشه فقط.

 

به قصد بلند شدن دست روی زمین گذاشت که حامی پهلویش را فشرد.

 

_ بگیر بشین، هر چی لازم داری به من بگو.

 

سراب که برای رفتن به خانه شان عجله داشت لبخند محوی زد.

 

_ میخوام برم حموم، همه جام بوی خون میده حالم بد میشه.

 

سعی کرد چهره ی واقعی اش را پشت شیطنتی تصنعی پنهان کند. با شیطنت ابرو بالا انداخت و ریز خندید.

 

_ برم نونوار کنم برسیم خدمت مادرشوهر جان!

 

حامی دست زیر کتفش انداخت و در برخاستن کمکش کرد.

تمام سنگینی اش را روی حامی انداخت اما با برداشتن اولین قدم درد شدیدی در مچ پایش پیچید.

 

چشمانش تا آخرین حد ممکن گشاد شد و برای بلند نشدن صدای جیغش، دهانش را محکم به بازوی حامی چسباند.

 

_ چیشد؟ نمیتونی راه بری؟

 

ناله ی پر دردی سر داد و بی حال به تن حامی تکیه زد، پایش را از روی زمین برداشت.

مچ پایش نبض میزد و دردش را به تمام تنش میفرستاد.

 

_ پام… فکر کنم ضرب دیده…

 

حامی با حرص و غضب مشغول فحاشی به مردم شد و سراب را با احتیاط روی زمین نشاند.

 

_ بمون الان برمیگردم، با این وضع نمیتونی تو این دخمه بری حموم.

 

 

 

لحظاتی بعد در حالی که چادر خاکی شده را در هوا میتکاند وارد خانه شد. چادر را دور سراب پیچید و سمت ساک لباس هایش رفت.

 

ساک را روی دوشش انداخت و سراب را با یک حرکت به آغوش کشید.

 

سراب هینی گفته و دست دور گردنش حلقه کرد.

 

_ بذارم زمین، من اینجوری نمیرما بیرون حامی.

بذار برم یه آب بزنم صورتمو حداقل… حامی با تو حرف میزنما، وای از دست تو…

 

_ هر وقت پات رسید رو زمین میتونی تصمیم بگیری کجا بری و کجا نری!

فعلا سکوت اختیار کن عشقم.

 

حامی بی توجه به غر و لند ها و تقلاهایش، پا در کوچه گذاشت.

از پیچ کوچه که گذشتند چندین جفت چشم بودند که با نگاه های خیره و منظور دار هر دویشان را رصد میکردند.

 

اما تمام واکنششان به همان نگاه ها ختم شد و صدا از کسی در نیامد.

انگار خط و نشان کشیدن های حامی کار خودش را کرده بود!

 

سراب چشم بسته و سرش را داخل سینه ی حامی پنهان کرده بود.

این مدت آنقدر از حامی محافظه کاری دیده بود که باورش نمیشد روزی در آغوش او، کوچه های این محل را گزک کنند.

 

حامی اما به خاطر وجود او بود که بی پرواتر از قبل رفتار میکرد.

 

اوی قبلی هیچ گاه برای دفاع از کسی از خودش نمی گذشت، مقابل مردم نمی ایستاد و اصلا حرف مردم برایش مهم نبود.

 

اما حالا کوچکترین حرف نامربوطی راجع به سراب او را بهم میریخت و عشق شاید همین بود…

 

با آن قدمهای بلندی که حامی برمیداشت، کمتر از پنج دقیقه ی دیگر به خانه شان رسیدند.

 

مقابل در که ایستاد و دست روی زنگ فشرد، سراب نفس حبس شده اش را بیرون داد و به پیراهنش چنگ زد.

 

_ دیگه بذارم پایین، جلوی مامانت اینا خجالت میکشم.

 

 

 

حامی هیس کشدار و آرامی گفت و از گوشه ی چشم به صورت سرخ شده ی سراب زل زد.

 

دلش برای سرخیِ شرم که گونه هایش را گلکون کرده بود رفت و بی هوا بوسه ی کوتاهی به زخم گوشه ی لبش زد.

 

_ هین… نکن زشته، تو چرا جا و مکان حالیت نیست مرد؟!

 

_ الان دارم مراعات حالتو میکنم جون تو، جا و مکان رو تو فرصت مناسب تر نشونت میدم!

 

حاج خانم که بعد از آمدن همسرش و شنیدن اخبار، ثانیه ای آرام و قرار نگرفته و منتظر آمدنشان بود، با شنیدن صدای زنگ به سرعت سمت آیفون پرواز کرده و دکمه اش را فشرد.

 

بدون اینکه دمپایی اش را پا بزند، همانطور پابرهنه سمت حیاط دوید و با دیدن جسم آش و لاش شده ی سراب که در آغوش حامی جمع شده بود روی صورتش کوبید.

 

_ خدا مرگم بده، یا امام حسین… چیکار کردن با این طفل معصوم… خدا نگدره ازشون…

 

سراب با صدایی آرام و ریز باز هم به حامی اصرار میکرد که او را روی زمین بگذارد اما حامی گوشش بدهکار نبود و طبق معمول کار خودش را میکرد.

 

_ مامان میشه وانو پر کنی؟

 

حاج خانم خودش را به آن دو رسانده و چادر را از روی تن سراب کنار زد. چشمانش به اشک نشست و چانه اش از بغض لرزید.

 

_ خدا منو بکشه که حواسم بهت نبود مادر.

نباید اجازه میدادم بری، ببین چه بلایی سرت آورن.

اینا از حرمله بدترن، خیر و بهره نبینین این چه کاریه آخه…

نشستن جای خدا و قضاوت میکنن… تف به اون شرف و غیرت و دین داریتون، بویی از انسانیت نبردین شماها…

 

حامی هر چه کرد نتوانست جلوی پوزخندی که روی لبهایش نشست را بگیرد.

 

مادرش فراموش کرده بود که تا چند روز پیش خودش سردمدار این مردم بود!

 

 

دندان هایش را چنان به هم فشرد که صدایش به گوش سراب رسید و برای عوض کردن بحث، سرفه ی کوتاهی کرد و سر به زیر و شرمنده پچ زد:

 

_ تو رو خدا ببخشین حاج خانم، درست نبود اینجوری خدمت برسم… حتی نمیدونم چی بگم که…

 

حامی بی حوصله این پا و آن پا کرد و پوف کلافه ای کشید.

 

_ حالا تعارفاتونو نگه دارین واسه بعد، وقت زیاده.

شما بی زحمت وانو پر کن مامان، سراب یه دوش بگیره باید ببرمش دکتر. پاش آسیب دیده…

 

حاج خانم به هول و ولا افتاده و بی توجه به جوش زدن های حامی، خم شد و پای سراب را چک کرد. مچ پایش متورم شده و قطع به یقین در رفته بود.

زیاد از این دست آسیب ها دیده بود و در تشخیصشان حرفی برای گفتن داشت.

 

بغضش را خورد و با تاسف سری تکان داد. فعلا سر و سامان دادن به اوضاع سراب اولویت داشت.

 

سمت خانه برگشت و گفت:

 

_ تا تو میبریش حموم من یه زنگ به بردیا بزنم، ببریمش بیمارستان اونا.

بذارش تو وان الان میام کمکش میدم.

 

حامی سراب را به خود فشرد و تکخندی زد. عصبی بود و نگران اما موقعیت را برای طعنه زدن مناسب دید که صدایش را بالا برد و گفت:

 

_ کمک زن شوهرشه حاج خانم، خوب یادمه حاجی چقدر میومد کمکت!

یه طورم کیسه میکشید تا نوبت بعدی کبودیات میموند!

به ما رسید ورق برگشت؟!

 

_ وای حامی بترکی یه جماعت از دستت راحت شن!

 

صدای آرام و خجالت زده ی سراب به گوش حاج خانم رسید که بینی اش را بالا کشید و نوچ نوچی کرد:

 

_ به خدا همش چرته میگن زن بگیره آدم میشه، این بشرو هیچی نمیتونه آدم کنه!

آفرین که انقدر بی حیایی مادر، همینجوری ادامه بده… خدا به زنت صبر بده!

 

حامی چقدر خوشحاله… بچم…💔

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.4 / 5. شمارش آرا 7

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۵ ۱۴۰۱۳۷۸۷۶

دانلود رمان شکسته تر از انار pdf از راضیه عباسی 3.7 (3)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:         خدا گل های انار را آفرید. دست نوازشی بر سرشان کشید و گفت: سوار بال فرشته ها بشوید. آنهایی که دور ترند مقصدشان بهشت است و این ها که نزدیکتر مقصدشان زمین. فرشته ها بال هایشان را باز کرده و منتظر بودند. گل…
IMG 20230128 233946 2632

دانلود رمان عنکبوت 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         مدرس فیزیک یکی از موسسات کنکور ناپدید می‌شود و با پیدا شدن جنازه‌اش در ارتفاعات شمالی تهران، شادی و کتایون و اردوان و سپنتا و دیگران ناخواسته، شاید هم خواسته پا به قصه می‌گذراند و درست مثل قطعات یک جورجین مکملی…
IMG 20230127 013632 7692 scaled

دانلود رمان به چشمانت مومن شدم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     این رمان راجب یه گروه خوانندگی غیرمجازی با چند میلیون طرفدار در صفحات مجازی با رهبری حامی پرتو هستش، اون به خاطر شغل و شمایلش از دوستان و خانواده طرد شده، اکنون او در همسایگی ترنج، دختری چادری که از شیراز جهت تحصیل…
IMG ۲۰۲۱۱۰۲۱ ۲۱۵۴۳۱ scaled

دانلود رمان اسمارتیز 0 (0)

2 دیدگاه
    خلاصه رمان:     آریا فروهر برای بچه هاش پرستار میگیره اونم کی دنیز خانم مرادی که تو شیطنت و خراب کاری رو دستش بلند نشده حالا چی میشه این آقا آریا به جای مواظبت از ۳ تا بچه ها باید از ۴ تا مراقبت کنه اونم بلاهایی…
f1d63d26bf6405742adec63a839ed542 scaled

دانلود رمان شوماخر به صورت pdf کامل از مسیحه زادخو 3 (2)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان:   داستان از جایی آغاز میشود که دستها سخن میگویند چشم هاعشق میورزند دردها زخم بودند و لبخند ها مرهم . قصه آغاز میشود از سرعت جنون از زیر پا گذاشتن قوائد و قانون بازی …. شوماخر دخترک دیوانه ی قصه که هیچ قانونی…
aks gol v manzare ziba baraye porofail 43

دانلود رمان بانوی رنگی به صورت pdf کامل از شیوا اسفندی 4 (4)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   شایلی احتشام، جاسوس سازمانی مستقلِ که ماموریت داره خودش و به دوقلوهای شمس نزدیک کنه. اون سال ها به همراه برادرش برای این ماموریت زحمت کشیده ولی درست زمانی که دستور نزدیک شدنش، و شروع فاز دوم مأموریتش صادر میشه، جسد برادرش و کنار رودخونه فشم…
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۲ ۱۴۳۷۵۸۲۶۲

دانلود رمان نذار دنیا رو دیونه کنم pdf از رویا رستمی 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:     ازدختری بنویسم که تنش زیر رگبار نفرت مردیه که گذشتشو این دختر دزدید.دختریکه کلفت خونه ی مردی شدکه تا دیروز جرات نداشت حتی تندی کنه….روزگار تلخ می چرخه اما هنوز یه چیزایی هست….چیزایی که قراره گرفتار کنه دختریرو که از زور کتک مردی سرد و…
IMG 20240405 130734 345

دانلود رمان سراب من به صورت pdf کامل از فرناز احمدلی 4.8 (12)

2 دیدگاه
            خلاصه رمان: عماد بوکسور معروف ، خشن و آزادی که به هیچی بند نیست با وجود چهل میلیون فالوور و میلیون ها دلار ثروت همیشه عصبی و ناارومِ….. بخاطر گذشته عجیبی که داشته خشونت وجودش غیرقابل کنترله انقد عصبی و خشن که همه مدیر…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۱ ۲۰۰۸۰۲۶۰۸

دانلود رمان لانه‌ ویرانی جلد دوم pdf از بهار گل 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         گلبرگ کهکشان دختر منزوی و گوشه گیری که سالها بابت انتقام تیمور آریایی به دور از اجتماع و به‌طور مخفی بزرگ شده. با شروع مشکلات خانوادگی و به‌قتل رسیدن پدرش مجبور می‌شود طبق وصیت پدرش با هویت جدیدی وارد عمارت آریایی‌ها شود…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

5 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دیانا
دیانا
9 ماه قبل

وای حاج آقا و حاج خانم جلوی حامی باهم میرفتن حمام که کیسه بکشن 😱😱
وای خدا توبه🤭🤭

رهگذر
رهگذر
9 ماه قبل

تورو خدا با احساسات حامی بازی نکن

.....
.....
9 ماه قبل

چرا اووکادو رو نمیزاریییی چشمم خشک شد به سایتتتت

.....
.....
9 ماه قبل

آووکادو رو چرا نمیزارییییی؟

camellia
camellia
9 ماه قبل

چقدر حامی گناه داره طفلکی.این وسط بازیچه شده😢وای به روزی که حقیقت رو بفهمه😱.

دسته‌ها

5
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x