رمان دلارای پارت 306

3.8
(11)

 

 

 

_ شایدم همون یارو که اون روز تو زیرزمین اومده بود سراغت بیاد ، چطوره؟

 

دروغ که شاخ و دم نداشت!

مرد را همان شب به سزای اعمالش رسانده بود طوری که دیگر احتمال نمی‌داد هرگز جرات کند از چندکیلومتری دلارای گذر کند!

 

 

دلارای ساکت شد

رنگ از رویش رفت و بهت زده پچ زد

 

_ چی؟

 

ارسلان نگاهش را دزدید و از این دزدیدن نگاه خودش هم تعجب کرد!

 

از دخترک خجالت زده بود؟! هرگز!

 

دلارای انگشت اشاره اش را محکم روی سینه‌ی ارسلان کوبید

 

_ من … منِ لعتتی زنتم

حواست هست؟

 

صدایش میلرزید

 

انگشتش را محکم تر کوبید

 

_ اسمم تو شناسنامته

 

ارسلان دندان روی هم فشرد

 

امشب برای چندمین بار مقابل دخترک این حس را داشت

حسی مخلوط از خشم ، عذاب وجدان و خجالت!

 

دلارای برای سومین بار روی سینه اش کوبید

 

_ مادر بچه‌اتم میفهمی؟

من مادر بچتم پسرحاجی

به چی تهدیدم میکنی؟

 

صدای پر بغضش را بالا برد

 

_ به دست مالی شدن؟

به تجاوز؟

 

اینبار با تمام توان دست هایش را روی سینه آلپ‌ارسلان کوبید و چهره‌‌ی او از درد جمع شد

 

_ بی غیرت

 

 

مچ هر دو دستش میان دستان ارسلان اسیر شد اما او سکوت نکرد

 

محکم ، خیره در چشمان آلپ‌ارسلان زمزمه کرد

 

_ من شده باشه دست از بچه‌ات بکشم ، می‌کشم

اما دوباره به پای تو نمیفتم میشنوی؟

 

دست هایش را با شدت کشید و عقب عقب رفت

 

هاوژین با گریه انگشت هایش را سمت او باز و بسته کرد

 

_ ماما … ماما

 

دلارای بغضش را فرو داد

 

چیزی نمانده بود تا قلبش از جا کنده شود

 

میدانست آلپ‌ارسلان هرگز اجازه نمی‌دهد حتی به بچه نزدیک شود

 

اینجا قلمروی او بود با قوانین ظالمانه‌ی او!

 

خودش را عقب کشید و به سختی از دخترکش چشم گرفت

 

_ نگهش دار! ببینم چیکار میکنی عزیزم

 

با هر قدمی که عقب برمیداشت تنش بیشتر میلرزید

 

پر از حرص و غم خندید و با دست به دخترک اشاره زد

 

_ ببین ، کپی خودته

خوشبختانه به مامانِ بدبختش نرفته!

اهل حرف زور شنیدن نیست

اهل سازگاری نیست

و مهم تر از همه….

 

در چشمان آلپ‌ارسلان خیره شد و پر جسارت ادامه داد

 

_ عاشق تو نیست!

 

 

آلپ‌ارسلان نگاهش را گرفت تا دخترک تعجبش را از چشمانش نخواند و او با صورتی خیس از اشک در اتاق را باز کرد

 

_ حالا که اینطوری میخوای باشه…

مامان میره استراحت ، نوبت بابا می‌شه

 

در را محکم بهم کوبید و بغضش بی صدا منفجر شد

 

صدای جیغ و گریه های هاوژین از پشت در می آمد

 

دستش را مقابل دهانش گرفت و ناخواسته به سرعت سمت اتاقی که قبلا در آن میماند پا تند کرد

 

خودش را روی تخت پرت کرد و جنون آمیز گوش هایش را گرفت

 

_ هیش … هیچی نیست

طاقت بیار

باید طاقت بیاری

 

صدای هق هق های هاوژین از سرش بیرون نمیرفت

 

با شدت بیشتری زجه زد و دستش را روی قلب ناآرامش کشید

 

به خودش دلداری داد

 

_ بچه‌ست دیگه…

گریه می‌کنه

اشکال نداره

 

صورتش را در بالشت فرو برد

 

کم کم جان میداد!

 

این چه عذابی بود

 

با گریه ملافه را چنگ زد و نالید

 

_ لاغر شده بود بچم

رنگش پریده بود

خدایا منو بکش … جونمو بگیر تموم بشه بره

 

 

 

پلک روی هم نگذاشت

 

تمام شب صدای گریه های هاوژین می آمد و او پابه پایش اشک ریخت

 

نزدیک صبح بود که دخترها به اتاق هایشان برگشتند

 

حوریا با دیدنش از شدت خشم سرخ شد اما چشمش که به صورتش افتاد ترجیح داد سکوت کند

 

انگار او هم فهمیده بود دخترک با آن گونه و چشم های متورم ، موهای کوتاه و چشمان سرخ چقدر خطرناک است

 

تا روشنی کامل هوا مثل دیوانه ها زانوهایش را در آغوش کشید و منتظر ماند

 

ساعت نزدیک هشت بود که در به صدا در آمد

 

به سرعت اشک هایش را پاک کرد و سمت سرویس دوید

 

مشت اب سردی روی صورتش ریخت و خشک کرد

 

در را که باز کرد علیرضا سمتش برگشت

 

معذب نگاهش را از دلارای دزدید

 

_ سلام ، خوبی؟

 

دلارای پوزخند زد

 

“سلام خوبی؟”

 

چه دیالوگ تکراری و احمقانه ای

 

_ هشت صبح اومدید حالمو بپرسید؟

 

 

 

علیرضا پوف کشید

 

عجب موقعیت احمقانه ای!

 

ازینکه شب قبل به خواست آلپ‌‌ارسلان بچه را از دخترک گرفته بود حس خوبی نداشت!

 

_ نه ، فقط…

 

مکث کرد

 

دلارای بی حوصله غرید

 

_ دیشب دیر خوابم برد

خوابم میاد

اگر حرفی ندارید به سلامت

 

علیرضا بهت زده پرسید

 

_ خوابیدی دیشب؟!

 

_ شما شب نمیخوابید؟!

 

_ هاوژین تا صبح گریه می‌کرد!

 

دلارای دست مشت شده اش را پشتش پنهان کرد و بی تفاوت شانه بالا انداخت

 

_ باباش پیشش بود!

 

علیرضا وارفته سر تکان داد

 

_ ارسلان دیشب بیدار بود اما برای امروز یک قرار کاری داشت ، رفت

بیا اونور تا برمیگرده پیش هاوژین باش

 

دلارای مکث کرد

میرفت؟

دخترک را قایمکی می‌دید؟

با منت؟

 

_ بچمو دزدکی ببینم؟

 

 

 

علیرضا چشم گشاد کرد

 

_ این حرفا از کجا اومده دیگه کله سحر؟

الان باز بیدار میشه خشتک منو پاپیون میکنه دور گردنم

 

دلارای لب های خشکش را کش داد تا حالت لبخند بگیرد!

 

_ مشکل باباشه ، مگه دوست نداشت بچه داری کنه؟

 

لبخند مسخره اش پاک شد

با جدیت غرید

 

_ من برای دیدن بچه ای که از گوشت و خون خودمه دزدکی نمیام

بهش بگو اینبار که کم آورد ، خودش بیاد در اتاق نه اینکه کسی رو بفرسته

 

علیرضا دست پاچه پوف کشید

 

_ ارسلان نخواسته

 

دلارای اینبار واقعی لبخند زد

 

پس ارسلان خواسته بود!

 

_ مرسی ، حالا دیگه مطمئن شدم!

 

در را روی علیرضا بست و غرغرهایش را به سختی شنید

 

لبخندش پاک شد ، اشک دوباره به چشمش برگشت و کلافه بی صدا زمزمه کرد

 

_ دلم برات تنگ شده عروسک قشنگم…

مامانو میبخشی؟

من راه دیگه ای ندارم هاوژین

اگر کم بیارم خدا میدونه اون بابای عوضیت قراره چندوقت زجرمون بده با اخلاقای سگیش

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.8 / 5. شمارش آرا 11

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
رمان هم قبیله

دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند 3.7 (3)

بدون دیدگاه
      دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند خلاصه رمان: «آسمان» معلّم ادبیات یک دبیرستان دخترانه است که در یک روز پاییزی، اتفاقی به شیرینی‌فروشی مقابل مدرسه‌شان کشیده می‌شود و دلش می‌رود برای چشم‌های چمنی‌رنگ «میراث» پسرکِ شیرینی‌فروش! دست سرنوشت، زندگی آسمان و…
دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی

دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی 3.7 (3)

بدون دیدگاه
    دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی خلاصه رمان: داستان درباره دو برادریست که به جبر روزگار، روزهایشان را جدا و به دور از هم سپری می‌کنند؛ آروکو در ایران و دیاکو در دبی! آروکو که عشق و علاقه او را به سمت هنر و عکاسی و…
دانلود رمان پینوشه به صورت pdf کامل از آزیتا خیری

دانلود رمان پینوشه به صورتpdf کامل از آزیتاخیری 3.3 (4)

بدون دیدگاه
    دانلود رمان پینوشه به صورت pdf کامل از آزیتا خیری خلاصه رمان :   چند ماهی از مفقود شدن آیدا می‌گذرد. برادرش، کمیل همه محله را با آگهی گم شدن او پر کرده، اما خبری از آیدا نیست. او به خانه انتهای بن‌بست مشکوک است؛ خانه‌ای که سکوت…
رمان ماهرخ

دانلود رمان ماهرخ به صورت pdf کامل از ریحانه نیاکام 4.4 (11)

2 دیدگاه
  خلاصه: -من می تونم اون دکتری که دنبالشی رو بیارم تا خواهرت رو عمل کنه و در عوض تو هم…. ماهرخ با تعجب نگاه مرد رو به رویش کرد که نگاهش در صورت دخترک چرخی خورد.. دخترک عاصی از نگاه مرد،  با حرص گفت: لطفا حرفتون رو کامل کنین…!…
رمان دل کش

دانلود رمان دل کش به صورت pdf کامل از شادی موسوی 4.3 (9)

16 دیدگاه
  خلاصه: رمان دل کش : عاشقش بودم! قرار بود عشقم باشه… فکر می کردم اونم منو می خواد… اینطوری نبود! با هدف به من نزدیک شده بود‌…! تموم سرمایه مو دزدید و وقتی به خودم اومدم که بهم خبر دادن با یه مرد دیگه داره فرار می کنه! نمی…
رمان آخرین بت

دانلود رمان آخرین بت به صورت pdf کامل از فاطمه زایری 5 (3)

2 دیدگاه
  خلاصه: رمان آخرین بت : قصه از عمارت مرگ شروع می‌شود؛ از خانه‌ای مرموز در نقطه‌ای نامعلوم از تهران بزرگ! حنا خورشیدی برای کشف راز یک شب سردِ برفی و پیدا کردن محموله‌های گمشده‌ی دلار و رفتن‌ به دل اُقیانوس، با پلیس همکاری می‌کند تا لاشه‌ی رویاهای مدفون در…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest
246 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
....
....
5 ماه قبل

.

❤️niki
❤️niki
5 ماه قبل

نشستم سرد و سنگینم دوباره
سبک میشم اگه بغضم بذاره
یا تو دیروزم و افسوس و دردام
یا هی ترس از من بی تو و فردام
پر از عقده ی پروازه خیالم
ولی خاطره هات وصله به بالم
تنم خالیه از جون پریدن
پرم خسته ی از بس نرسیدن
زندگیم سوخت جسد آرزوهام مونده روی دستم
خوش به حالت زندگی کردی ولی من نه نتونستم
زندگیم سوخت جسد آرزوهام مونده روی دستم
خوش به حالت زندگی کردی ولی من نه نتونستم

محسن یگانه🎶🎶🎶🎶🎶🔒🔒

Sevili
Sevili
5 ماه قبل

تف تو روزی که من این رمان وخوندم

دیانا
دیانا
5 ماه قبل

چرا پارت جدید نمیاد خسته شدیم

گلی
گلی
5 ماه قبل

درسته اینی که توی گوگله فیکه و اصلا قلم نویسنده اش قوی نیست و به پای حنانه هم نمی‌رسه ولی ته اینم قراره مثل همون بشه 😂😂چه فرقی داره قلم خوب باشه یا بد ته همش ارسلان لطف میکنه و به خاطر بچه اش دلارای رو کنار خودش نگه میداره
دلارای هم طبق معمول همه ظلم هایی که در حقش شده رو میبخشه و سختی های که کشیده رو یادش می‌ره ….
این پایانی نیست که ارزش این همه انتظار رو داشته باشه
پایانی پر از تحقیر و مردسالاری …
قلم خوب موقعی ارزش داره که وقتمون هدر نره
این همه انتظار برای یه رمان ….به نظر من اصلا ارزششو نداره
اصلا اول رمان رو یادم نمیاد آنقدر که دیر به دیر میزاره

❤️niki
❤️niki
5 ماه قبل

comment image

میگم امیر علی اگه اسمت در امد منو غال نزاری بری؟!🥲🙃
کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بزاره؟؟
چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره! 🔒

کیا این فیلم مثل من صددددد بارم ببینن بازم دوست دارن؟؟!

چون خیلی شبیه به این تو گذشتم بود فقط جاهامون عوض شده🥲🙃💔

سینا
سینا
پاسخ به  ❤️niki
5 ماه قبل

How self-absorbed do you want to introduce yourself?You change your name, but you will be identified by writing Rose, even though you said you are very busy

❤️Nini
❤️Nini
پاسخ به  سینا
5 ماه قبل

🤦🏻‍♀️ 😏

baby I don’t wanna sound righteous
Now you startin’ to fuck up my mind, is it you؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟😂😂😂😂🤦🏻‍♀️
But i don’t change my name

my name is:

nikan ghorbannzhad😂🤦🏻‍♀️
ok baby??!!!

سینا
سینا
پاسخ به  ❤️Nini
5 ماه قبل
Which comment should I read?

😅 😅 🥱

❤️niki
❤️niki
پاسخ به  سینا
5 ماه قبل

😑 😕

سینا
سینا
پاسخ به  ❤️Nini
5 ماه قبل

How many times do you introduce yourself?Give me an address, maybe we were familiar

❤️niki
❤️niki
پاسخ به  سینا
5 ماه قبل

My godddddddddd 😑 😬 🙄

❤️niki
❤️niki
پاسخ به  سینا
5 ماه قبل

You act like you love this shit😂🤦🏻‍♀️💔

❤️niki
❤️niki
پاسخ به  سینا
5 ماه قبل

I focused on the future
m the one that introduced to the you right now 😑🙄😂🤦🏻‍♀️

Nikan,
niki🙄😂💔

❤️Nini
❤️Nini
پاسخ به  سینا
5 ماه قبل

Yeah I’m veryyyyyyyyyy busy😂🤦🏻‍♀️👌🏾

رضا میر
رضا میر
پاسخ به  سینا
5 ماه قبل

pabo, Niki is short for good, and Sober means positive child. Don’t talk so much until you are so stupid.

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  رضا میر
5 ماه قبل

i love you baby ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ 👌🏾 👌🏾 👌🏾 👌🏾 👌🏾 👌🏾 👌🏾 👌🏾 👌🏾 👌🏾 👌🏾 👌🏾

❤️niki
❤️niki
5 ماه قبل

من مثل یه پروانه همش دورو ورت بودم
مثل سایت تو تنهاییت همش پشت سرت بودم
به آتیش میکشم هرجا که میبینم ازم دوری
هنوز پشته سرت هستم مثل سابق همونجوری
از این دنیایه بی احساس یه روز حقتو میگیرم
چه فایده وقتی میدونم یه روز از یادتو میرم
یه روز از یادتو میرم
هنوزم مثل اون روزا هواتو دارمو بازم
امیدی که بهت دارم به این زودی نمیبازم
🎶 🎶 🎶 🎶 🎵 🎶 🎶 🎶 🔒
قبول دارین محسن یگانه خیلی خفنه هم صداش هم اهنگاش؟؟!☹️🤦🏻‍♀️💔

❤️niki
❤️niki
5 ماه قبل

آدما کلا دو دسته ان ، یا زرنگن یا ساده
ساده ها واسه زرنگا ، سوژه ی سوء استفاده
یکی ساده اس مثل من ، همش فکر دیگرون
یکی زرنگ مثل تو ، تو نخ کندن از این او اون ،
تو نخ کندن از این و اون

یه آسمون آبی ، سقف اتاق منه
شبای من پر خورشید ، مثه روزام روشنه
یه آسمون آبی ، سقف اتاق منه ♪♪♫♫♪♪♯
شبای من پر خورشید ، مثه روزام روشنه

این اهنگ و یادتونه؟؟؟؟😌😂🤦🏻‍♀️خیلی دوسش دارم اصلا بعد تتلو محسن یگانه فیوریتمه😍👌🏾

رضا میر
رضا میر
پاسخ به  ❤️niki
5 ماه قبل

آره محسن یگانه خیلی خوبه🤩

اون آهنگه چی بود؟

من برعکس همه،پشت خنده هام غمه

تو برعکس منی،شادی و غمگین میزنی
ولی تو فوقش آخرش میگی کلاه رفته سرش باشه کلاه رفته سرم ولی تورو از رو میبرم
خط و نشون کشیدم که خدایی نکرده دیدم
چشام دیگه تورو نبینه آره دوری و دوستی همینه
 خاطرت هنوز عزیزه ولی از فکری که مریضه
بهتره دوری باشه نکه یه عشق زوری باشه
هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی
دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی
کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روم نیارم
با خوبی و بدیات ساختم ولی نه دیگه طاقت ندارم
🤌🤌💔💔
خیلی خفنه🥲

❤️Nini
❤️Nini
پاسخ به  رضا میر
5 ماه قبل

اره من عاشق صداشم بعد شادمهر صدای محسن یگانه خیلی خفنه🤦🏻‍♀️😍👌🏾

❤️niki
❤️niki
5 ماه قبل

عزیزم اونقدر که وقت میزاری برای دیس کردن کامنت به قول خودت مزخرف من اگر برای زندگیت گذاشته بودی الان یه آدم حسابی شده بودی که مثل احمقا پیگیر کامنت من نشی😂👌🏾
????These bitches wanna fight
???You know what happened next
yeah 🤛🏽 😂 fight

مهدیه
مهدیه
5 ماه قبل

نویسنده احیانا زنده اس؟

هیچی
هیچی
پاسخ به  مهدیه
5 ماه قبل

نه تو مراسم ختمش بودم سه روز پیش🐈‍⬛
انصافا مجلس ختمی گرفته بودن که نگم
همه طرفدار های رمانش هم درحال گریه واسه ادامه رمان هاش بودنو فحش میدادن خیلی خوب بود ولی خواب بودم متاسفانه 😔🐈‍⬛

سینا
سینا
5 ماه قبل

شاید نویسنده توبه کرده رفته راهپیمایی اربعین برگشته میخواد رمان مذهبی بنویسه🤔😊

هیچی
هیچی
پاسخ به  سینا
5 ماه قبل

😂😂😂😂

زهرا
زهرا
5 ماه قبل

اینجا کسی از پزشکی تعهدی چیزی می دونه؟
نمی دونین حقوقش چقدره ؟
با چه رتبه ای می شه رفت؟

تیک‌تاک
تیک‌تاک
پاسخ به  زهرا
5 ماه قبل

والا من نمیدونم اینو
فقط میدونم چون پزشکیه باید با سررر رفت😂😋

ولی خب یه سری مسئولیت و محدودیت داره اگه اشتباه نکنم
چیزی که در این مورد یادمه اینه که دوتا پسر یکی از فامیلامون تعهدی قبول میشدن ولی گفته بودن می‌خوایم بریم خارج و هردو آزاد رفتن

یه تعهدی دیگم داریم که مثلا شما دندان یه جا قبول میشی و باید به مدت معلوم تو یه شهری که جز شرایط هست مشغول به کار بشین و بعد از اون تایم میتونین انتقالی بگیرین
از یه مشاور بپرسین راهنماییتون میکنه
ولی رنج رتبه برای پزشکی زیر ۳۰۰۰ دیگه هرچی کمتر بهتر

❤️niki
❤️niki
پاسخ به  تیک‌تاک
5 ماه قبل

سه هزار 😳😳😳😳😳😳چه خبره زیر هزار شهرستان یعنی سه رقمی دو رقمی و یه رقمی تهران مگه کم رشته ایه من پیراپزشکی دهنم صاف شد تا قبول شدم🤦🏻‍♀️با ۱۷۰۰اونم زوری شهید بهشتی
بعد ۳۰۰۰پزشکی زیر ۳۰۰اره ولی اون رقم اصلا فکرشو نکن🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

تیک‌تاک
تیک‌تاک
پاسخ به  ❤️niki
5 ماه قبل

شما منطقه یکین عزیز
ولی منطقه سه زیر ۳۰۰۰ پردیس و آزاد ممکنه بیاره
زیر ۲۰۰۰ نور‌علا نوره دیگه
بعدم برا منطقه یک من یکیو میشناسم ۱۳۰۰ اومد و پزشکی قبول شد تو یه استان دیگه البته

❤️Nini
❤️Nini
پاسخ به  تیک‌تاک
5 ماه قبل

بازم برای پزشکی خیلی سخته من با رتبم پرستاری هم میتونستم برم خودم خواستم چیزی برم که به پزشکی نزدیک باشه

ماهلین خاکپور
ماهلین خاکپور
پاسخ به  تیک‌تاک
5 ماه قبل

سلام نه عزیزم شما خیلی خوش بینانه میبینی ماجرا رو من خودم با ۷۰۰منطقه پزشکی یزد قبول شدم ولی دختر خالم با ۳۹۰۰منطقه دو داروشهریه پرداز بندر عباس قبول شد از ۱۰۰۰به بالا باید فکر دارو اونم شهریه و آزاد و فیزیوتراپی و رادیو لوژی اونم شهر های تیپ ۲و ۳باشید

ماهلین خاکپور
ماهلین خاکپور
پاسخ به  تیک‌تاک
5 ماه قبل

سلام شما خیلی خوش بینانه میبینی ماجرا رو من خودم با ۷۰۰منطقه پزشکی یزد قبول شدم ولی دختر خالم با ۲۹۰۰منطقه دو داروشهریه بندر عباس قبول شد بالا ۱۰۰۰باید به فکر دارو اونم شهریه یا آزاد دانشگاه های تیپ ۲و۳باشد دوستم پارسال با ۲۰۰۰پروتز دندان قبول شد هرسال شرایط فرق میکنه من پسر خالم با ۵۲ منطقه قضاوت تهران قبول شد ولی سال گذشته با ۲۱میشناسم قبول نشد وحقوق همون دانشگاه قبول شدند

تیک‌تاک
تیک‌تاک
پاسخ به  ماهلین خاکپور
5 ماه قبل

خوبه که اگه اینطور باشه

اره انسانی شرایط سخت تره به نظرم

تیک‌تاک
تیک‌تاک
پاسخ به  ❤️niki
5 ماه قبل

میشه بپرسم رشتتون چیه🌺

❤️Nini
❤️Nini
پاسخ به  تیک‌تاک
5 ماه قبل

گفتم تو کامنت پیراپزشکی

ماهلین خاکپور
ماهلین خاکپور
پاسخ به  زهرا
5 ماه قبل

ببینید پزشکی خودش اصلا ارزش ندارد چه برسد به اینکه بخواهد تعهدی باشد ببینید یک نفر که امسال کنکور داده و سال اولش هم هست را درنظر بگیرید بهترین دانشگاه تعهدی که بقیه الله ارتش درتهران هست هم قبول شده خوب یک پزشک که تعهدی نیست ۷سال دانشگاه دوسال طرح بعد آزمون تخصص خوش‌بینانه اینکه اولین بار تخصص قبول بشود چهار سال تخصص یک سال طرح تخصص خودش ۱۴سال میشود بعد فرد تعهدی باید ۳۰سال بعد از این برای دولت کار کنه بعد از اون آزاد اگر یک شهر خوب هم قبول نشود که هیچ بحث انتقالی رو هم داره بعضی جاها بعد از ۱۵سال فکر کنم میتونید باز خرید کنید من به عنوان یک دانشجو پزشکی خود پزشکی را توصیه نمیکنم چه برسد به تعهدیش

تیک‌تاک
تیک‌تاک
پاسخ به  ماهلین خاکپور
5 ماه قبل

فقط دندان،دارو و فیزیو اینا بازدهی مالیشون توپههه

هیچی
هیچی
5 ماه قبل

همه هم رفتن فیکه رو خوندن که 😶
بابا شما که این همه انتظار کشیدین یکم دیگه هم بکشینو اصلیش رو بخونین دیگه 🐈‍⬛
این نویسنده درسته خیلی دیر به دیر پارت میده ولی حداقل قلمش خیلی خوبه اونو چرا میخونین 🚮

❤️Niki
❤️Niki
5 ماه قبل

کیا اینجا سریال زخم کاری رو میبینن ؟؟خیلیییییییییی خفنه😩😍👌🏾

رضا میر
رضا میر
پاسخ به  ❤️Niki
5 ماه قبل

شاید باورت نشه ولی تو این چندسال اخیر تنها فیلمای ایرانی ای که دیدم یکی پوست شیر بود یکی سقوط یکیم اسمشو یادم نمیاد 😄😁

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  رضا میر
5 ماه قبل

زخم کاری خیلی خفنه چون یکی از بازیگرای محبوبم بازی کرده من نگاه کردم همون مالک (جواد عزتی)
👌🏽 👌🏽

تیک‌تاک
تیک‌تاک
پاسخ به  رضا میر
5 ماه قبل

منم یاغیو تا آخر دیدم فقط

ولی سریال و فیلم خارجی تا دلتتت بخواد😋🤤

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  تیک‌تاک
5 ماه قبل

خارجی فقط فیلم میبینم سریال دوست ندارم سریال ترکی اینا میبینم ولی خارجی نه خوشم نمیاد فقط فیلم اما ایرانیا رو می‌رم سی دی شو می‌خرم میبینم 😂راحت ترین کار اما خارجی ا رو باید دانلود کرد که من حافظه م فوله انقدر دیگه لب تابمو عوض کردم برای این موضوع چون حافظه کم میاد گوشیمم حافظه اش یک ترابایت هست 😂😂چون دوتا گوشی دارم اون یکی ۲۵۶گیگه همشون فوله انقدرررررررررر آهنگ دارم و فیلم و عکس ولی بیشتر آهنگ قبلا گفتم تو دانشگاه بهم میگن mp3چون همش در حال آهنگ گوش کردنم😂🤦🏻‍♀️

زهرا
زهرا
پاسخ به  ❤️Niki
5 ماه قبل

اره قشنگه من دیدم ، ولی مال الان نیستا ما خیلی وقت پیشه
دوش رو ساختن؟

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  زهرا
5 ماه قبل

فصل دو شو میگم دیگه فصل اولش که تموم شد الان دوش آمده چند قسمتم گذشته خیلی خفنه😍👌🏾

دیانا
دیانا
5 ماه قبل

بچه هااینی که تو گوگل فیکه
ما این همه وقت صبر نکردیم که تقلبیشو بخونیم

زهرا
زهرا
5 ماه قبل

رفتم pdf شو خوندم خیلی تخمی بود اصلا خوب نبود
واقعا برا خودم متاسف شدم که دوسال عمرمو و تایمی که می تونستم بزارم رو درسم اومدم اینو خوندم

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  زهرا
5 ماه قبل

واقعا ولی نخون‌اون فیکه من که دنبالش نرفتم منتظرم پارت بده 👌🏾 😂

زهرا
زهرا
پاسخ به  ❤️Niki
5 ماه قبل

اره می دونم فیکه ، ولی از بس گفتن قشنگه قشنگه وسوسه شدم رفتم خوندم
از همین تریبن اعلام می کنم اصلا نخونیدش به معنای واقعی کلمه مضخرف تموم شد حس می کردم یه بچه ۱۳ ، ۱۴ ساله ادامش داده

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  زهرا
5 ماه قبل

هر گفته بخونی اوسکله چون هنوز این نویسنده دیوانه تموم نکرده رمان و چطور اخه این همه منتظر موندین واقعا دلتون نمی سوزه حیف این همه وقت برین فیک بخونین به نظرم اصلا هر کی میگه تو گوش نکن یکم صبوری به خرج بدین پارت و میده حتما

تیک‌تاک
تیک‌تاک
5 ماه قبل

آقایون داداشام
گفتهههه باشممم
اون رمان که دارین پی‌دی افشو میخونین فیکه
یکی دیگه جای نویسنده اصلی ادامه داده
ولی بخونین حقشههه😂میخواست رمانشو تموم کنه بعد گوربه گور بشه😂

❤️Niki
❤️Niki
5 ماه قبل

Never be a prisoner of your own past. It was a lesson, not a Lie
☺️ 👌🏾 😉

تیک‌تاک
تیک‌تاک
پاسخ به  ❤️Niki
5 ماه قبل

من که نفهمیدم چی چی نوشتی😂
ولی بسیار خط زیباییست
به‌به خوشِمان آمد😌😂

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  تیک‌تاک
5 ماه قبل

یه ضرب المثله نوشتم خودتو محکوم به گذشته نکن این یه درسه نه یه دروغ !

رضا میر
رضا میر
پاسخ به  ❤️Niki
5 ماه قبل

چرا همه ی پیامات کلی دیس لایک خورده😐
قلبم میفرستی دیس لایک میکنن😬

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  رضا میر
5 ماه قبل

نمی‌دونم ولی اینو میدونم عقده زیاد شده😂😂👌🏾👌🏾👌🏾👌🏾💔 😂 😂 😂 😂

رضا میر
رضا میر
پاسخ به  ❤️Niki
5 ماه قبل

یه جایی از آهنگ آیدول معنیش اینه:

با انگشت نشونم بده،اصلا اهمیتی نمیدم.
اینکه برای چی سرزنشم میکنی برام مهم نیست.
میدونم که چی هستم
میدونم که چی میخوام
هیچ وقت عوض نمیشم
هیچ وقت خودمو نمی‌فروشم…

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  رضا میر
5 ماه قبل

میدونم کار کی هست یعنی چه کسانی هست 😂 😂 ولی…… 😂 😂

❤️Niki
❤️Niki
5 ماه قبل

People try to tell you who you are, Don’t believe that shit😒👌🏾

رضا میر
رضا میر
پاسخ به  ❤️Niki
5 ماه قبل

In the middle of the road, the moment you want to give up, shout louder: So what
Min Yoongi

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  رضا میر
5 ماه قبل

min Yoongi sings very beautifull😍🥰

رضا میر
رضا میر
پاسخ به  ❤️Niki
5 ماه قبل

If you can’t fly, run! We are alive
today
Jeon Jung Kook

❤️Niki
❤️Niki
پاسخ به  رضا میر
5 ماه قبل

thats right
👌🏾

❤️Niki
❤️Niki
5 ماه قبل

When you care for someone more than they deserve you get hurt more than you deserve 
We have two lives, and the second begins when we realize we only have one
REMEMBER ONE THING MONEY NEVER CHEATS AND LOVE NEVER PAYS THE BILL
If you don’t take risks you’ll work for someone who does👌🏾👌🏾👌🏾👌🏾👌🏾👌🏾👌🏾👌🏾
woow
😉 👀

دسته‌ها

246
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x