30 دیدگاه

رمان آس کور پارت 104

4.1
(9)

 

گوشه ی پلکش پرید و سرِ پایین افتاده اش را بلند کرد. نگاهش عجیب شده بود، عجیب و متفاوت.

_ میبخشی نه؟

نه این حامی، حامی سابق بود و نه نگاهش آن گستاخی قبل را داشت.
شرم و حیایی محو روی نگاهش سایه انداخته بود!

اما او پدر بود و دلواپسی عمیق ترین احساسش.
پدر بودنش را گوشه ای فرستاد و شد همان رفیقی که حس میکرد پسرکش نیاز دارد.

شد همانی که پدرش برای او بود و حالا وظیفه داشت برای پسرش باشد.

دست حامی را سفت و محکم چسبید و پیشانی به پیشانی اش چسباند.

پسرکی که تا دیروز در آغوشش و محتاج به او بود، حالا از او هم بالاتر زده و برای زل زدن در چشمانش باید کمی سر بلند میکرد.

بزرگ شده بود، اما هنوز هم محتاج بود به مهر و محبت پدرانه اش…

_ چیشده پسر بابا؟ چی بهت گذشته تو این سه روز؟

حامی لبخند محوی زد و در حرکتی غافلگیرانه دست دور گردن پدرش انداخته و با تمام وجود او را در آغوش کشید.

دست حاج آقا که روی کمرش نشست قفل زبانش باز شد و آن تکه ی بزرگ و سنگین روی قلبش را بیرون ریخت.

_ یه وقت آقم نکنی بابا، یه وقت دعا نکنی یه بچه مثل خودم جلوم درآد…
من بچه بودم، خر بودم، چیزایی که فهمیدم مغزمو بهم ریخت… همه چی برام یه طور دیگه، اونجوری که واقعا نبود معنی پیدا کرد…
فکر کردم در حقم ظلم شده، فکر کردم حق نداشتین اون کارا رو بکنین، نفهمیدم دارم چه غلطی میکنم…
این چند روز، یا بهتره بگم از وقتی سراب اومده تو زندگیم و به آینده فکر میکنم، انگاری تازه میفهمم چه خبر بوده…
شاید اگه منم جای شما بودم، تو اون موقعیت، تو اون روزا… منم همون کارو میکردم…

آس‌ِکـــور, [07/03/1402 05:40 ب.ظ] #پارت_۳۶۴

او میگفت و همراه با خالی شدن دمل چرکیِ چند ساله ای که تمام تنش را در برگرفته بود، پدرش را هم از تمام احساسات بد و منفی خالی میکرد.

او میگفت و لحظه به لحظه احساس سبکی میکرد و خبر نداشت پدرش چندین سال رویای چنین لحظه ای را در سر می پروراند…

_ منِ احمق گیر کرده بودم تو اون گذشته ی لعنتی و چشمام کور شده بود…
نمی دیدم دارم چه گندی به زندگی خودم و شما میزنم.
باعثِ سفید شدن دونه دونه موهاتون منم، نصف این چین و چروکای روی صورتتون به خاطر منه…

کمی فاصله گرفت و اما دستانِ تشنه ی محبتش هنوز دور تن تنومند بزرگترین مرد زندگی اش پیچ خورده بود.

مژِگان ترش را روی هم فشرد و تکخند تو گلویی زد.

_ خیلی مرد بودی که فقط یه بار زدی تو گوشم، خیلی صبوری کردی بابا، میدونم…
شرمندتم که اونی که میخواستی نبودم…
تنها چیزی که الان میخوام، اینه که منو ببخشی…

فشاری که انگشتان حاج آقا به کمرش وارد کرد، قوت قلبی بود برای اوی شرمنده و سرگردان.

نفس عمیقی کشید و به زحمت دستانش را راضی به عقب نشینی کرد.

در یک قدمی پدرش ایستاد و با سری خمیده طلب بخشش کرد.

_ الان همه چی دارم، اینجایی که وایستادم دقیقا بهترین جاییه که میتونستم باشم، اما شرمندگی روزای قبل یه لحظه هم ولم نمیکنه…
بد کردم باهاتون درست، اما شما مثل همیشه بدی رو با خوبی جواب بدین…
بگذر ازم بابا، یه موقع نفرینم نکنی، آه نکشی از دستم…

_ تو هر جوری باشی، چه خوب، چه بد، پاره ی تنمی بابا جان، این حرفا چیه که میزنی؟
من و مادرت جونمونو میدیم واسه دیدن خوشبختیت گل پسر… پیر شی بابا، پیر شی…

آس‌ِکـــور, [08/03/1402 02:48 ب.ظ] #پارت_۳۶۵

نگاهش خیره ی وانت مقابلشان که لبالب پر شده بود از اسباب و لوازم خانه بود.

وسایلی که حاج خانم اصرار داشت به عنوان جهیزیه ی دخترش تهیه کرده و خشک و خالی راهی خانه ی بختش نکند.

روز اولی که پا در محله گذاشت برایش تداعی شد. وانتی که او را وارد دنیای جدید زندگی اش کرد کمی درب و داغان تر بود.

آن زمان حتی برای ثانیه ای فکر پاگیر شدن و ماندن در خانه ای میان آن محله را نمیکرد و حالا تنها مأوا و پناهش یکی از همان خانه ها بود.

با توقف ماشین، نگاهش از وانت کنده شده و روی حاج خانم و حاج آقا چرخ خورد.
دو نفری که بر خلاف انتظارش عمل کرده بودند و نصف بیشتر خوشبختی اش را مدیون آنها بود.

پیاده شدن حامی را از صندلی شاگرد وانت دید و ناخواسته لبخندی گوشه ی لبش را آذین بست.

_ آینه قرآنو برداشتی مادر؟

حواس پرت و در حالی که با نگاهش ابروهای در هم پیچ خورده از سر دقت حامی را نظاره میکرد، سری به تایید تکان داد.

_ اوهوم…

حاج خانم وا گویان به عقب برگشت و هوش و حواس نداشته ی سراب، به خنده انداختش!

_ خب حالا انگار تا حالا ندیدتش!
آینه قرآنو کجا گذاشتی دختر؟

سراب چشم گرد کرده و با خجالت لب گزید. دستپاچه دستی روی صندلی کشید و به تته پته افتاد.

_ ها‌… اینجاست… آوردمش… اینجا بودا…

حاج خانم که از میان دو صندلی گردن کشیده بود و همراه دست سراب نگاهش را به هر سو میکشاند، ابرو بالا انداخت.

_ اوناها مادر، قربون حواس جمعت گذاشتیش پایین!

صدای شاد و سرحال حاج آقا که در اتاقک ماشین پیچید، عرق شرم پیشانی سراب را پوشاند.

_ دخترمو اذیت نکن خانم، نذار از دسته گلای خودت بگم!

آس‌ِکـــور, [09/03/1402 09:47 ب.ظ] #پارت_۳۶۶

به اصرار حاج خانم همه یک لنگه پا مقابل در ایستاده بودند تا ظرف اسپندی که همراه خود آورده بود را آماده کند.

سوز و سرمای روزهای زمستان زغال ها را هم سرد و یخ کرده بود که در برابر آتش گرفتن ممانعت میکردند.

همه با هم دور دست حاج خانم حلقه ی کوچکی با دستهایشان ایجاد کردند بلکه اسپند دود کردن، این کار مهمش را به انجام برساند!

کمی بعد که رنگ زغال ها از آن سیاهی درآمد و کمی سرخ شد، همه با شوقی فراوان مشغول شادمانی شدند‌.

کم چیزی که نبود، ماموریت بی نهایت مهم حاج خانم به انجام رسیده بود!

ظرف اسپند را یک دور، دور سر همه چرخاند و حتی به وسایل پشت وانت هم رحم نکرد!

تک تکشان را از زیر قرآن رد کرده و آینه و قرآن به دست پا داخل خانه گذاشت.
به قول حامی، عملیات ویژه اش بالاخره تمام شد!

تا سر شب مشغول چیدن لوازم شدند و هر چه حامی میگفت لنگه ی تمام آن وسایل در خانه شان موجود است، حاج خانم سفت و سخت کار خود را میکرد.

کار زیادی نبود و اکثرشان را حامی به کمک حاج آقا، تحت نظارت حاج خانم انجام داد و سراب هم در آشپزخانه مشغول تهیه ی غذایی حاضری بود.

کوکو سیب زمینی های خوشرنگ را با نهایت سلیقه در دیس چید و با گوجه و پیاز، تنها چیزهایی که در خانه داشت تزیینش کرد.

پیاله های ماست را هم با نعنا و مرزه ی خشک شده ای که دست رنج حاج خانم بود، از سادگی درآورد.

همه را با وسواس روی میز چهار نفره ی گوشه ی هال چید و قدمی عقب رفت.

از تماشای آن سفره ی ساده و کوچک حظ کرد و انگشتانش را در هم چلاند.

دلخوشی هایش چه کوچک و ساده شده بودند دختری که کرور کرور الماس و جواهر و سفرهای دور دنیا راضی اش نمیکردند…

آس‌ِکـــور, [10/03/1402 09:47 ب.ظ] #پارت_۳۶۷

_ چه بویی راه انداختی دخترم، دستت درد نکنه خسته شدی.

سمت حاج آقا برگشت و لبخندی زیبا به رویش پاشید.

_ کاری نکردم بابا جون، زحمت اصلی رو دوش شما بود. بفرمایید تا از دهن نیفتاده.
مامان جان، حامی، شام آمادست.

حاج آقا در حالی که آستین تا شده ی پیراهنش را پایین میداد، سری تکان داده و به زحمت نگاهش را از محتویات روی میز گرفت.

بعد از ساعتها کار و شنیدن غرغرهای حاج خانم، دلش با دیدن آنها مالش رفته بود.

_ یه آب به دست و صورتم بزنم میام باباجان، شما شروع کنین.

حاج خانم و حامی به به و چه چه کنان دور میز نشستند و نگاه سراب اما به راهی بود که حاج آقا رفته بود.

_ الان برمیگردم، شما شروع کنین.

سمت اتاق خوابشان پا تند کرد و حوله ای کوچک از میان کوه لباس های چپانده شده داخل کمد برداشت.

به آرامی و با قدمهایی کوچک سمت در حیاط رفت. میخواست نگاه آن دو را سمت خود نکشد اما خبر نداشت هر دو با کنجکاوی از گوشه ی چشم نگاهش میکردند!

حوله میان انگشتانش مچاله شد و با چند قدم فاصله پشت در سرویس ایستاد.

سرد بود و قول حامی برای انتقال سرویس بهداشتی به داخل خانه، حداقل چند ماهی زمان میبرد.

سرخ شدن نوک بینی اش را که حس کرد، دستانش را دور خود حلقه کرده و کمی در جایش این پا و آن پا کرد.

حاج آقا با صورتی نمدار خارج شد و نگاهش به سراب که از سرما به خود میلرزید افتاد.
حوله ی چنگ شده میان انگشتانش را که دید راه نفسش بسته شد.

چقدر در حسرت داشتن فرزند دختر سوخته بودند…
به یاد آن روزهای شوم و پر از تلخی چشم بست و آهی کشید…

_ من… میخوام یه چیزی بهتون بگم…

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.1 / 5. شمارش آرا 9

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230128 233556 6422

دانلود رمان نفرین خاموش جلد دوم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         دنیای گرگ ها دنیای عجیبیست پر از رمز و راز پر از تنهایی گرگ تنهایی را به اعتماد ترجیح میدهد در دنیای گرگ ها اعتماد مساویست با مرگ گرگ ها متفاوتند متفاوت تر از همه نه مثل سگ اسباب دست انسانند…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۲۵۸۳۸۵

دانلود رمان طلاهای این شهر ارزانند از shazde_kochool 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     یه مرد هفتادساله پولداربه اسم زرنگارکه دوتا پسر و دوتا دختر داره. دختردومش”کیمیا ” مجرده که عاشق استادنخبه دانشگاهشون به نام طاهاست.کیمیا قراره با برادر شوهر خواهرش به اسم نامدار ازدواج کنه ولی با طاها فرار می کنه واز ایران میره.زرنگار هم در…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۹۴۳۰۶۲

دانلود رمان زهر تاوان pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       درمورد یه دختر به اسمه جلوه هستش که زمانی که چهار سالش بوده پسری دوازده ساله به اسم کیان وارد زندگیش میشه . پدر و مادرجلوه هردو پزشک بودن و وقت کافی برای بودن با جلوه رو نداشتن برای همین جلوه همه…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۷ ۱۶۲۱۴۷۷۳۵

دانلود رمان در سایه سار بید pdf از پرن توفیقی ثابت 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     ابریشم در کوچه پس کوچه های خاطراتش، هنوز رد پایی از کودکی و روزهای تلخ تنهایی اش باقی مانده است.دختری که تا امروزِ زندگی اش، تلاش کرده همواره روی پای خودش بایستد. در این راه پر فراز و نشیب، خانواده ای که به فرزندی…
IMG 20230128 234002 2482 scaled

دانلود رمان گیسو از زهرا سادات رضوی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   آریا رستگار استاد دانشگاه جدی و مغروری که بعد از سالها از آلمان به ایران اومده و در دانشگاه مشغول به تدریس میشه، با خودش عهد بسته با توجه به تجربه تلخ گذشتش دل به هیچ کس نبنده، اما همه چیز طبق نظرش پیش…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۹ ۲۳۲۳۱۳۸۷۱

دانلود رمان به گناه آمده ام pdf از مریم عباسقلی 2 (2)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان :   من آریان پارسیان، متخصص ۳۲ ساله‌ی سکسولوژی از دانشگاه کمبریج انگلیسم.بعد از ده سال به ایران برگشتم. درست زمانی که خواهر ناتنی‌ام در شرف ازدواج با دشمن خونی‌ام بود. سایا خواهر ناتنی منه و ده سال قبل، وقتی خانوادمون با فهمیدن حاملگی سایا متوجه رابطه‌ی…
با مرد مغرور

رمان ازدواج با مرد مغرور 1 (2)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان ازدواج با مرد مغرور خلاصه: دختر قصه ی ما که از کودکی والدینش را از دست داده به الجبار با مردی مغرور، ترشو و بد اخلاق در سن کم ازدواج می کند و مجبور به تحمل سختی های زیاد می شود.
IMG 20230123 235029 963 scaled

دانلود رمان طالع دریا 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     من دنیزم اتفاقات زیادی و پشت سر گذاشتم برای اینکه خودمو نکشم زندگیمو وقف نجات دادن زندگی دیگران کردم همه چیز می تونست آروم باشه… مثل دریا… اما زندگیم طوفانی شد…بازم مثل دریا سرنوشتم هم معنی اسممه مجبورم برای شروع دوباره…یکی از بیمارارو نجات…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۸۳۷۶۸۲

دانلود رمان همیشگی pdf از ستایش راد 4 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان :       در خیالم درد کشیدم و درد را تا جان و تنم چشیدم؛ درد خیانت، درد تنهایی، درد نبودنت. مرغ خیالم را به روزهای خوش فرستادم؛ آنجا که دختری جوان بودم؛ پر از ناز و پر از احساس. آنجایی که با هم عشق را…
اشتراک در
اطلاع از
guest

30 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سمیه
سمیه
6 ماه قبل

اینم حساب رو گوشیم هست من سه ماهه خریدم الان اصلا نمیتونم وارد بشم

نازنین
نازنین
6 ماه قبل

ادمین واسه رمان های رمان وان باید بازم اشتراک خرید یعنی نمیشه بااشتراکی که اینجا خریدیم واردشد؟؟؟

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  نازنین
6 ماه قبل

با همین اشتراک میشه

نازنین
نازنین
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
6 ماه قبل

هرکاری میکنم نمیشه اگر امکانش هست پیگیری کنید ممنون میشم

نازنین
نازنین
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

ممنون

نازنین
نازنین
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

بازم نمیتونم وارد بشم هرچی میزنم نمیشه هم نام کاربری درسته هم رمز عبور ولی بازم نمیشه

نازنین
نازنین
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

ببخشید خیلی سوال میپرسم زدم میزنه رمزعبور به ایمیل شما ارسال شد ولی چیزی نمیاد

نازنین
نازنین
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

رمان های رمان وان رونه فقط رمان دونی

نازنین
نازنین
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

منم الان بازامتحان کردم نمیشه اگربازم نشد اونجاهم نهایتش اشتراک میخرم دیگه

نازنین
نازنین
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

نه متاسفانه ندارم فقط واتساپ دارم…..مشکلی نیست گفتم که نهایتا اونجاهم سرفرصت اشتراک میخرم

نازنین
نازنین
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

اگر امکانش باشه ممنونتون میشم برام انجام بدید

آخرین ویرایش 6 ماه قبل توسط نازنین
آهو
آهو
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

بیخیال قادر خان انگاراین رمان وان با من مشکل داره سرم دردگرفت ونشد بیخیال ازخیر خوندن رماناش گذشتم اصلا🤔😊

نازنین
نازنین
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

چه میدونم برادر من هرچی میزنم بازم میگه یانام کاربری یارمزاشتباهه

آهو
آهو
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

عجب غلطی کردم ازاینجا هم پرت شدم بیرون وااااااای

سمیه
سمیه
6 ماه قبل

اینم یکی دیگه ایمیلم هست تو رو خدا درستش کنید

رهگذر
رهگذر
6 ماه قبل

واییییی حس میکنم قراره اتفاق بدی بیفته

دلی
دلی
6 ماه قبل

مدیر سایت به کی قسمت بدیم آووکادو رو دربیاری از اشتراکی مایی که نمی‌تونیم اشتراک بخریم چیکار کنیم آخه دستمون به کجا بنده
جون مادرت عزیزت تروخدااا😭

سمیه
سمیه
6 ماه قبل

سلام من اشتراک سه ماه خریدم ولی چند روز هست اصلا نمیتونم وارد بشم مشکل چی هست میشه راهنمایی کنید

خواننده رمان
خواننده رمان
پاسخ به  admin
6 ماه قبل

ایمیل تغییر کنه اشتراک کنسل میشه ؟

دسته‌ها

30
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x