رمان حورا پارت 86

4
(3)

 

 

 

 

قبل از اینکه انگشتانش چفت یقه‌ی وحید شود گفته بودم و هردویشان عقب کشیدند، نگاهی به من انداخت و با همان اخم‌های درهم، خیره به لب‌هایم غرید:

_ سوار شو…

 

اب دهانم را قورت دادم، کمی دامنم را بالا زدم تا جلوی پایم را نگیرد که عصبی‌تر غرید:

_ بزن پایین ببینم، همینم مونده تا ناموستو بریزی جلو مردم!

 

گیج نگاهی به او و سپس به پاهای لاله انداختم، به راحتی دو وجب از پاهایش بیرون بود و منی که مطمئنم حتی مچ پایم هم دیده نشد را توبیخ کرد؟

_ کجا رو دید میزنی؟ راه بیفت دیر شد…

 

عصبی دامن را رها کرده جلو رفتم، مقابلش ایستادم، تحملم کم شده بود، شاید بهتر بود به او میفهماندم قضیه از چه قرار است!

در چشمانش زل زده گفتم:

_ یه امروز رو بخاطر خواهرت عین ادم رفتار کن، از فردا هرچقدر دلت خواست تحقیر کن، اصلا هم شرع خدا و پیغمبرت رو رعایت نکن، چون کسی نیست بگه چرا!

 

رو گرفتم و به سمت ماشین قدم برداشتم که بازویم را چنگ زد:

_ واسا بینم، چه شرعی چه رعایتی؟ عین ادم حرف بزن!

 

پوزخندی زدم خودش را به بیراهه زده بود یا واقعا نمیفهمید؟ دستم را به شدت از میان انگشتانش بیرون کشیده، طوری که فقط خودش بشنود لب زدم:

_ رعایت حق دو زن دیگه، یکی که صیغه‌ش، بیشتر از عقدیه بهش توجه میکنی، اینا تو دادگاه به نفع من تموم میشه، یادت نره!

 

جز اخم‌هایی که در هم کشید حرفی نزد، میدانم اگر تنها بودیم سر به تنم نمیماند، قطعا چون وحید ایستاده بود حرفی نزد!

 

من هم از این استفاده کرده سوار ماشین شدم، عقب نشستم و تا توانستم کنار شیشه‌ی ماشین چسبیدم تا اگر کاری میخواستند بکنند نبینم، حتی طوری نشستم که از آینه دیدی به من نداشته باشد!

 

دلیلش این نبود که چشم دیدنش را نداشتم، فقط چون گفتن همه‌ی ان حرف‌ها برایم سخت بود، سخت بود که میانش اشک نریزم و گریه نکنم، نگه داشتم که در سکوت و پنهانی بریزم!

 

انها هم سوار شدند، در را کوبید و لاله با ان لحن پر از عشوه و ناز سعی میکرد ارامش کند و من خیره به بیرون بی صدا اشک‌هایم میچکید.

 

 

 

 

سکوت برقرار بود و هر از گاهی لاله با عشوه و قربان صدقه چیز بی ربطی میگفت، از اینکه ارایش صورتم بخاطر اشک‌هایم خراب شده باشد، وقتی فهمیدم دیگر اشکی برایم باقی نمانده از کیف دستی کوچکم، اینه‌ی کوچکی بیرون کشیده سر بالا گرفتم و خواستم خودم را نگاه کنم که، چشمانم در نگاه اخمالودی از آن اینه گره خورد.

 

سریع نگاه گرفتم، کی آینه را روی من تنظیم کرده بود که نفهمیدم؟ اصلا چرا؟ دردش چه بود؟ مگر لاله را نمیپرستید برای فرزندش؟ گناه من چه بود که بی کسی همیشه دامانم را میگرفت؟

 

در اینه‌ام خودم را مرتب کردم، به لطف ریمل بیست و چهار ساعته و کرم پودر ضدآب اتفاقی نیفته بود، فقط مژه‌هایم کمی به هم چسبیده بود و چشمانم سرخ بود!

 

با دستمال کاغذی نم مژه‌هایم را گرفتم و بینی سرخ از گریه‌ام را هم تمیز کردم. نفس عمیقی کشیدم و دوباره خیره‌ی بیرون شدم که لاله باز هم به حرف امد، اما اینبار مخاطبش من بودم:

 

_ حوراجون، تو که زیاد دکتر رفتی…میدونی ماه چندم جنسیت بچه مشخص میشه؟

 

چشم بستم تا باز هم عصبی نشوم، سنگینی نگاه قباد روی صورتم ازاردهنده بود، لبخندی زده گفتم:

_ فکر کنم ماه چهارم باشه…

 

_ وای پس نزدیکه، قباد عشقم…دوس داری دختر باشه یا پسر؟

 

قباد نرم خندید، حتی غربت نکردم نگاهشان کنم، نمیدانم چه کرد که خنده‌‌ی ریز لاله روی اعصابم خط انداخت:

_ برا من فرقی نداره، مهم اینه که سالم باشه، اما اگه به حظ باشه، من دختر بیشتر دوست دارم…

 

_ وااا، من پسر دوست دارم ولی، یه پسر عین خودت، کاش پسر بشه…فکر کن، یه قباد کوچولوی تخس و شیطون، اسمشو چی بذاریم بنظرت؟

 

قباد باز هم خندید، انگار وقتی حرف از بچه میشد همه را از یاد میبرد، و من را هم همان چند ماه پیش از یاد برد…

_ عجله نکن لاله، بذار فعلا مشخص بشه جنسیتش، بعدا برای اسم اقدام میکنیم.

 

لاله با لجاجت اصرار کرد و قباد با گفتن اینکه نامی مد نظر ندارد، تمام کرد اما، لاله باز هم دست بردار نبود، انگاری قصدش خرد کردن من باشد بیشتر:

_ حوراجون تو چی؟

 

 

 

 

 

به ارامی گفتم:

_ چی، من چی؟

 

لاله خنده‌ای کرد:

_ حواست کجاست دختر؟ راجب اسم بچه حرف میزدیم، دوست داشتی اسم بچه‌ت چی باشه؟

 

نفس عمیقی کشیدم، باید میگفتم در رویاهایم چندبار نام فرزندمان را تصور کردم؟

_ نمیدونم، چطور مگه؟ خودتون انتخاب نکردین؟

 

_ همینجوری خواستیم نظر تو هم بدونیم خب، زودباااش، لطفا بگو…

 

لحن لوس و دوستانه‌ای که مقابل قباد به خود گرفته بود چندش‌ترین لحن ممکن بود! اب دهانم را باز هم قورت دادم بلکم این بغض مزخرف دست از سرم بردارد:

_ من خب برا هم دختر هم پسر اسم مد نظرم بود…

 

مکث کردم که لاله میان دو صندلی چرخید، طوری که بیشتر سمت قباد بود تا من!

_ خب؟ چی انتخاب کردی؟

 

لب‌هایم را کمی خیس کردم:

_ برای دختر، آذین و برای پسر، آرین!

 

کمی سکوت برقرار شد، سخت شدن دستان قباد به دور فرمان را دیدم، اما توجهی نکردم، که باز هم لاله با ذوق گفت:

_ خیلی قشنگن، پس حوراجون، ازونجایی که تو نمیتونی بچه‌دار شی…عیب نداره که از اسمایی که تو انتخاب کردی بذاریم هان؟ چون این چند سال خیلی مواظب قباد بودی، دوست دارم اینجوری در حقت جبران کنم!

 

طوری میگفت مواظب قباد بوده‌ام، که انگار برایش نگه داشته تا در زمان مناسب او را تحویلش دهم، باید جواب میدادم یا نه؟ باید میدادم اما نمیخواستم مقابل قباد خودم را خراب کنم، طوری مغزش را بازی داده بودند که هر کلمه‌ی خودم بر ضد خودم بود و حرف‌های انها حقیقت محض!

 

خیره در چشمان قباد در ان آینه، با لبخند تلخی گفتم:

_ اره عزیزم چرا که نه، خوشحال میشم…بچه‌های قباد برای منم عزیزن!

 

لاله بلند خندید و گفت:

_ حیف که بعد از عروسیمون مجبوریم بریم یه خونه دیگه زندگی کنیم حوراجون، وگرنه میذاشتم زود زود بچه‌مون رو ببینی!

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230123 235605 557 scaled

دانلود رمان از هم گسیخته 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     داستان زندگی “رها “ ست که به خاطر حادثه ای از همه دنیا بریده حتی از عشقش،ازصمیمی ترین دوستاش ، از همه چیزایی که دوست داشت و رویاشو‌در سر می پروروند ، از زندگی‌و از خودش… اما کم کم اتفاقاتی از گذشته روشن می…
images

رمان عاشقم باش 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان عاشقم باش خلاصه: داستان دختری به نام شقایق که پس از جدایی خواهرش با همسر سابق او احسان ازدواج می کند.برخلاف عشق فراوان شقایق نسبت به احسان .احسان هیچ علاقه ای به او ندارد کم کم طی اتفاقاتی احسان به شقایق علاقمند می شود و زندگی خوشی…
InShot ۲۰۲۳۰۷۱۳ ۲۳۵۴۱۴۵۲۰

دانلود رمان کوئوکا pdf از رویا قاسمی 5 (1)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:   یه دختر شیطون همیشه خندون که تو خانواده پر خلافی زندگی می کنه که سر و کارشون با موادمخدره ولی خودش یه دانشجوی درسخونه که داره تلاش می‌کنه کسی از ماهیت خانواده اش خبردار نشه.. غافل از اینکه برادر دوست صمیمیش که یه آدم خشک و…
رمان عشق ممنوعه استاد پارت 19

دانلود رمان بوسه با طعم خون 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     شمیم دختر تنهایی که صیغه ی شهریار میشه …. شهریارِ شیطانی که بعد مرگ، زنده ها رو راحت نمیذاره و آتش کینه ای به پا میکنه که دودش فقط چشمهای شمیم رو می سوزونه …. این وسط عشقی که جوونه می زنه و بوسه…
IMG 20230123 225708 983

دانلود رمان ستاره های نیمه شب 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   مهتاب دختر خودساخته ای که با مادر و برادر معلولش زندگی می کنه. دل به آرین، وارث هولدینگ بزرگ بازیار می دهد. ولی قرار نیست همه چیز آسان پیش برود آن هم وقتی که پسر عموی سمج مهتاب با ادعای عاشقی پا به میدان می…
IMG 20240530 001801 346

دانلود رمان قصه ی لیلا به صورت pdf کامل از فاطمه اصغری 3.1 (26)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان :   ده سالم بود. داشتند آش پشت پایت را می‌پختند. با مامان آمده بودیم برای کمک. لباس سربازی به تن داشتی و کوله‌ای خاکی رنگ کنار پایت روی زمین بود. یک پایت را روی پله‌ی پایین ایوان گذاشتی. داشتی بند پوتینت را محکم می‌کردی.…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۳۹۲۱۳۶۸

دانلود رمان لهیب از سحر ورزمن 0 (0)

2 دیدگاه
    خلاصه رمان :     آیکان ، بیزینس من موفق و معروفی که برای پیدا کردن قاتل پدرش ، بعد از ۱۸ سال به ایران باز می گردد.در این راه رازهایی بر ملا میشود و در آتش انتقام آیکان ، فرین ، دختر حاج حافظ بزرگمهر مظلومانه قربانی…
IMG 20240522 075103 721

دانلود رمان طالع آغشته به خون به صورت pdf کامل از مهلا حامدی 5 (4)

بدون دیدگاه
            خلاصه رمان :   بهش میگن گورکن یه قاتل زنجیره‌ای حرفه‌ای که هیچ ردی از خودش به جا نمیزاره… تشنه به خون و زخم دیدست… رحم و مروت تو وجود تاریکش یعنی افسانه… چشمان سیاه نافذش و هیکل تومندش همچون گرگی درندست… حالا چی…
IMG 20230127 013928 0412

دانلود رمان خطاکار 1 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     درست زمانی که طلا بعداز سالها تلاش و بدست آوردن موفقیتهای مختلف قراره جایگزین رئیس شرکت که( به دلیل پیری تصمیم داره موقعیتش رو به دست جوونترها بسپاره)بشه سرو کله ی رادمان ، نوه ی رئیس و سهامدار بزرگ شرکت پیدا میشه‌. اما…
127693 473 1

دانلود رمان راز ماه 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         دختری دورگه ایرانی_آمریکایی به اسم مهتا که در یک رستوران در آمریکا گارسونه. زندگی عادی و روزمره خودشو میگذرونه. تا اینکه سر و کله ی یه مرد زخمی تو رستوران پیدا میشه و مهتا بهش کمک میکنه. ورود این مرد به زندگی…
اشتراک در
اطلاع از
guest

21 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
یلدا
یلدا
10 ماه قبل

اخ جون امشب حورا داره😁

مینا
مینا
10 ماه قبل

وااااایییی روانیم کرد این حورای بیشعوررررر بابا برو گمشو دادخواست طلاق بده تا کی حقارت آخهههههههه

ترانه
ترانه
10 ماه قبل

کاش از زبون قباد هم بنویسی که بفهمیم تو ذهن اون چی میگذره
و اینکه رمان خیلی داره کند پیش میره مخصوصا که خیلی دیر پارت گذاری میشه

ارمیتا
ارمیتا
10 ماه قبل

فاطی جون راست میگن بچه هاپارت طولانی بزارحداقل یکم جذابیت داشته باشه.
واینکه حورادرسته بی عقله ودرست راهم پیش نبرده ولی خداوکیلی حقش نیست که این شکلی باهاش رفتارکنن.
البته ها من نظرم اینه که شایدبعدن قباد بفهمه که بچه مال خودش نیست ومثلامال یکی دیگس و دوباره بیاد به پای حورا بیوفته که منو ببخش وایناالبته اینم بگم خب وقتی قشنگ میشه که اززبون خودقبادهم بتونیم بفهمیم اون داره چیکارمی‌کنه.در کل رمان جالبیه وواسه اونایی که زخم عشق خوردن خوب ومفیده.ممنون اززحماتتون.

....
....
10 ماه قبل

الان با این ری اکت های قباد معلومه هنوزم حسرت بچشو با حورا داره.پس چرا انقد داره گند میزنه به زندگیش؟
ی حسی میگه بچه لاله بچه ی یه یارویه دیگه ست

Viana
Viana
10 ماه قبل

رمان خیلی یکنواخت میره جلو ، فهمیدیم میخوای درام باشه و دهن سرویس کن ولی اینقد یکنواختم رو مخه دیگه ، یه تعییری بده به روند داستان

آذین حورا
آذین حورا
10 ماه قبل

بمیرم برای دل زجر کشیدت حورا

یه رهگذر
یه رهگذر
10 ماه قبل

هر از گاهی دلم میخواد بشینم برای بدبختی حورا زار بزنم
دختر بلند شو دیگه یه تکونی به خودت بده بس نیست انقدر تحقیر شدن ؟

آرین
آرین
10 ماه قبل

بابا جون به لب شدم با این رمان ،به خدا از بس دق حورا رو میخورم،لطفا وقتی روزگار به کام حورا شد مدیونی اگه به راحتی قباد رو ببخشه

Tamana
Tamana
10 ماه قبل

فقط از خدا میخام تو واقعیت همچین زندگیی ای نباشه 🥲

به تو چه😐
به تو چه😐
پاسخ به  Tamana
10 ماه قبل

هستتتتتتتتت:(

مینا
مینا
پاسخ به  Tamana
10 ماه قبل

هست زیادم هست

camellia
camellia
10 ماه قبل

بمیری با اون بچه ات.هردو باهم به حق پنج تن آل عبا.😡

yegan
yegan
10 ماه قبل

کی میخواد از زبون قباد داستان پیش بره؟؟ینی ما اصن نباید بفهمیم تو ذهن نکبت قباد چی میگذره خو!؟!؟؟بخدا خیلیی مضخرف شده رمان
بعد از چند روز معطلی همین چس مثقال ک هیچ محتوایی هم جز عذاب دادن حورا ک اونم همیشه هس تو پارتا نداشت و حالم به معنای واقعی کلمه بهم خورد از هرچی مرده تو دنیا و همچنین زنای بدبخت و بی عقلی مثل حورا.فقط خوشم اومد قبل اینکه سوار ماشین شدن خوب گذاشت تو کاسه اون قباد بی ناموس میتونم تصور کنم چقد فشار خورده؛مرد دوزنه 😂 😂 😑
ولی خداوکیلی بی صبرانه منتظر اون لحظه ام ک دیگه تموم شده این محتوای پوچ و ک..سشرا و یه چیز درست درمون اتفاق بیفته دیگه

آخرین ویرایش 10 ماه قبل توسط yegan
سارا
سارا
10 ماه قبل

ذات بد نیکو نگرددچونکه بنیادش بداست مثل لاله وامثالهم

به تو چه😐
به تو چه😐
10 ماه قبل

فاطی یک پارت دیگه بده لطفا🥺💔💔
جدیدا خیلی خسیس شدیا بابا یکم دست و دلباز باش:(

به تو چه😐
به تو چه😐
10 ماه قبل

اسم رمان رو باید میذاشت تلخ مثل زهر
اینقدر که این رمان تلخ🥺💔
هی…..🥺💔🥺💔🥺

خواننده
خواننده
10 ماه قبل

قراره یه خونه دیگه زندگی کنن؟!
تا دیروز که دوتا زن (کیمیا و مادر قباد)نمیشد تنها بمونن!!!
واقعا افسوس میخورم برا حورا کاش خودشو نجات بده
قباد همون قباده ولی چطور جرات داره با حورا اینطور رفتار کنه ولی با لاله نه؟!
چون خودمونیم که میزاریم باهامون چطور رفتار بشه

اهو
اهو
10 ماه قبل

خدا لعنت کنه هم قباد رو هم لاله رو
قباد لیاقت حورا رو نداره

خواننده رمان
خواننده رمان
10 ماه قبل

دختره عوضی

هاژوین نسل دردسر
هاژوین نسل دردسر
10 ماه قبل

لعنت بهت لاله

دسته‌ها

21
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x