12 دیدگاه

رمان صیغه استاد پارت یک

3.7
(3)

 

پارت 1

با استرس کنار میز استاد ایستاده بودم و اون داشت برگه های روی میز و جمع میکرد.

اینکه خواسته بود من توی کلاس بمونم کمی نگرانم کرده بود. بالاخره با اون حوصله و همیشگیش برگه هارو توی کیفش گذاشت و بهم نگاه کرد

شاید نهایت ۳۲سالش بود ولی اصلا طوری رفتار میکرد که ادم جرات نمیکرد باهاش هم کلام بشه. زیر نگاه دقیقش داشتم ذوب میشدم که بالاخره به حرف اومد.

شنیدم سر کارم میری و مشکل مالی هم داری؟

بدجوری دنبال نمره هستی اره؟ با خجالت سرم و پایین انداختم و لبم و گزیدم و اروم جواب دادم بله استاد بخدا نتونستم این ترم خوب بخونم وگرنه اینطور که از رو تنبلی نخونده باشم نیست.

متعجب از اینکه چطور از این چیزا خبر داشت بهش خیره موندم که به سمت در کلاس رفت و بستش و به طرفم برگشت.

چرخی دورم زد و گفت یه پیشنهاد دارم برات.

عینکش و از چشمش برداشت و دقیقتر بهم نگاه کرد. نگاهش به حدی جدی و یخ زده بود که کمی خودم و عقب کشیدم . استاد فاخر یکی از معدود استادای جوان دانشگاه بود که همیشه با غرور و جدییتش مانع میشد که دانشجوها باهاش احساس راحتی کنن.

آب دهنم و پایین فرستادم و مردد پرسیدم چی استاد؟

تو به من کمک میکنی منم به تو یہ معامله که هردومون ازش سود میبریم.

روم زمزمه کردم من متوجه نشدم استاد.
ابروهاش و توی هم کشید و گفت
اگه همچین فکری میکردم هرگز دست روی تو نمیذاشتم.
من یه مشکلی دارم تو برام حلش میکنی توام مشکلاتی داری برات حلشون میکنم. نمرہ تو میدم و مشکل مالیتو هم حل میکنم. با تردید پرسیدم در مقابلش من باید چه کاری بکنم؟ کمی مکث کرد و خودش و بهم نزدیکتر کرد و درست کنار گوشم لب زد از نظر جنسی من و ساپورت میکنی.
من يه هرزه رو نمیبرم توی خونم… صیغه اش نمیکنم.
از شدت تعجب ابروهام بالا پرید. حرفی که شنیده بودم باور نمیکردم یعنی چی که از نظر جنسی…
ازش فاصله گرفتم و با صدای بلندتری گفتم استاد خیلی… حرفمو خوردم و ادمه دادم من هیچ وقت حتی به حرفای شما فکر نمیکنم نمره ام نمیخوام ترم دیگه ساله دیگه بالاخره پاسش میکنم. تا خواستم از کلاس بیرون برم کوله مو از پشت کشید و زیپش و باز کرد کارتی توش انداخت و گفت
توی یه لحظه که برای خودم حرفش و آنالیز کردم عصبی بهش توپیدم شما فکر کردین من از اون دخترای خرابم؟؟
شک نکن خیلی زود پشیمون میشب و زنگ میزنی بهم و میگی غلط کردم. | پس این و داشته باشه ساغرشكور…

باز چیشده احمد آقا؟ چرا داد و بیداد میکنی؟
کوله مو از دستش کشیدم و از کلاس بیرون زدم. از سرم داشت دود بلند میشد یعنی من توی کلاس چه اشتباهی کرده بودم که اینطكر در موردم فکر کرده بود.
به قدری بهم ریخته بودم که برای کلاس بعدی هم نموندم. قید سرکار رفتنم زدم و مستقیم به خونه رفتم. مرتیکه ی عوضی … یک ثانیه ام از فکر حرفایی که بهم زده بود نمیتونستم بیرون بیام برام خیلی سنگین بود. کلید و که توی قفل در چرخوندم و وارد حیاط شدم صدای اقا احمد از خونه می اومد.
مادرم که با دیدن من جون گرفته بود خودش و بهم رسوند و کنارم ایستاد.
چی میخواستی بشه دختر جون؟ چند ماهه اجاره خونه ندادین منم پسرم میخواد خونه رو تعمیر کنه و با زنش بیاد اینجا تا آخر هفته باید تخلیه کنید و سلام… تا خواستم چیزی بگم مانعش بشم اون از خونه بیرون رفت و مادرم گریون روی زمین نشست.| امروز هرچی خبر بد بود داشتم پشت سر هم میشنیدم. الان باید بدون پول خونه از کجا گیر می اوردم. کنار مادرم نشستم و اون منو محکم بغل کرد
حالا چیکار کنیم ساغر؟
مثل همیشه داشت داد و هوار میکرد و حتما مادر بیچاره ام الان از ترس یه گوشه ایستاده بود.
الهی مادر فدای تو بشه اگه من وبال تو نبود میتونستی با پولی که برا دوا درمون من خرج میکردی یه خونه واسه خودت اجاره کنی.
با دو به خونه رفتم و جلوی احمد آقا ایستادم

قلبم از این حرف مادرم تیر کشید صورتش و بوسیدم و گفتم
بعد از کمی گشتن کارت و از کیفم پیدا کردم و نگاهی بهش انداختم هامون فاخر.
این چه حرفیه مادر من دورت بگردم تو تاج سر
منی
نمیدونستم کارم درسته یا نه اما الان توی وضعیتی گیر افتاده بودیم که دیگه درست و غلط کارم واقعا به چشم نمی اومد الان ما تا آخر هفته بدون هیچ پولی باید خونه پیدا می کردیم و این واقعا غیر ممکن بود.
خونه پیدا میکنم منو که میشناسی زرنگتر از این حرفام خودم کم ناراحت بودم آروم کردن مادر مریضمم کار آسونی نبود. بالاخره وقتی مادرم کمی اروم شد به سمت اتاق رفتم و کوله مو کنار دیکار انداختم اما چشمم که بهش افتاد یاد کارتی افتادم که استاد بهم داده.
دودلی و تردید و کنار گذاشتم و شمارشو گرفتم صدای پر از غرور و ابهتش که توی گوشم نشست دست و پامو گم کردم با خودم گفتم الانه که بگه دختره هرزه بوده و داشته فیلم بازی میکرده.
انگار خبر داشت که امروز اینطور به مشکل میخورم که گفت شک ندارم بهم زنگ میزنی….
نگاهم روی کوله ثابت مونده بود. نمیدونستم باید چیکار کنم؟ خودم و بفروشم تا زندگیمونو نجات بدم؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم سلام استاد شکور هستم ساغر شکور! |

کمی مکث کرد و با همون لحن سردش مثل همیشه گفت فکر نمیکردم اینقدر زود به غلط کردن بیفتی چی شد نظرت عوض شد؟

قبول می کنم..
داشت منو کوچک میکرد اما چاره ای جز کوتاه اومدن نداشتم آروم لب زدم من به پول نیاز دارم
خندید و گفت – اینو که خودم میدونم دیگه ؟
پوزخنده شو میتونستم احساس کنم سرد تر از هر وقت دیگه ای گفت
ادامه دادم می خوام در مورد پیشنهادی که دادین باهاتون حرف بزنم . صداشو رساتر کرد و گفت
– آدرس برات میفرستم بیا اینجا من الکی نمیتونم خرج تو مادرت کنم باید مطمئن بشم که جنس بنجل دستم نمیوفته.
با تعجب پرسیدم یعنی چی استاد؟
حرف؟ حرفی نیست من هر چیزی که لازم بود بهت گفتم تو فقط باید بگی قبولش می کنم و من مثل یک چراغ جادو تمام مشکلات تو حل می کنم تمام اینا به یک کلمه تو بستگی داره که بگی قبول می کنم صیغه شما بشم همین و بس !
– می خوام تستت کنم بیا با این آدرسی که برات می فرستم.
تمام راه ها بسته شده بود و تنها مسیری که جلوی روم بود همین بود هرگز فکر نمیکردم به اینجا برسم اما رسیده بودم پس زمزمه کردم
تماس که قطع کرد من حتی نفهمیدم منظورش از این حرف چیه می خواست چی رو تست کنه؟ دست و پام می لرزید اما باید میرفتم کولمو چنگ زدم و از اتاق بیرون رفتم مادرم نگران از آشپزخونه بیرون اومد و گفت کجا میری ساغر تو که الان رسیدی دخترم؟

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.7 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
127693 473 1

دانلود رمان راز ماه 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         دختری دورگه ایرانی_آمریکایی به اسم مهتا که در یک رستوران در آمریکا گارسونه. زندگی عادی و روزمره خودشو میگذرونه. تا اینکه سر و کله ی یه مرد زخمی تو رستوران پیدا میشه و مهتا بهش کمک میکنه. ورود این مرد به زندگی…
567567

دانلود رمان بید بی مجنون به صورت pdf کامل از الناز بوذرجمهری 5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان: سید آرمین راد بازیگر و مدل معروف فرانسوی بعد از دوسال دوری به همراه دوست عکاسش بیخبر از خانواده وارد ایران میشه و وارد جمع خانواده‌‌ش میشه که برای تحویل سال نو دور هم جمع شدن ….خانواده ای که خیلی‌هاشون امیدی با آینده روشن آرمین نداشتن…
IMG 20230127 013604 6622

دانلود رمان شوهر آهو خانم 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           شوهر آهو خانم نام رمانی اثر علی محمد افغانی است . مضمون اساسی این رمان توصیف وضع اندوه بار زنان ایرانی و نکوهش از آئین چند همسری است. در این رمان مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبط بدان بازنمایی…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۷ ۱۰۲۷۲۵۰۲۱

دانلود رمان بانوی قصه pdf از الناز پاکپور 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :                 همراز خواهری داشته که بخاطر خیانت شوهر خواهرش و جبروت خانواده شوهر میمیره .. حالا سالها از اون زمان گذشته و همراز در تلاش تا بچه های خواهرش را از جبروت اون خانواده رها کنه .. در این…
InShot ۲۰۲۴۰۲۲۸ ۲۳۳۸۵۰۰۶۹

دانلود رمان نجوای نمناک علفها به صورت pdf کامل از شکوفه شهبال 3.7 (6)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان:   صدای خواننده در فضای اتومبیل پیچیده بود: ((شهزاده ی آسمونی/گفتی که پیشم می مونی.. برایاین دل پر غم/ آواز شادی می خوانی عشق تو آتیش به پا کرد/ با من تو روآشنا کرد.. بی اونکه حرفی بگویم/راز منو بر ملا کرد.. یه لحظه بی…
عاشقانه بدون متن 6

دانلود رمان نیکوتین pdf از شقایق لامعی 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :       سَرو، از یک رابطه‌ی عاشقانه و رمانتیک، دست می‌کشه و کمی بعد‌تر، مشخص می‌شه علت این کارش، تمایلاتی بوده که تو این رابطه بهشون جواب داده نمی‌شده و تو همین دوران، با چند نفر از دوستان صمیمیش، به یک سفر چند روزه می‌ره؛…
۱۶۰۵۱۰

دانلود رمان تموم شهر خوابیدن 0 (0)

3 دیدگاه
    خلاصه رمان:       درمانگر بيست و چهارساله ای به نام پرتو حقيقی كه در مركز توانبخشی ذهنی كودكان كار می‌كند، پس از مراجعه ی پدری جوان همراه با پسرچهارساله اش كه به اوتيسم مبتلا است، درگير شخصيت عجيب و پرخاشگر او می‌شود. كسری بهراد از نظر…
f1d63d26bf6405742adec63a839ed542 scaled

دانلود رمان شوماخر به صورت pdf کامل از مسیحه زادخو 5 (1)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان:   داستان از جایی آغاز میشود که دستها سخن میگویند چشم هاعشق میورزند دردها زخم بودند و لبخند ها مرهم . قصه آغاز میشود از سرعت جنون از زیر پا گذاشتن قوائد و قانون بازی …. شوماخر دخترک دیوانه ی قصه که هیچ قانونی…
InShot ۲۰۲۳۰۷۰۳ ۰۱۲۶۵۰۱۱۲

دانلود رمان داروغه pdf از سحر نصیری 5 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان:       امیر کــورد آدمی که توی زندگیش مرد بار اومده و همیشه حامی بوده! یه کورد مرد واقعی نه لاته و خشن، نه اوباش و نه حق مردم خور! اون یه پـهلوونه! یه مرد ذاتا آروم که اخلاقای بد و خوب زیادی داره،! بعد از…
irs01 s3old 1545859845351178

دانلود رمان فال نیک به صورت pdf کامل از بیتا فرخی 3.8 (6)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:       همان‌طور که کوله‌‌ی سبک جینش را روی دوش جابه‌جا می‌کرد، با قدم‌های بلند از ایستگاه مترو بیرون آمد و کنار خیابان این‌ پا و آن پا شد. نگاه جستجوگرش به دنبال ماشین کرایه‌ای خالی می‌چرخید و دلش از هیجانِ نزدیکی به مقصد در تلاطم…
اشتراک در
اطلاع از
guest

12 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
***
***
2 سال قبل

آقا ینی چی پارت دو رو میزنم سه رو میزنم همش پارت یک و میاره درستش کنید لطفااااا

sana
sana
3 سال قبل

سلام میشه لینک کانال و بدید

بعدم این پارتاش قاطی پاتیه ممنون میشم درستش کنید

taraneh
taraneh
3 سال قبل

میشه کانال اصلی ترنم رو بگید؟🙏🙏🙏🙏

ریحانه
ریحانه
3 سال قبل

خیلی از رمانا اینجورین
موضوعش خیلی تکراری نشده؟؟!!😐😐😐😐😐😯😯😯

ليلا
ليلا
3 سال قبل

چرا همه رمانا استاد داره 😂
دلبر استاد
عروس استاد
استاد خلافكار
صيغه استاد
عشق استاد
فلان استاد

دلارام
پاسخ به  ليلا
3 سال قبل

دقیقااااااا
همیشه موضوعش هم همینه که استاده پیشنهادومیده صیقش بشه اونم قبول میکنه بعدا عاشق هم میشن😕

زرى
زرى
پاسخ به  دلارام
3 سال قبل

واقعا چرا مثلا مهندس نه يا دكتر حتما بايد استادم باشه؟://

لیلا
لیلا
پاسخ به  زرى
3 سال قبل

این رمان صیغه استاد مال ترنم همون نویسنده رمان استاد خلافکار
کانالش کلا استاد دانشجویی
برای همین صیغه استاد گذاشته
رماشن عالی بخونین

لیلا
لیلا
3 سال قبل

اون یکی رمانشو نمیزارین؟ همون هم خونه ی استاد
اینم بزارین مال ترنم

لیلا
لیلا
3 سال قبل

عه رمان دیگه ترنم میزارین ایول خیلی محبوب شد توی کانال
پیشنهاد دوستان بخونین فقولاده اس

Zahra
Zahra
3 سال قبل

این که خیلی به هم ریختس هی از این ور میپره به اونور لطفا پارتای بعدرو درست بزارین ممنون

دسته‌ها

12
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x