رمان سال بد پارت 26

4.2
(5)

 

 

بابا کف دستش را کلافه روی صورتش کشید و به من گفت :

 

– آیدا جان … زودتر چاییت رو بخور تا رفع زحمت کنیم !

 

– چایی نمی خورم بابا ! بریم !

 

عمو رضا گفت :

 

– اکبر ! کجا می خواید برید ؟ … تازه اومدین !

 

بابا هنوز جوابی نداده بود که کسی کلید انداخت و در آپارتمان را باز کرد . شهاب بود … .

 

آرام ، با سری پایین افتاده … ساک ورزشی به روی  دوشش … از دیدن ما جا خورد !

 

– اه … سلام !

 

بزاق دهانش را قورت داد و نگاهش را متوجه من کرد .

زن عمو زودتر از همه از جا جست و با اشتیاق پاسخش را داد :

 

– سلام پسرم ، خسته نباشی ! … برو دست و صورتت رو بشور … بگم شادی برات چایی بریزه !

 

شهاب اندکی سرد پاسخ مادرش را داد :

 

– ممنون ، چایی نمی خورم !

 

و با مکث کوتاهی … رو به بابا اکبر اضافه کرد :

 

– خوش اومدین عمو جان ! الان می رسم خدمتتون !

 

 

 

و رفت به سمت سرویس بهداشتی … .

 

بعد از آن سکوت بدی در جمع حکم فرما شد . عمو رضا و سوده نگاه ناراحتی با هم رد و بدل کردند … فهمیدم دوست ندارند شهاب بداند که در مورد چه چیزی صحبت کرده ایم !

 

چند دقیقه ی بعد شهاب باز به جمعمان باز گشت … در حالی که دست و صورتش را شسته بود .

 

زن عمو باز او را مخاطب قرار داد :

 

– بیا بشین عزیزم … حتما خسته ای !

 

شهاب نگاه کوتاهی به مادرش انداخت … بعد بدون اینکه بنشیند ، رو به بابا اکبر گفت :

 

– عمو جان … می خواستم خواهش کنم اجازه بدین امشب با آیدا بریم بیرون دور بزنیم … شام هم بیرون بخوریم !

 

قبل از بابا ، سوده خانم با لحن نگرانی گفت :

 

– کجا برید ؟ شام گذاشتم من !

 

انگار می خواست جانش در بیاید وقتی من و شهاب را با هم تصور می کرد ! عمو رضا بهش توپید :

 

– ای بابا ول کن تو هم خانم !

 

شهاب منتظر به بابا چشم دوخته بود … حس می کردم خیلی خسته است ! در دلم خدا خدا می کردم که بابا از روی لجبازی با سوده نخواهد به ما اجازه ی بیرون رفتن ندهد ! حس می کردم شهاب به من احتیاج دارد !

 

بعد بابا گفت :

 

– من برای شما دو تا تعیین تکلیف نمی کنم عمو جان ! از خودش بپرس … دلش خواست باهات میاد !

 

آخرین تیرِ طعنه اش را هم حواله ی زن عمو کرد و بعد دست به زانو گذاشت و از جا بلند شد .

 

– منم با اجازه تون رفع زحمت می کنم ! … یا علی !

 

***

 

***

 

پشت ویترین تک تک مغازه ها چند ثانیه ای می ایستادم و نگاهم را به اجناس زیبا و لوکس می دادم .

 

شهاب همیشه یک قدم پشت سر من بود و رد نگاهم را دنبال می کرد و لابد می خواست حدس بزند از چه چیزی خوشم آمده تا برایم بخرد !

 

ولی من اصلا قصد خرید نداشتم ! همه چیز زیبا بود ولی نپرسیده می دانستم قیمت اجناس این پاساژ خیلی بالاتر از چیزی است که از عهده ی پرداخت بر بیاییم !

 

پشت ویترینِ روسری فروشی ایستادم و به روسری ها نگاه کردم … که شهاب گفت :

 

– همینطوری تا آخر شب فقط قراره تماشا کنی ؟ نمی خوای چیزی بخری ؟

 

با طبیعی ترین لحنی که از خود سراغ داشتم پاسخش را دادم :

 

– چیزی لازم ندارم شهاب جان ! همین چند روز پیش خریدای عیدم رو تکمیل کردم !

 

– مگه آخر هفته شام خونه ی عمه آشا دعوت نیستیم ؟ … نمی خوای برای اون شب لباس بخری ؟

 

– یه دورهمی ساده است ! مهمونیِ آنچنانی نیست که !

 

زیر لب غر غری کرد :

 

– مهمونی آنچنانی هم باشه تو از جیب من خرج نمی کنی !

 

خودم را به نشنیدن زدم و از پشت ویترین روسری فروشی کنار رفتم .

 

 

فروشگاه بعدی … یک مزون بزرگ و پر زرق و برق با پیراهن های شبِ واقعا زیبا و لاکچری بود .

 

در مرکز ویترین آن ، مانکنِ سیاه براقی به حالت نشسته قرار داشت که پیراهن واقعا زیبایی را به نمایش گذاشته بود .

 

ناخودآگاه روی آن پیراهن دقیق شدم و چشم هایم را ریز کردم … .

 

پارچه ی پیراهن از جنسی بود که نمی دانستم چیست ، ولی نرمی و لطافت فوق العاده اش را حتی از پشت شیشه منتقل می کرد ! آستین دار و تقریبا پوشیده بود و رنگِ آبیِ چشمگیر و با شکوهی داشت !

 

رنگ آبی همیشه نقطه ضعف من بود !

 

– از اون پیراهن خوشت اومده ؟!

 

با صدای شهاب به خودم آمدم . واقعا قصد نداشتم او را به خرج بیاندازم و در ضمن مطمئن بودم قیمت آن لباس فوق العاده بالاست !

 

زدم به در شوخی کردن :

 

– کجا بپوشمش ؟ دورهمی خونه عمه آشا ؟!

 

– بیا برو یه قیمت بپرس حالا !

 

– لازمش ندارم شهاب ! اصلا مدلش یه جوریه که به درد من نمی خوره !

 

شهاب با اخم نگاهم کرد :

 

– چه جوریه ؟!

 

– آستین داره ! … از اون لباسایی هست که توی مهمونی های قاطی پاتی می پوشن ! ما که مراسمامون زنونه مردونه جداست !

 

و برای قانع کردنش لبخند زدم و شانه ای بالا انداختم .

 

 

 

 

 

شهاب چند لحظه ای توی چشم هایم نگاه کرد و بعد یک دفعه چرخید و وارد مزون شد .

 

قلبم هری ریخت پایین .

 

– شهاب ! … شهاب جان چیکار می کنی ؟ … گفتم بهت به خدا لباس لازم ندارم …

 

به آرنجش آویزان شدم تا او را برگردانم . ولی شهاب کاملا مصرانه وارد مزون شد و من هم ناچار به دنبالش کشیده شدم .

 

فروشنده ، زنی میانسال و فوق العاده شیک که کت و شلواری به تن داشت و شال حریری دور گردنش انداخته بود ، با ورودمان سرش را از توی لپ تاپ بالا آورد .

 

– خیلی خوش اومدین ! بفرمایید ، در خدمتم !

 

سر جایم صاف ایستادم . شهاب به پیراهن آبی پشت ویترین اشاره کرد :

 

– قیمت اون پیراهن چنده ؟

 

فروشنده همانطور که از پشت میز بلند می شد ، پاسخ داد :

 

– این پیراهنی که فرمودین ترک هست ! آستری ساتن و رویه ی ارگانزای طبیعی داره و بسیار بسیار کیفیتش بالاست ! بفرمایید لمس کنید !

 

گوشه ی پارچه ی پیراهن را گرفت میان دو انگشتش و ادامه داد :

 

– ابریشم اصل رو اگر لمس کنید زیر انگشتانتون گرم می شه ! … می تونید تشریف بیارید خودتون امتحان کنید تا مطمئن بشید جنس لباس طبیعی و فوق العاده است !

 

 

 

 

 

 

شهاب جلو رفت و گوشه ی پارچه ی لباس را بین دو انگشتش گرفت و لمس کرد . چهره اش حالتی مصمم و متفکرانه داشت که من را وحشت زده می کرد … چون می ترسیدم واقعا آن لباس را بخرد !

 

فروشنده گفت :

 

– ملاحظه فرمودین ؟

 

شهاب پارچه ی پیراهن را رها کرد .

 

– قیمتش چنده ؟

 

– نا قابل نوزده میلیون و هشتصد !

 

نا قابل !

 

دود از کله ام بلند شد ! شوکه نگاه کردم به پیراهن و ایندفعه تمام زیبایی اش مقابل چشم هایم پودر شد و کف زمین ریخت !

 

نوزده میلیون و هشتصد ؟؟؟

ما اگر این مبلغ را داشتیم خانه ی مستقل رهن می کردیم و می رفتیم پی زندگیمان !

 

هنوز توی شوک بودم که شهاب چرخید به سمتم :

 

– می خوای بری یه تن بزنی ببینی چطوریه ؟!

 

ناباور توی صورتش خندیدم … شهاب حتما دیوانه شده بود که چنین تعارفی می زد !

 

– نه عزیزم لزومی نداره ! بهتره بریم !

 

– خب برو امتحانش کن ! ضرری نداره که !

 

دیگر داشت از سرم شاخ می زد بیرون ! یک احساسی به من دست داده بود که مقابل دوربین مخفی قرار گرفته ام و خبر ندارم … هر لحظه منتظر بودم شهاب بزند زیر خنده و بگوید برای دوربین دست تکان بدهم !

 

 

 

 

 

 

 

دیگر حتی در فکر حفظ آبرو و پرستیژم نبودم ! فقط دست شهاب را گرفتم و کشیدم به سمت در خروجی .

 

– نمی خوام شهاب ! بریم ! بریم !

 

یک دفعه فروشنده به خنده افتاد . هر دویمان به سمتش چرخیدیم که میان خنده اش گفت :

 

– منو ببخشید بابت خنده ی بیجام ! ولی باور کنید شما اولین زوجی هستید که می بینم خانوم ، شوهرش رو کشون کشون می بره بیرون ! قبلی ها بر عکس بود و آقایون ، خانومشون رو کشون کشون می بردن از این جا !

 

نیمچه لبخندی زدم . شهاب انگشت اشاره اش را تکان داد و با لحنی کاملا جدی و مصمم گفت :

 

– یه روز میام می خرم براش ! شبتون خوش !

 

و با من از آن مزون بیرون آمد .

 

به محض اینکه پایمان را از فروشگاه بیرون گذاشتیم … بی تاب و عصبی رو به شهاب توپیدم :

 

– شهاب تو زده به سرت ؟ اون چه نمایشی بود که راه انداختی ؟

 

– از پیراهنه خوشت اومده ماه جان ! مگه نه ؟!

 

– حتی اگه خوشم اومده باشه … آخه نوزده میلیون ؟! … مامانت بفهمه تو اینهمه پول برای من یه لباس خریدی ، سر و ته آویزونم می کنه !

 

خونسرد شانه ای بالا انداخت :

 

– به کسی چه ربطی داره آیدا ؟ … پول خودمونه !

 

– پول خودمون ؟ کدوم پول ؟! نکنه گنج پیدا کردی ؟!

 

به حالت عجیبی زل زد توی چشم هایم و صدایش را پایین آورد و گفت :

 

– می گم آره … گنج پیدا کردم ! باورت می شه ؟!

 

 

 

بدون پلک زدن نگاهش کردم … چیزی در دلم تکان خورد . احساس خطر بیخ گوشم هیس هیس کرد !

 

شهاب دقیقا داشت چه غلطی می کرد با زندگی ما ؟!

 

– منظورت چیه ؟!

 

با تاخیر لبخند زد :

 

– هیچی بابا … شوخی کردم !

 

صاف ایستاد و مچ دستم را گرفت … ادامه داد :

 

– تو که هیچی نمی خری … پس حداقل بریم شام بخوریم !

 

– داری چیکار می کنی شهاب ؟!

 

مثل خنگ ها نگاهم کرد … مچ دستم را از بین انگشتانش بیرون کشیدم و با لحنی کاملا جدی دوباره پرسیدم :

 

– چی داری از من مخفی می کنی ؟

 

خندید و زد به درِ لودگی :

 

– شوگر مامیمو !

 

باز خواست دستم را بگیرد که خودم را به سرعت عقب کشیدم . یکی دو نفری که نزدیک به ما بودند متوجه این حرکت شدند و نگاهشان را به ما دوختند .

 

پیشانی شهاب سرخ شد … صدایش را پایین آورد :

 

– دیوونه شدی آیدا ؟! بیا بریم !

 

 

 

لب هایم را روی هم فشردم . می دانستم هر چقدر هم اصرار کنم تا خودش نخواهد … هیچ چیزی به من نخواهد گفت !

 

دلم می خواست جیغ بزنم و در عین حال … نمی خواستم با اصرارهای مکرر و کنترل گری هایم پیش چشمانش خوار و خفیف شوم … ان طور که مادرش شد !

 

دست هایم را مشت کردم و با صدایی سفت و سخت گفتم :

 

– گرسنه نیستم ! برگردیم خونه !

 

و بی توجه به او … راه افتادم به سمت خروجیِ پاساژ … .

 

***

 

– با چشیدن مایع منیِ پارتنر خود از سلامت او آگاه شوید ! … در صورت شیرین بودن آن به دیابت او مشکوک شوید !

 

هستی موبایلش را از جلوی صورتش پایین کشید و با چهره ای مچاله شده پرسید :

 

– اه … واقعا می خوریدش چندشا ؟!

 

من و هانیه و فافا هم زمان به خنده افتادیم ! هانیه همانطور که می خندید ، دستش را بالا برد و زد پس سرِ خواهرش … ولی هستی از رو نرفت :

 

– نه خب برام سواله ! خوردنیه یا دور ریختنی ؟!

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.2 / 5. شمارش آرا 5

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230123 225708 983

دانلود رمان ستاره های نیمه شب 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   مهتاب دختر خودساخته ای که با مادر و برادر معلولش زندگی می کنه. دل به آرین، وارث هولدینگ بزرگ بازیار می دهد. ولی قرار نیست همه چیز آسان پیش برود آن هم وقتی که پسر عموی سمج مهتاب با ادعای عاشقی پا به میدان می…
رمان ماهرخ

دانلود رمان ماهرخ به صورت pdf کامل از ریحانه نیاکام 4.3 (16)

2 دیدگاه
  خلاصه: -من می تونم اون دکتری که دنبالشی رو بیارم تا خواهرت رو عمل کنه و در عوض تو هم…. ماهرخ با تعجب نگاه مرد رو به رویش کرد که نگاهش در صورت دخترک چرخی خورد.. دخترک عاصی از نگاه مرد،  با حرص گفت: لطفا حرفتون رو کامل کنین…!…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۹ ۲۳۲۰۰۱۸۰۷

دانلود رمان آفرودیته pdf از زهرا ارجمندنیا 5 (1)

5 دیدگاه
  خلاصه رمان :     داستان در لوکیشن اسپانیاست. عشقی آتشین بین مرد ایرانی تبار و دختری اسپانیایی. آرون نیکزاد، مربی رشته ی تخصصی تیر و کمان، از تیم ملی ایران جدا شده و با مهاجرت به شهر بارسلون، مربی دختری به اسم دیانا می شود… دیانا یک دختر…
00

دانلود رمان رز سفید _ رز سیاه به صورت pdf کامل از ترانه بانو 3.7 (10)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   سوئیچ چرخوندم و با این حرکت موتور خاموش شد. دست چپمو بالا اوردم و یه نگاه به ساعتم انداختم. همین که دستمو پایین اوردم صدای بازشدن در بزرگ مدرسه شون به گوشم رسید. وکمتر از چندثانیه جمعیت حجیمی از دختران سورمه ای پوش بیرون ریختند. سنگینی…
3

رمان جاوید در من 0 (0)

3 دیدگاه
  دانلود رمان جاوید در من خلاصه : رمان جاويد در من درباره زندگي آرام دختريست كه با شروع عمليات ساخت و ساز برابر كافه كتاب كوچكش و برگشت برادر و پسرخاله اش از آلمان ، اين زندگي آرام دستخوش نوساناتي مي شود.
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۰۷۱۸۶

دانلود رمان همقسم pdf از شهلا خودی زاده 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       توی بمباران های تهران امیرعباس میشه حامی نیلوفری که تمام کس و کار خودش رو از دست داده دختری که همسایه شونه و امیر عباس سال هاست عاشقشه … سال ها بعد عطا عاشق پیونده اما با ورود دخترعموی بیمارش و اصرار…
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۴ ۰۱۴۵۲۱۲۷۵

دانلود رمان تریاق pdf از هانی زند 0 (0)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان : کسری فخار یه تاجر سرشناس و موفقه با یه لقب خاص که توی تموم شهر بهش معروفه! عالی‌جناب! شاهزاده‌ای که هیچ‌کس و بالاتر از خودش نمی‌دونه! اون بی رقیب تو کار و تجارته و سرد و مرموز توی روابط شخصیش! بودن با این مرد جدی و بی‌رقیب…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۹۱۷۶۲۱

دانلود رمان انار از الناز پاکپور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       خزان عکاس جوانی است در استانه سی و یک سالگی که گذشته سختی رو پشت سر گذاشته دختری که در نوجوانی به دلیل جدایی پدر و مادر ماندن و مراقبت از پدرش که جانباز روحی جنگ بوده رو انتخاب کرده و شاهد…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۸۳۷۶۸۲

دانلود رمان ماه صنم از عارفه کشیر 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     داستان دختری به اسم ماه صنم… دختری که درگیر عشق عجیب برادرشِ، ماهان برادر ماه صنم در تلاشِ تا با توران زنی که چندین سال از خودش بزرگ‌تره ازدواج کنه. ماه صنم با این ازدواج به شدت مخالفِ اما بنا به دلایلی تسلیم…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سارا
سارا
11 ماه قبل

زود به زود پارت ها رو بزارین خواهشا ، رمان جالبی است ، باید سه چهار روز صبر کرد تا یک پارت بیاد

دسته‌ها

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x