رمان نبض سرنوشت پارت۴۶

5
(1)

با توقف ماشین جلوی تالار، باهم پیاده شدیم..

ماهان بازوش و به سمتم گرفت که با لبخند دستم و دورش حلقه کردم و دوشادوش هم وارد تالار شدیم.

چشم چرخوندم و با دیدن رعنا و بهزاد رو به ماهان گفتم: بریم پیش بچه ها

سوالی گفت: کجان؟

با اشاره به سمتی که نشسته بودن سری تکون داد و به سمتشون رفتیم…

با دیدن ما از جا بلند شدن و بعد از سلام و احوال پرسی همگی نشستیم.

مشغول دیدن دختر پسرایی بودم که ریخته بودن وسط و میرقصیدن.

که با صدای رعنا نگاهم به سمتش چرخید:

_نکن آلا دیوونم کردی بچه

ماهان همونطور که آلا رو ازش گرفت گفت: بده من این خانوم خوشگله رو ببینم.

با لبخند خیره آلا شدم که با حرف ها و مسخره بازیای ماهان میخندید.

تو اون لباس عروس کوچولو مثل فرشته ها شده بود و آدم دلش براش ضعف میرفت.

با صدای ماهان نگاهم و از آلا گرفتم و خیرش شدم که با بدجنسی گفت‌: اگه خیلی دلت میخواد بگو تا کمکت کنم زودتر بهش برسی.

با تعجب نگاش کردم و منظورش و نفهمیدم!

که با نگاهش که از شیطنت میدرخشید تازه گرفتم چی میگه که یدونه محکم زدم تو پاش و گفتم: خیلی بی تربیتی ماهان!

زد زیر خنده و گفت: برای خودت میگم

با حرص نگاش کردم و گفتم: لازم نکرده برا من چیزی بگی تو

با همون خنده سری تکون داد و چیزی نگفت…

با صدای جیغ و دست و سوت مهمان ها فهمیدیم هدیه اینا اومدن

با ورودشون و دیدن هدیه که با اون لباس عروس مثل نگین میدرخشید و آرشام که خوشتیپ تر از همیشه بود، نیشم باز شد

نشستن تو جایگاهشون و مشغول جواب دادن به تبریکات فک و فامیلشون شدن

_افتخار یه دور رقص میدید بانو

سرم و بالا گرفتم و ماهان و دیدم که منتظر بهم نگاه میکرد

پشت چشمی براش نازک کردم و دستم و تو دستش گذاشتم

باهم به پیست رقص رفتیم…

دستش و دور کمرم حلقه کرد، منم دستمو گذاشتم رو شونه اش

خیره تو چشمام لب زد: چرا انقدر نفس گیر شدی؟!

خیره بهش مثل خودش لب زدم: تو چرا انقدر جذاب شدی؟!

لبخند عمیقی زد و دستاش و دور کمرم محکم تر کرد و از شلوغی اونجا نهایت استفاده رو برد.

سرش و توی موهام فرو کرد و با چشمای بسته نفس عمیقی کشید

و در همون حال کنار گوشم زمزمه کرد: مقاومت در برابرت خیلی سخته

سرمو به سینش چسبوندم، قلبش محکم میزد ، لبامو رو قلبش گذاشتم و

ریز خندیدم که محکم تر من و به خودش فشرد و گفت: جــونم تو فقط بخند

خندم شدت گرفت که خم شد و بوسه ای روی لبم نشوند،

که همون لحظه با تموم شدن آهنگ به اجبار ازش فاصله گرفتم

با این قیافه ناراضی و اویزونش شکل پسر بچه های تخسی شده بود که اسباب بازی مورد علاقه شون و ازشون گرفتی..

دلم براش سوخت ولی خب کاری هم از دستم بر نمی اومد

برگشتیم سر میزمون…

آلا بغل بهزاد بود و ماهانم رفت پیشش نشست و مشغول حرف زدن شدن

منم همینکه نشستم سرجام رعنا یه نیشگون محکم از بازوم گرفت که دلم میخواست جیغ بزنم ولی به جاش لبم و گاز گرفتم

برگشتم سمتش و با یه چشم غره غلیظ بهش توپیدم: چته؟

بدون توجه به من با صدای ارومی گفت: حواسم بهتون بود ها خوب سواستفاده کردین

با مکث کوتاهی ادامه داد: این ماهان هم که فقط منتظر یه فرصته

با یاداوری اون لحظه و رقصمون اخمم محو و نیشم باز شد

که باز صدای پرحرص رعنا بلند شد: درد،چه خوششم میاد!

بیخیال شونه ای بالا انداختم و گفتم: همینه که هست

خندش گرفت و با تاسف گفت: واقعا که! بد نیست یکم خجالت بکشی

نگاهی بهش انداختم و متعجب گفتم: خجالت برای چی؟

یدونه محکم زد تو پیشونیش و همونجوری که دستش و برام تکون میداد گفت: هیچی هیچی! ولش کن اصلا

بعد زیر لب اروم غر غر کرد: دختره پررو میگه خجالت برای چی؟!

پسره رو که ولش کنن همین وسط درسته قورتش میده

اینم خب قربونش برم بدش که نمیاد هیچ تازه خودشم منتظر یه اشاره اس بره پهن شه تو حلق پسره

یکی از یکی نابودتر !! نمیگن شاید یکی دلش بخواد اما روش نشه اون وسط واقعا که .

نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم زیر خنده که یه چشم غره بهم رفت و زیر لب یه کوفت نثارم کرد که خندم شدت گرفت…

مشغول بازی با آلا بودم که اعلام کردن بریم برای شام..

بعد از خوردن شام،دوباره همه ریختن وسط که ایندفعه دی جی گفت که عروس و دوماد بیان برای اجرای یه رقص دو نفره..

که علنا سالن منفجر شد از صدای دست و سوت مهمون ها…

دیگه از صدای بلند و کرکننده آهنگ سرسام گرفته بودم و پاهامم با این کفشای ده سانتی حسابی درد گرفته بودن .

اما هر وقت هدیه و آرشام و میدیدم و نگاهم به لبخند روی لبشون و عشق توی چشماشون میفتاد،این چیزا برام کمرنگ میشد..

با لبخند خیره رقصشون بودم و از ته دلم خداروشکر کردم که بهم رسیدن و میدونستم که لیاقت هم و دارن و با عشقشون همدیگه رو خوشبخت میکنن…

” ای عشق در آتش تو فریاد خوش است

هر کس که در آتش تو افتاد خوش است

بیداد خوش است از تو و از هستی ما

خاکسترکی سپرده بر باد خوش است! ”

دیگه آخرای جشن بود که رفتیم سمت هدیه اینا که با دیدنمون از جاشون بلند شدن و مشغول حرف زدن شدیم..

هدیه با دیدنم خندید و گفت: تو که از منم خوشگل تر شدی ناقلا!

پشت چشمی نازک کردم و گفتم: اون و که بودم

یدونه زد پس سرم و گفت:حرف نزن بابا

سرمو مالیدم و خواستم چیزی بگم که ماهان قبل از من گفت: ارشام یه زنت بگو یه بار دیگه دستش به زن من بخوره حسابش رو میرسم .

آرشام خندید و گفت: زن تو کلا خودش استاده تو این کارا لازم نیست دفاع کنی ازش .

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۰ ۲۳۴۷۵۳۰۵۶

دانلود رمان لانه ویرانی جلد اول pdf از بهار گل 5 (2)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     25 سالم بود که زندگیم دست خوش تغییرات شد. تغییراتی که شاید اول با اومدن اسم تو شروع شد؛ ولی آخرش به اسم تو ختم شد… و من نمی‌دونستم بازی روزگار چه‌قدر ناعادلانه عمل می‌کنه. اول این بازی از یک وصیت شروع شد، وصیتی…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۵۳۰۲۵۷

دانلود رمان ارتعاش pdf از مرضیه اخوان نژاد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     روزی شهراد از یه جاده سخت و صعب العبور گذر میکرده که دختری و گوشه جاده و زخمی میبینه.! در حالیکه گروهی در حال تیراندازی بودن. و اون دختر از مهلکه نجات میده.   آیسان دارای گذشته ای عجیب و تلخ است و…
IMG 20230129 004339 7932

دانلود رمان نت های هوس از مسیحه زادخو 4 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   ارکین ( آزاد) یه پدیده ناشناخته است که صدای معرکه و مخملی داره. ویه گیتاریست ماهر، که میتونه دل هر شنونده ای و ببره.! روزی به همراه دوستش ایرج به مهمونی تولدی دعوت میشه. که میزبانش دو دختر پولدار و مغرور هستن.‌! ارکین در…
IMG 20230127 013520 1292

دانلود رمان درجه دو 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :       سیما جوان، بازیگر سینما که علی رغم تلاش‌های زیادش برای پیشرفت همچنان یه بازیگر درجه ۲ باقی مونده. ولی ناامید نمی‌شه و به تلاشش ادامه می‌ده تا وقتی که با پیشنهاد عجیب غریبی مواجه می‌شه که می‌تونه آینده‌اش و تغییر بده. در…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۴۳۱۱۹۹

دانلود رمان تب pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         زندگی سه فرد را بیان می کند البرز ، پارسا و صدف .دختر و پسری که در پرورشگاه زندگی کرده و بعدها مسیر زندگی شان به یکدیگر گره ی کور می خورد و پسر دیگری که به دلیل مشکلاتش با آن ها…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۱۲۳۲۹۳۷

دانلود رمان ناگفته ها pdf از بهاره حسنی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           داستان در مورد دختر جوانی به اسم نازلی کسروی است که بعد از فوت مادربزرگ و بعد از سالها دور به ایران برمیگردد، آشنایی او با جوانی در هواپیما و در مورد زندگی خود، این داستان را شکل می دهد ……
IMG 20230127 013632 7692 scaled

دانلود رمان به چشمانت مومن شدم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     این رمان راجب یه گروه خوانندگی غیرمجازی با چند میلیون طرفدار در صفحات مجازی با رهبری حامی پرتو هستش، اون به خاطر شغل و شمایلش از دوستان و خانواده طرد شده، اکنون او در همسایگی ترنج، دختری چادری که از شیراز جهت تحصیل…
Screenshot ۲۰۲۲ ۰۳ ۳۱ ۲۲ ۴۴ ۲۴

دانلود رمان خلسه 5 (2)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان:       “خلسه” روایتی از زیبایی عشق اول است. مارال دختر سرکش خان که در ۱۷ سالگی عاشق معراج سرد و مغرور میشود ولی او را گم میکند و سالها بعد روزی دوباره او را می‌بیند و …      
IMG 20230128 234002 2482 scaled

دانلود رمان گیسو از زهرا سادات رضوی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   آریا رستگار استاد دانشگاه جدی و مغروری که بعد از سالها از آلمان به ایران اومده و در دانشگاه مشغول به تدریس میشه، با خودش عهد بسته با توجه به تجربه تلخ گذشتش دل به هیچ کس نبنده، اما همه چیز طبق نظرش پیش…
IMG 20230123 230208 386

دانلود رمان آبان سرد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   میان تلخی یک حقیقت دست پا میزدم و فریادرسی نبود. دستی نبود مرا از این برهوت بی نام و نشان نجات دهد. کسی نبود محکم توی صورتم بکوبد و مرا از این کابوس تلخ و شوم بیدار کند! چیزی مثل بختک روی سینه ام…
اشتراک در
اطلاع از
guest

14 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکاروس
دکاروس
3 سال قبل

قشنگ ولی کم
من بازم می خوام لامصب تا فردا چجوری صبر کنم اخهههههه ؟!؟!
عاااااااالیه الی 😘

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  دکاروس
3 سال قبل

عشق خودمی تو 😍😍😘
رمان تو هم درجه یک من تو کفم

Ghzl
Ghzl
3 سال قبل

عالی شده خوشگلم:)
آفرین بهت😍😍👏👏

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  Ghzl
3 سال قبل

فدات من غزلی

Fatemeh👑
Fatemeh👑
3 سال قبل

ماهانو دوس 😻😻
چ رمانتیک لنتی جذاب😋😋
آفرین النازم خوب پیش رفتیا

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  Fatemeh👑
3 سال قبل

منم تو رو دوست😍

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

خخخ نمیدونم حتما سایزش رو با کمتر انتخاب بکنیم!

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

فدات آیلینی .
اخ چه کیفی داره مخاطبت از رمان خوشش بیاد . همتون بشینید رمان بنویسید 😂😅😍

Fatemeh👑
Fatemeh👑
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

آیلین تو یکی که صددرصد ی رمان بنویس

دسته‌ها

14
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x