10 دیدگاه

رمان مانلی پارت 55

4.5
(138)

 

 

 

به‌حدی غافلگیر و ترسیده بودم که تنها کاری که انجام دادم کشیدن جیغی بلند بود و بعد از آن آب با تمام توان به گلو و ریه‌ام هجوم آورد!

 

تنم که به کف استخر خورد از شوک بیرون آمده و شروع به دست و پا زدن کردم.

 

اولین کلمه‌ای که به ذهنم رسید نامی و مهمانی بود!

 

تمام تلاشم را کرده بودم ولی در آخر گند بزرگی به آبرویش زدم.

 

شنا را در حد حرفه‌ای بلد بودم ولی حتی علاقه‌ای به رفتن به بالای آب نداشتم.

 

نفسم را حبس کردم و چند لحظه زیر آب باقی ماندم.

 

با توجه به سایه‌هایی که بالای آب افتاده بود مهمانان کم کم درحال جمع شدن بودند.

 

اولویت اولم خفه شدن و مردن بود ولی بعد آرزو کردم تبدیل به جلبکی شده و برای همیشه کف این استخر می‌چسبیدم و دیگر کسی پیدایم نمی‌کرد!

 

با دیدن شخصی که درون آب پریده و با تمام قوا به سمتم شنا می‌کرد چشم‌هایم گرد شد و شروع به دست و پا زدن کردم.

 

بی‌توجه دستان بزرگ و مردانه‌اش را دور کمرم پیچید و با تمام توان به سمت لبه‌ی استخر شنا کرد.

 

با بی‌حالی خودم را به تنش چسباندم و دستم را دور گردنش حلقه کردم.

 

همین که کمرم روی خشکی رسید با شوک هوا را بلعیدم و شروع به سرفه کردم.

 

دستی مدام روی کمرم را نوازش می‌کرد و تشویقم می‌کرد که تندتر نفس بکشم.

 

سرم به سینه‌ای مردانه تکیه داده شد و صدای نگران و وحشت زده‌ی نامی در گوشم پیچید.

_جان… جانم آنا آروم باش عزیزم!

 

سکوت کردم و خجالت زده و ناراحت سرم را در سینه‌اش فرو بردم.

 

صدای مردی آشنا باعث شد بیشتر در آغوشش قایم شوم.

_حالشون خوبه آقای شهیاد؟ لازمه زنگ بزنم آمبولانس بیاد؟

 

نامی سری تکان داد و سریع دستش را زیر شانه و پاهایم حلقه کرد.

 

مرا محکم به آغوشش فشرد!

 

چشم‌هایم را بستم و خودم را به بی‌حالی زدم تا مجبور نگاه کردن به چشم‌های کسی نباشم.

 

تنم از شدت شوک و سرما می‌لرزید ولی صورتم از شدت شرم سرخ بود.

 

باورم نمی‌شد چنین فاجعه‌ای رخ داده!

_نه لازم نیست فقط یه‌کمی شوکه و بی‌حاله… لازم شد خودم می‌برمش بیمارستان!

 

صدای همهمه‌ی جمعیت بالا رفت و نامی با قدم‌هایی بلند و سریع به سوی خروجی باغ به راه افتاد.

 

چنگی به یقه‌ی لباسش زدم و صورتم را به گردنش چسباندم.

 

با بغضی که در صدایم مشهود بود لب زدم: یکی هلم داد تو استخر نامی!

 

قدم‌هایش کمی آهسته شد و انگار که اشتباه شنیده باشد آرام گفت: چی گفتی؟

 

از باغ که خارج شدیم کمی سرم را عقب کشیدم.

 

با لحن عذرخواهانه‌ای نفس نفس زنان گفتم: می‌خواستم برم سرویس گفتم مزاحمت نشم. تنهایی راه افتادم سمت باغ کنار استخر که رسیدم یه‌هو یکی از پشت هلم داد توی آب!

 

در ماشین را باز کرد و سریع مرا روی صندلی نشاند.

 

با فکی منقبض شده و چشمانی وحشی نگاهم کرد.

_مطمئنی توهم نزدی فریا؟ شاید از شدت شوک…

 

سریع سرم را به دوطرف تکان دادم.

_نه به‌خدا حتی قبل از این که پرت بشم تو استخر سایه‌ش رو توی آب دیدم!

 

مشت محکمی به پشتی صندلی کوبید که باعث شد سرجایم بپرم.

 

خم شد تا کمربند ایمنی‌ام را ببندد.

 

از فاصله‌ی نزدیک نگاهی به موهای خیسش که روی پیشانی‌اش ریخته بود انداختم و لب گزیدم.

_همین‌جا باش میام!

 

ترسیده بازویش را میان دستانم فشردم.

_کجا میری نامی؟

 

نفس تندی کشید و گوشه‌ی لبش را جوید.

_میرم کیفت و کت خودم رو بیارم. نترس زود میام!

 

 

•┅┈┈┈┈┅·‹‹🩵❄️››·┅┈┈┈┈┅•

 

 

نامی

 

موهای خیسش که روی پیشانی‌اش بازی در آورده بودند را عقب راند و با قدم‌هایی بلند و عصبی وارد باغ شد.

 

مهمانانی که بعد از رفتنشان مشغول پچ پچ بودند به محض دیدنش سکوت کرده و با کنجکاوی به چهره‌ی سرخ از عصبانیش خیره شدند.

 

بی‌توجه به همه مستقیم به سوی محرابی به راه افتاد.

 

بعد از این همه سال آنای کوچکش را برای خوش گذرانی به مهمانی آورده بود و حال با این حس و حال مجبور به ترک مهمانی شده بودند.

 

محرابی با دیدن صورت شاکی نامی سریع از جا بلند شد.

 

نامی بدون آن‌که مراعات کسی را بکند صدایش را بالا برد.

_فیلم دوربینای این خراب شده کجاست؟

 

محرابی با رنگی پریده نگاهش کرد و صدایش را پایین نگه داشت.

_چی‌شده جناب شهیاد؟ فکر کنم سوتفاهمی پیش اومده!

 

نامی کلافه سرش را به دوطرف تکان داد.

_سوتفاهمی پیش نیومده!

یه‌نفر زن منو هل داده توی استخر من تا وقتی که دودمانش رو به باد ندم دست بر نمی‌دارم… همین الان فیلم دوربین‌ها رو واسه‌م بیارید!

 

محرابی با ترس نگاهش کرد.

_مطمئنید؟ ممکنه خانمتون اشتباه متوجه شده باشن!

 

نامی خیره و عصبی نگاهش کرد.

_با من یکی بدو نکن محرابی برو فیلم دوربینا رو بیارتا ببینیم اشتباه متوجه شده یا نه!

 

بعد صدایش را بالاتر برد تا به گوش تک تک مهمان‌ها کسی که فرشته‌ی کوچکش را درون استخر هل داده بود برسد.

_اگه بلایی سر زنم میومد این باغ رو روی سر همه خراب می‌کردم… حالا هم تا بیشتر از این عصبانی نشدم فیلم رو واسه‌م بیار!

 

محرابی که رنگش به کبودی گراییده بود سریع به قدمی به عقب برداشت و با صدایی لرزان گفت: چشم جناب شهیاد… لطفا آروم باشید. من میرم توی عمارت فیلم‌ها رو واسه‌تون میارم.

 

نامی بی‌حرف نگاهش کرد و منتظر ماند.

 

باورش نمی‌شد در اولین قرار رسمی‌شان چنین بلایی سر دخترکش آمده باشد.

 

همه‌ش تقصیر خودش بود که نتوانسته بود از او مراقبت کند و خشمش را روی دیگران خالی می‌کرد.

 

لحظه‌ای که صدای جیغ فریا را شنید نفهمید با چه توانی خودش را به استخر رساند.

 

می‌دانست دخترک شنا کردن را خوب آموخته است و این که بعد از این همه وقت هنوز خودش را به سطح آب نرسانده بود حسابی نگرانش کرده بود!

 

اگر سرش به گوشه‌ی استخر برخورد می‌کرد یا بلایی سرش می‌آمد چه جوابی به بقیه و مهم‌تر از همه به خودش می‌داد؟

 

در تمام طول این مدت دخترک در آغوشش می‌لرزید و بغض صدایش رشته‌های اعصابش را سوزانده بود.

 

بی‌توجه به نگاه خیره‌ی مهمان‌ها به سوی میزشان به راه افتاد و کیف فریا و کت خودش را از روی میز برداشت.

 

بالاخره بعد از چند دقیقه سر و کله‌ی محرابی با رنگی پریده و مردمکی لرزان پیدا شد.

 

•┅┈┈┈┈┅·‹‹🩵❄️››·┅┈┈┈┈┅•

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.5 / 5. شمارش آرا 138

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۴۳۴۹۶۸۰

دانلود رمان رگ خواب از سارا ماه بانو 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       سامر پسریه که یه مشکل بزرگ داره ..!!! مشکلی که زندگیش رو مختل کرده !! اون مبتلا به خوابگردی هست ..!!! نساء دختری با روحیه ی شاد ، که عاشق پسر داییش سامر شده ..!! ایا سامر میتونه خوابگردیش رو درمان کنه؟…
photo 2017 04 20 14 37 49 330x205 1

رمان ماه مه آلود جلد سوم 0 (0)

4 دیدگاه
  دانلود رمان ماه مه آلود جلد سوم خلاصه : “مها ” دختری مستقل و خودساخته که تو پرورشگاه بزرگ شده و برای گذروندن تعطیلات تابستونی به خونه جنگلی هم اتاقیش میره. خونه ای توی دل جنگلهای شمال. اتفاقاتی که توی این جنگل میوفته، زندگی مها رو برای همیشه زیر…
IMG ۲۰۲۴۰۴۱۲ ۱۰۴۱۲۰

دانلود رمان دستان به صورت pdf کامل از فرشته تات شهدوست 4.2 (5)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   دستان سپه سالار آرایشگر جوانی است که اهل محل از روی اعتبار و خوشنامی پدر بزرگش او را نوه حاجی صدا میزنند دستان طی اتفاقاتی عاشق جانا، خواهرزاده ی بزرگترین دشمنش میشود چشم روی آبروی خود میبندد و جوانمردانه به پای عشق و احساسش می…
IMG 20230123 235630 047

دانلود رمان آغوش آتش جلد اول 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     یه پسر مرموزه، کُرده و غیرتی در عین حال شَرو شیطون، آهنگره یه شغل قدیمی و خاص، معلوم نیست چی میخواد، قصدش چیه و میخواد چی کار کنه اما ادعای عاشقی داره، چی تو سرشه؟! یه دختر خبرنگار فضول اومده تا دستشو واسه…
InShot ۲۰۲۳۰۷۱۳ ۲۳۵۴۱۴۵۲۰

دانلود رمان کوئوکا pdf از رویا قاسمی 5 (1)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:   یه دختر شیطون همیشه خندون که تو خانواده پر خلافی زندگی می کنه که سر و کارشون با موادمخدره ولی خودش یه دانشجوی درسخونه که داره تلاش می‌کنه کسی از ماهیت خانواده اش خبردار نشه.. غافل از اینکه برادر دوست صمیمیش که یه آدم خشک و…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۴۳۱۱۹۹

دانلود رمان تب pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         زندگی سه فرد را بیان می کند البرز ، پارسا و صدف .دختر و پسری که در پرورشگاه زندگی کرده و بعدها مسیر زندگی شان به یکدیگر گره ی کور می خورد و پسر دیگری که به دلیل مشکلاتش با آن ها…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۹ ۱۸۳۶۵۷۴۴۷

دانلود رمان سکوت تلخ pdf از الناز داد خواه 1 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         نیکا دختری که تو یه شب سرد پاییزی دم در خونشون با بدترین صحنه عمرش مواجه میشه جسد خونین خواهرش رو مقابل خودش میبینه و زندگیش عوض میشه و تصمیم میگیره انتقام خواهرشو بگیره.این قصه قصه یه دختره دختری که وجودش…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۰ ۲۳۴۷۵۳۰۵۶

دانلود رمان لانه ویرانی جلد اول pdf از بهار گل 5 (2)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     25 سالم بود که زندگیم دست خوش تغییرات شد. تغییراتی که شاید اول با اومدن اسم تو شروع شد؛ ولی آخرش به اسم تو ختم شد… و من نمی‌دونستم بازی روزگار چه‌قدر ناعادلانه عمل می‌کنه. اول این بازی از یک وصیت شروع شد، وصیتی…
رمان زیر درخت سیب

دانلود رمان زیر درخت سیب به صورت pdf کامل از مهشید حسنی 3.8 (5)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان زیر درخت سیب به صورت pdf کامل از مهشید حسنی :   من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود   فشاری که روی جسم خسته و این روزها روان آشفته اش سنگینی میکند، نفسهای یکی در میانش را دردآلودتر و سرفه های خشک کویری اش…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

10 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همتا
همتا
5 ماه قبل

سلام ببخشید رمان مانلی چطوره؟ قشنگه؟ میخوام شروع کنم بخوونمش

camellia
camellia
5 ماه قبل

سلام.خانم ندا,شما همون ندای خودمونی?ازآتش شیطان خبری نیست?😔

آخرین ویرایش 5 ماه قبل توسط camellia
camellia 520
camellia 520
پاسخ به  neda
5 ماه قبل

از وقتی شروع مجدد دارید,دارم می خونمش😊.دستت درد نکنه.😘

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  camellia
5 ماه قبل

نه ندای ماست 😌

بانو
بانو
5 ماه قبل

دختر این یارو محرابی هولش داد به نظرم 🤔

Roya
Roya
5 ماه قبل

رمان قشنگیه😍پارت بعدی جذاب خواهد بود 😂

Helen Helen
Helen Helen
5 ماه قبل

خیلی قسنگه عاشق داستانشم

رهگذر
رهگذر
5 ماه قبل

ندا جونم یه پارت دیگه من فردا امتحان شیمی دارم با ذهن درگیر نمیتونم درس بخونم تورو خدا یه پارت بده

خواننده رمان
خواننده رمان
5 ماه قبل

صبحت بخیر ندا بانو عزیزم تکلیف فیلمو مشخص میکردی تو همین پارت 😂

دسته‌ها

10
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x