15 دیدگاه

رمان تدریس عاشقانه پارت 20

3.7
(3)

 

قبل از اینکه اعتراض کنم دستم و دنبال خودش کشوند.
از ترس خشکم زده بود.
زده بود به سیم آخر و به اعتراضای بابامم اعتنا نکرد.
در حیاط و که باز کرد دستم و از دستش کشیدم و گفتم
_باهات نمیام
چشم غره ای به سمتم رفت و گفت
_روی سگم و بالا نیار سوگل… مستی و به همه ثابت می‌کنی هیچی بین مون نبوده!
یه قدم عقب رفتم و حالا که بابامم پایین نیومده بود از فرصت استفاده کردم و گفتم
_نترس وجهه‌ت خراب نمیشه بعد من دختر عموتو عقدت میکنن حالا که میخوان همه چیو تموم کنن چرا مانع میشی؟
با سرزنش نگاهم کرد و گفت
_درد من اینه سوگل؟
_پس چیه؟طلاقم بده دیگه مگه همین و نمی‌خواستی؟
جلو اومد و غرید
_هیچ کس حتی بابات نمیتونه طلاقت و از من بگیره! عروسی نگرفتیم اوکی اما تو زنمی تا من نخوام کسی نمی‌تونه تو رو ازم بگیره حتی دایی!
دوباره مچ دستم و گرفت و گفت
_میریم خونه ی من…هفته ی دیگه هم عروسی میگیریم
چشمام گرد شد.
از حیاط بیرون رفت.
در ماشین و باز کرد و وادارم کرد سوار بشم
خودشم سوار شد و با خشم استارت زد.
اشکم در اومد و نالیدم
_بعد از این که معاینه م کردی قول میدی طلاقم بدی؟
بدون مکث غرید
_نه

کلافه به پشتی صندلی تکیه دادم. وقتی همه چیو بفهمه نه تنها طلاقم می‌ده که ازم متنفرم می‌شه!
از تصور نفرتش اشکام جاری شد و با دستام صورتم و پوشوندم و به بدبختی که در انتظار بود فکر کردم و زار زدم.
نگران صدام زد که جواب ندادم.ماشین و نگه داشت و مچ دستام و گرفت و تکونم داد
_گریه هات واسه اینه که گفتم طلاقت نمیدم؟انقدر دلت می‌خواد ازم جدا شی؟
با گریه سری به طرفین تکون دادم که نفسش و فوت کرد و سرم و روی سینش گذاشت و گفت
_گریه نکن…کاری که نخوای و نمی‌کنم حتی اگه پای آبروی خودم وسط باشه!

مبهوت ساکت شدم.نگاهش کردم که با شصت اشکام و پاک کرد و گفت
_اما طلاقتم نمیدم پای حرفم میمونم. میای خونه ی من هفته ی دیگه هم عروسی می‌گیرم.
مات فقط نگاهش کردم که دستم و گرفت و استارت زد.
تا رسیدن به خونش نه اون حرفی زد نه من چیزی گفتم…
باید یه کاری می کردم که طلاقم بده بدون اینکه ماجرا رو بفهمه. ازم متنفر بشه بدون اینکه همه چیو بدونه!
ماشین و توی پارکینگ خونش پارک کرد و گفت
_پیاده شو
بدون هیچ مخالفتی پیاده شدم و همراهش به سمت آسانسور رفتم.

* * * *
نگاهی به اطراف خونش انداختم و همون جا ایستادم جرئت اینکه نزدیک تر از این برم رو نداشتم.
با دیدنم راه رفته رو برگشت و دستم و گرفت و دنبال خودش کشید.
_اولین بارت نیست میای خونه ی من پس لازم نیست غریبی کنی!
در اتاق خواب و باز کرد که گفتم
_می‌خوام تنها بخوابم!
خیره نگاهم کرد و در نهایت سر تکون داد.
وارد اتاق شدم و درو نیمه باز گذاشتم.
موبایلم و در آوردم… میدونستم دیر یا زود در این اتاق و باز می کنه تا ببینه چیزی احتیاج دارم یا نه…
همونطوری که حدس می زدم پنج دقیقه ی بعد صدای قدمای محکمش اومد.. پشتم و به در کردم و موبایل و کنار گوشم گرفتم و با گریه ی ساختگی گفتم
_حالا هم منو به زور آورده خونش ماکان من تو رو دوست دارم نمیدونم چی کار کنم تا طلاقم بده!
مطمئن بودم پشت سرمه…با هق هق ادامه دادم
_مگه تو نمی‌دونی همه چی از روی اجبار بود؟اما من مطمئنم یه روز همه ی اینا تموم میشه…من خیلی دوستت دارم.

به عمد برگشتم و با دیدنش با ترس ساختگی موبایل از دستم افتاد.

تکیه زده به دیوار بدترین نگاهش و بهم انداخت.
با تته پته گفتم
_ آرمان من…
به سمتم اومد و با اون اخم وحشتناکش گفت
_می‌خوای از من طلاق بگیری و زن آدمی بشی که عاشق یکی دیگست؟
جبهه گرفتم:
_نه اونم عاشق منه!
عصبی چنگی به موهاش زد و غرید
_تو کوری یا کر؟تو کل فامیل پیچیده ماکان واسه یکی دیگه خودش و جر داده تا مامان باباش اجازه بدن عقدش کنه اون وقت تو…
نفس گرفت.لبم و محکم گاز گرفتم.خاک بر سرم شد.
انگار بدجور گرمش شده بود که کتش و در آورد و دکمه‌هاش و باز کرد.
از توی کمد حوله شو در آورد و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت و درو بهم کوبید.
یکی توی سرم کوبیدم.حالا ماکان عمری هوای زن گرفتن به سرش نزد و درست همین موقع توی کل فامیل جار زده که عاشق شده.
نگاهی به تخت آرمان انداختم.شال و مانتوم و در آوردم و روی تختش دراز کشیدم.
بالشش و توی بغلم کشیدم و از ته دل نفس کشیدم.
بوی عطرش دیوونم می‌کرد

🌹🍂🌹🍂🌹🍂

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.7 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
55e607e0 508d 11ee b989 cd1c8151a3cd scaled

دانلود رمان سس خردل به صورت pdf کامل از فاطمه مهراد 3.3 (8)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:     ناز دختر فقیری که برای اینکه خرجش رو در بیاره توی ساندویچی کوچیکی کار میکنه . روزی از روزا ، این‌ دختر سر به هوا به یه بوکسور معروف ، امیرحافظ زند که هزاران کشته مرده داره ، ساندویچ پر از سس خردل تعارف میکنه…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۳ ۲۳۱۴۰۶۳۸۵

دانلود رمان طلایه pdf از نگاه عدل پرور 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       طلایه دخترساده و پاک از یه خانواده مذهبی هست که یک شب به مهمونی دوستش دعوت میشه وتوراه برگشت در دام یک پسر میفته ومورد تجاوز قرار می گیره دراین بین چند روزبعد برایش خواستگار قراره بیاید و.. پایان خوش
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۲ ۰۰۳۵۱۷۱۸۴

دانلود رمان طرار pdf از فاطمه غفرانی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         رمان طرار روایت‌گر دختر تخس، حاضر جواب و جیب بریه که رویای بزرگی داره. فریسای داستان ما، به طور اتفاقی با کیاشا آژمان، پسر مغرور و شیطونی که صاحب رستوران‌های زنجیره‌ای آژمان هم هست آشنا میشه و این شروع یک قصه اس…
IMG 20230128 234015 1212 scaled

دانلود رمان رقصنده با تاریکی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     کیارش شمس مرد خوش چهره، محبوب و ثروتمندیه که مورد احترام همه ست… اما زندگی کیارش نیمه پنهان و سیاهی داره که هیچکس از اون خبر نداره… به جز شراره… دختری باهوش و بااستعداد که به صورت اتفاقی سر از زندگی تاریک کیارش…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۵۳۰۲۵۷

دانلود رمان ارتعاش pdf از مرضیه اخوان نژاد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     روزی شهراد از یه جاده سخت و صعب العبور گذر میکرده که دختری و گوشه جاده و زخمی میبینه.! در حالیکه گروهی در حال تیراندازی بودن. و اون دختر از مهلکه نجات میده.   آیسان دارای گذشته ای عجیب و تلخ است و…
IMG 20230127 013504 2292

دانلود رمان سعادت آباد 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :         درباره دختری به اسم سوزانه که عاشق پسر عموش رستان میشه و باهاش رابطه برقرار میکنه و ازش حامله میشه. این حس کاملا دو طرفه بوده ولی مشکلاتی اتفاق میوفته که باعث جدایی این ها میشه و رستان سوزان رو ترک…
IMG 20230127 013928 0412

دانلود رمان خطاکار 1 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     درست زمانی که طلا بعداز سالها تلاش و بدست آوردن موفقیتهای مختلف قراره جایگزین رئیس شرکت که( به دلیل پیری تصمیم داره موقعیتش رو به دست جوونترها بسپاره)بشه سرو کله ی رادمان ، نوه ی رئیس و سهامدار بزرگ شرکت پیدا میشه‌. اما…
InShot ۲۰۲۳۰۷۱۳ ۰۰۲۸۰۵۰۲۰

دانلود رمان طلوع نزدیک است pdf از دل آرا دشت بهشت 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         طلوع تازه داره تو زندگیش جوونی کردنو تجربه می‌کنه که خدا سخت‌ترین امتحانشو براش در نظر می‌گیره. مرگ پدرش سرآغاز ماجراهای عجیبیه که از دست سرنوشت براش می‌باره و در عجیب‌ترین زمان و مکان زندگیش گره می‌خوره به رادمهر محبی، عضو محبوب شورای…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

15 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شیرین
شیرین
4 سال قبل

وای چرا اینجوری می کنن بخدا خیلی مسخرست به هر حال رمان خوبی …!

Sogand
Sogand
4 سال قبل

پارت بعدی کیه پس؟؟؟؟

نازی
نازی
4 سال قبل

استاد کع هیچی ناسلامتی پزشکم هست,سوادنویسنده خیلی پایینه,شماکه این رمان روقراردادیدازنویسنده بخوایدجمعش کنه,چرررررررر ت بود

ایلا
ایلا
4 سال قبل

توی کانال رمان استاد خلافکار
ترنم (نویسنده ) گفته که رمان تدریس عاشقانه مال اون نیست

آیلین
آیلین
پاسخ به  ایلا
4 سال قبل

وا پس چرا همه جا نوشته ترنم؟!؟! سر کار بودیم؟؟ ولی نثرشون یه جوره ها, مثله عروس استاد…

Bahar
Bahar
4 سال قبل

رمان خیلی مسخره داره میشه .سوگل کلن فاز ب فازه. ناموسن تر خورده ب رمان 😑😑

kazemi
kazemi
4 سال قبل

وژدانن ناموسا ما رو چی فرض کردین؟؟یعنی استاد مملکت اینقدد خره؟؟؟یعنی استادا واقعا اینقد شاسکولن؟؟چرا استاد مملکتو میبرین زیر سوال آخه؟؟واقعا چرت و بی محتواس خدایی استاد خلافکار خیلی موضوع هبتر و منطقی تری داره…این سوگلم فقد ‌‌رو مخ بودنو بلده….اصلا رمان منطقی نیست از نویسنده خواهشمندم یا زود یه دلیل قشنگ بیار و رمانو تموم کن یا همینجا شل کن اون قلم لامصبو اوکی؟؟:/

sima
پاسخ به  kazemi
4 سال قبل

ای گل گفتی برادر !
خدایی خیلی چرت شدع رمان

fateme
fateme
پاسخ به  kazemi
4 سال قبل

Liiiiik ینی آااااا خیلی رمانه بدون محتواااییه …فقط با همین بوس و بغل و ….رمانو کش میدهعه…یکم قوه تخیلتو بکار بنداز نویسنده جاااااان…

حنانه
4 سال قبل

باسلام وخسته نباشید رمانتون عالیه درواقع محشره

آیلین
آیلین
4 سال قبل

این ارمان چقد زود خر میشه؟؟ سوگل چقد رو اعصابه… شایان چه غلطی کرده؟؟

اسما
اسما
4 سال قبل

خدایی چرا انقدر بیخودی کشش میدین؟؟ رسما آرمان رو مشنگ جلوه میدین خب مگه قبلا سوگل بهش نگفته بود که خودش نمیدونه دوستش دادم خب اینا چیه که الآن گفت دیگه اه

ghazal
ghazal
4 سال قبل

بعد کلی مدت همین رو می‌نویسد بعد تازه همون موضوع قبلی یعنی اگر بگن تو این پارت چیشد میگیم هیچی همون موضوعات قبلی 😐😐

مل
مل
4 سال قبل

خيلي كم بود نبود؟!

Maryam.b
Maryam.b
4 سال قبل

بگو کلک کار رو بکن دیگه اههه
ترنم جان تو هم یکم بیشتر بنویس دیگه

دسته‌ها

15
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x