42 دیدگاه

رمان ماه یا ماهی پارت 2

3
(2)

***

درون تاکسی نشسته بود و از پشت پنجره قطرات باران را که به شیشه میخوردند تماشا میکرد.

از برگشتن به ایران متنفر بود اما حیف که بخاطر عزیز باید بر میگشت. اکثرا هنگام برگشت به ایران مدتی را باید درون ترکیه یا دوبی سپری میکرد.

باز شانس آورده بود که بخاطر موقعیت شغلی اش اجازه داشت در فاصله بین پرواز ها از فرودگاه خارج شود و گرنه درون فرودگاه دیوانه میشد.

تصمیم گرفته بود برای اولین بار کمی با تاکسی خیابان ها آشنای استامبول را بگردد. بعد از چند سال داشت این کار را میکرد؟؟؟

تقریبا پنج سال بود که دیگر در هیچ شهری به او خوش نمیگذشت و گشتن درون شهر ها برایش بیهوده شده بود…

بدون او دیگر هیچ چیز معنایی نداشت!

کناره گیری اش برای همه عجیب و درک نشدنی بود بجز عزیز و آقا جون

دردش را هیچ کس جز این دو نفر نمیدانست وگرنه انقدر آزارش نمیدادند

درد داشت مخفی کردن احساسش از همه حتی برادری که روزگاری عزیزترینش بود

درد داشت اینکه نتوانسته بود برای عشقش عذاداری کند چون بقیه پی به احساسش نسبت به او میبردند

کل زندگی اش سالها بود که درد داشت و دردش تسکین نمیافت…

درون افکار خودش غرق بود که با شنیدن موزیک فارسی ای که در فضای ماشین پخش شد چشمانش گرد شد…

مگر ترک ها هم همچین آهنگ هایی گوش میکنند؟؟!!

●♪♫باز هــم؛ آمدی تو بر سرِ راهــم
آی عشـق! می کنی دوباره گمــراهــم
دردا! من جوانی را، به ســر کردم
تنهــا؛ از دیـارِ خود سفـــر کردم
دیــریست… قلبِ من؛ از عـاشقی، سیـر است
خسته از صـدایِ زنجیــر است●♪♫

ریتم و شعر آهنگ برایش بسیار آشنا اما هر کاری میکرد نه اسم خواننده را به یاد می آورد نه ادامه آهنگ را..

●♪♫دریــا! اولین عشقِ مـرا بُـــردی
دنیــا! دم به دم مـرا، تو آزردی
دریـا! سـرنوشتم را، به یـاد آو
دنیـــا! سرگذشتـم را، مکـن بـاور!●♪♫

تازه آهنگ نیما چهرازی را بیاد آورد. آهنگی که روزگاری تنها چیزی بود که او را آرام میکرد و الان فقط نمکی بر زخمش بود.

دریا گفتن های نیما چهرازی او را میبرد به همان روز که دخترک را از دست داد. به همان روزی که بخاطر حماقت برادرش همه چیز تمام شد. به همان روزی که از آن به بعد عزیز جز مشکی رنگ دیگری نپوشید

همان روزی که دردش تازه اوج گرفت

دریای نامرد!!

دریای قاتل!!!

دریایی که اجازه نداد بار دیگر ماهش را ببیند!!

دریای سنگ دلی که اشک ماهیار را دید و هیچ کاری نکرد!!!

دریایی که به آسانی شناگر ماهری را در خود غرق کرد!!!

دریا با او دشمن بود مگر نه؟؟؟

کینه داشت؟؟ صد در صد…

وگرنه چرا باید عشقش را از او جدا میکرد؟؟

دیگر ادامه آهنگ را نمیشنید.

ذهنش حوالی همان روزی به سر میبرد که ماهش را از دست داد

چقدر اوضاع عوض میشد اگر پنج دقیه زود تر میرسید آن وقت پنج سال سیاه نمیپوشید

چقدر اوضاع میتوانست عوض شود؟؟

صدای زنگ تلفنش او را از آن روز ها و اما و اگر های ذهنش بیرون کشید

با دیدن شماره عزیز بلافاصله تلفن را جواب داد

– جانم عزیز…

+ سلام ماهیارم

عزیز عادت داشت ته اسم او و ماه یه ” م” مالکیت بگذارد

ماهی که دیگر نبود!!!

ماهی که رفته بود!!!

ماهی که سال ها بود مثل خورشید غروب کرده بود!!

– سلام عزیز بانو. من ترکیه ام اگه دلت برام تنگ شده بگم که تا یه ساعت دیگه پروازم به تهران بلند میشه..

+ هااا پسرم میدونم. زنگ زدم بگم دیشب خوابشو دیدم.

سکوت کرد. چه میتوانست بگوید؟

چه میتوانست بگوید به عزیزی که برخلاف پدر مادرش دردش را میدانست؟

عزیز با صدای پر بغضی ادامه داد: داشت سیمیت میخورد مادر. یادته همیشه میومد خونه ما سیمیت درست میکرد همه جا رو گند میزد؟؟

ماهیار با صدایی که از ته چاه می آمد به سختی گف: ولی خیلی خوشمزه بودن عزیز.

میتوانست ریزش اشک های عزیز را از پشت تلفن حس کند: دلم براش تنگ شده مادر…. اون ک رفت توهم رفتی دیگه…. من موندم و حوضم….

خواست جواب عزیز را بدهد که صدای آقا جون را از پشت تلفن شنید. حتی میتوانست اخم های آقا جون رو حس کند…

آقاجون: عههه زن باز داری آبغوره میگیری ک… جمع کن بساطتو شوهرت اومده هاااا باید بهش برسی…

ماهیار خندید.

تلخ خندید

خوش بحال عزیز و آقاجون که برای هم شدند

خوش بحالشان که همدیگر را داشتند

خوش بحال آقا جون که مثل او عشقش را از دست نداد

خوش بجالشان که دنیا به یه ورشان بود و کیف دنیا را میبردند…

با خنده به عزیز گف: عزیز برو به شوهرت برس… کمترم به ماه فک کن… خدافظ…

میتوانست گلگون شدن گونه های عزیز از شنیدن واژه به شوهرت برس رو حس کند

عزیز دقیقا مثل نوجون های ۱۴ ساله تازه عاشق شده بود

خاصیت عشق بود یا ویژگی زنان قدیم؟؟؟

هر چی بود به دل مینشست

نگاهش به قطرات باران بود و ذهنش جایی حوالی بیست سالگی اش…

***

– دختر از درخت بیا پایین…

دخترک زبانش را تا ته در آورد و سپس گف: نمیام ماهی… تو باید تو حوض وسط حیاط باشی پایین درخت چیکاری میکنی ماهی؟؟؟

ماهیار جنگی لای موهایش زد. اگر عمو احسان می آمد و دختر دسته گلش را این شکلی بالای درخت میدید پوست از سرش میکند…

– دوباره شروع نکن ماه… تو روخدا بیا الان عمو میاد…

دخترک نیشش را تا ته باز کرد و گف: دیگه چی جناب کاپتان؟؟؟ البته فک کنم هنوز مهماندارم نیستی چه برسه به کاپتان

و ریز ریز خندید…

خنده هایش دلنشین بود. اضلا شاید همان خنده ها بود که دل ماهیار را برد…

-اصلا اون بالا چی کار میکنی؟؟؟

دخترک با تخسی گف: مگه منو ماه صدا نمیکنی؟؟؟ خب ماه باید تو آسمون باشه ماهی تو حوض…

دوستش عرشیا میگفت خواهرش وقتی هم سن و سال ماه بود بسیار سر به زیر و آرام شده بود اما ماه روز به روز شیطون تر و زبون دراز تر میشد!!!
ماهیار نفسش را به بیرون فوت کرد و گف: ماه خانوم الان که روزه ماه شبا میره تو آسمون…

ماه پشت چشمی نازک کرد و گف: گولتو نمیخورم ماهی!!!

ماهیار چشمانش را مظلوم کرد و گف: دلت به حال من نمیسوزه؟؟ نمیگی بابات و عزیز و آقا جون بعدا پدرمو در میارن که چرا رفتی بالا درخت؟؟ ماشاالله وکیل وصی زیاد داری ماه بانو…

چانه دخترک لرزید. احساساتی بود و ماهیار برایش همچو برادر. میدانست پدرش بی منطق میشود گاهی اوقات…

با بغض گف: آخه امتحان امروز ریاضیمو گند زدم… بابا بفهمه منو میکشه پس باید حواسش پرت تنبیه تو بشه…

ماهیار خنده اش گرفته بود. دخترک خودخواه!

– بیا پایین ماه جانم خودم با عمو حرف میزنم باهات ریاضی کار میکنم خوبه؟؟

+ قول میدی ماهی؟؟؟

– قول مردونه…

دخترک لبخندی زد و نگاهی به پایین انداخت و دوباره نگاهی به چهره ماهیار کرد و گف: ماهی من نمیتونم بیام پایین…

ماهیار سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گف : بپر میگیرمت…

ماهیار وقتی تعلل ماه را دید دستانش را به سمت بالا برد و گف: من کی زدم زیر قولم؟؟ میگیرمت هیچیت نمیشه….

ماه چشمانش را بست و پرید.

اعتماد داشت به ماهی اش. میدانست ماهی هر حرفی بزند پایش می ایستد…

ماهیار ماه را گرفت. دخترک سبک تر از تصورش بود. بوی عطر خاصی از موهای دخترک ساطع میشد. عطری که مطمئن بود هیچ جا مثلش را بو نکرده…

شاید از همانجا بود که جرقه عشقش به ماه خورد….

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3 / 5. شمارش آرا 2

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230123 235605 557 scaled

دانلود رمان معشوقه پرست 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         لیلا سحابی، نویسنده و شاعر مجله فرهنگی »بانوی ایرانی«، به جرم قتل دستگیر میشود. بازپرسِ پرونده او، در جستوجو و کشف حقیقت، و به کاوش رازهای زندگی این شاعر غمگین میپردازد و به دفتر خاطراتش میرسد. دفتری که پر است از…
photo 2019 01 08 14 22 00

رمان میان عشق و آینه 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان میان عشق و آینه خلاصه : کامیار پسر خشن که با نقشه دختر عمه اش… برای حفظ آبرو مجبور میشه عقدش کنه… ولی به خاطر این کار ازش متنفر میشه و تصمیم میگیره بعد از ازدواج انقدر اذیت و شکنجه اش کنه تا نیاز مجبور به طلاق…
1676877296835

دانلود رمان تو همیشه بودی pdf از رؤیا قاسمی 0 (0)

21 دیدگاه
  خلاصه رمان :     مادر محیا، بعد از مرگ همسرش بخاطر وصیت او با برادرشوهرش ازدواج می کند؛ برادرشوهری که همسر و سه پسر بزرگتر از محیا دارد. همسرش طاقت نمی آورد و از او جدا می شود و به خارج میرود ولی پسرعموها همه جوره حامی محیا…
IMG 20230128 233643 0412

دانلود رمان بغض پاییز 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     پسرك دل بست به تيله هاى آبى چشمانش… دلش لرزيد و ويران شد. دخترك روحش ميان قبرستان دفن شد و جسمش در كنار ديگرى، با جنينى در بطن!!   قسمتی از داستان: مردمک های لرزانِ چشمانِ روشنش، دوخته شده بود به کاغذ پیش…
IMG 20230123 235601 807

دانلود رمان به نام زن 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       به نام زن داستان زندگی مادر جوانی به نام ماهور است که در پی درآمد بیشتر برای گذران زندگی خود و دختر بیست ساله‌اش در یک هتل در مشهد به عنوان نیروی خدمات استخدام می شود. شروع ماجرای احساسی ماهور همزمان با…
رمان فرار دردسر ساز

رمان فرار دردسر ساز 5 (2)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان فرار دردسر ساز   خلاصه : در مورد دختری که پدرش اونو مجبور به ازدواج با پسر عموش میکنه و دختر داستان ما هم که تحمل شنیدن حرف زور نداره و از پسر عموشم متنفره ,فرار میکنه. اونم کی !!؟؟؟ درست شب عروسیش ! و به خونه…
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۵ ۲۲۲۸۱۵۶۲۸

دانلود رمان بغض ترانه ام مشو pdf از هانیه وطن خواه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:       ترانه دختری از خانواده ای اصیل و پولدار که از بچگی نامزد پسرعمویش، حسام است. بعد از مرگ پدر و مادر ترانه، پدربزرگش سرپرستیش را بر عهده دارد. ترانه علاقه ای به حسام ندارد و در یک مهمانی با سامیار آشنا میشود. سامیاری که…
IMG 20240503 011134 326

دانلود رمان در رویای دژاوو به صورت pdf کامل از آزاده دریکوندی 3.6 (5)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان: دژاوو یعنی آشنا پنداری! یعنی وقتایی که احساس می کنید یک اتفاقی رو قبلا تجربه کردید. وقتی برای اولین بار وارد مکانی میشید و احساس می کنید قبلا اونجا رفتید، چیزی رو برای اولین بار می شنوید و فکر می کنید قبلا شنیدید… فکر کنم…
دانلود رمان اکو

دانلود رمان اکو به صورت pdf کامل از مدیا خجسته 4.3 (12)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان اکو به صورت pdf کامل از مدیا خجسته خلاصه رمان:   نازنین ، دکتری با تجربه اما بداخلاق و کج خلق است که تجربه ی تلخ و عذاب آوری را از زندگی زناشویی سابقش با خودش به دوش میکشد. برای او تمام مردهای دنیا مخل آرامش و…
photo 2017 04 20 14 37 49 330x205 1

رمان ماه مه آلود جلد سوم 0 (0)

4 دیدگاه
  دانلود رمان ماه مه آلود جلد سوم خلاصه : “مها ” دختری مستقل و خودساخته که تو پرورشگاه بزرگ شده و برای گذروندن تعطیلات تابستونی به خونه جنگلی هم اتاقیش میره. خونه ای توی دل جنگلهای شمال. اتفاقاتی که توی این جنگل میوفته، زندگی مها رو برای همیشه زیر…
اشتراک در
اطلاع از
guest

42 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فردخت
فردخت
8 ماه قبل

چقدر شبیه رمان خلسه شد🥺❤

. .........Aramesh
. .........Aramesh
8 ماه قبل

خیلیییی قشنگهههه موفق باشی ستی جان

P:z
P:z
8 ماه قبل

وای وای واااای(از هیجانه😂😂😂)
شما چقدرررررر زیبا مینویسید ستی جان😍
من واقعا لذت بردم
ممنونم ازتوننن
امیدوارم پارت هاتون همیشه همینقدری باقی بمونه😍

یسنا
یسنا
8 ماه قبل

ببخشید درسته شما از مد وان اومدید؟ببخشید یه سوال دارم من وارد شدم ولی برای ایمیلم پیامک تایید نیومد چیکار باید بکنم؟

admin
مدیر
پاسخ به  یسنا
8 ماه قبل

الان درستش کردم میتونید برید دوباره ثبت نام کنید

یسنا
یسنا
8 ماه قبل

ببخشید ستایش خانوم شما این رمان و کامل کردید یا هنوز نه؟

ساناز
ساناز
8 ماه قبل

تیکه آخر رمان برا زمان گذشته بود؟

کانی
کانی
8 ماه قبل

وای بچه ها ترو خدا به من کمک کنید عاشق شدم اما نمی‌خوام عاشق باشم دوسش دارما اما فعلا زوده خیلی هم زوده اونم دوسم داره اما منتظر کنه منم خجالتی مامان و بابام بفهمند حاکم کندهس

....
....
8 ماه قبل

طبیعیه وقتی این رمانو میخونم اکلیلی میشم
خعلی گیلیگیلیههه🤌

باهوشتون
باهوشتون
8 ماه قبل

اقا چرا غصه میخورین؟ عشق ماهیار همون ماهلینه یعنی همون دختره تو پارت 1 که کافه داشت
احتمالا از دریا جون سالم به در برد و نتونست دوباره خانوداشو پیدا کنه

آخرین ویرایش 8 ماه قبل توسط باهوشتون
یسنا
یسنا
پاسخ به  باهوشتون
8 ماه قبل

کاش اینجوری باشهههه 🥺

آهو
آهو
8 ماه قبل

واین داستان‌⁦: من بااین قلمت واقعا سورپرایز شدم تو ستی خودمونی دیگه نه ؟حرف نداشت اصلا عالی بود وچه غم انگیز که عشقت رومرگ ازت بگیره🥺باهمه وجودم غم قلب ماهیارروحس کردم خسته نباشی …

نویسنده رمان نوش‌دارو
نویسنده رمان نوش‌دارو
پاسخ به  آهو
8 ماه قبل

آهو‌جونم تو ایتا برات پیام گذاشتم😊

آهو
آهو
پاسخ به  Sety
8 ماه قبل

ای بابا بی نام قدیمی اسمموعوض کردم

آهو
آهو
پاسخ به  Sety
8 ماه قبل

بعید می‌دونم شناخته باشی ستی جونم

آهو
آهو
پاسخ به  Sety
8 ماه قبل

گفتم شاید شدی 🤣 🤣 🤣

Bakakan
Bakakan
8 ماه قبل

قلمت چقدر بی نظیره ستی جان👌

واقعا لذت بردم
خسته نباشی

خواننده رمان
خواننده رمان
8 ماه قبل

قشنگ بود ممنون گلم 💟💐

نویسنده رمان نوش‌دارو
نویسنده رمان نوش‌دارو
8 ماه قبل

خیلی قشنگ بود نمیدونم چه‌طوری توصیفش کنم😥💔 اون تیکه که گفت ماه جاش تو آسمونه بغضم گرفت دقیقا حرفش به حقیقت پیوست😟😞

آهو
آهو
پاسخ به  نویسنده رمان نوش‌دارو
8 ماه قبل

فکرکردم فقط منم که احساساتی شدم🥺

بانو
بانو
8 ماه قبل

نوشته های شما خیلی قشنگه پر از حس …

ماهیار دریا تنها با تو دشمن نبود بلکه با منم دشمن بود… نفس زندگیمو گرفت توی غربت و تو دل شب 😔آخ 💔

ماهک
ماهک
8 ماه قبل

یعنی عشق ماهیار مرده؟؟؟🥲🥲
دلم براش سوخید🥲💔
چه اسم قشنگیه ماهیار😁😁😁

رهگذر
رهگذر
8 ماه قبل

تنها یک کلمه میتوانم بگویم زیبا

𝐻𝒶𝒹𝒾𝓈𝑒𝒽
عضو
8 ماه قبل

عزیزم مثل همیشه عالی .
فعلا تو کلاسم،وقت کردم خوندم برات کامنت میزارم🩷💜

Mahbanoo
Mahbanoo
8 ماه قبل

خیلی زیبا بود ستی جون.
عاسقانه زیبایی رو داری روایت می‌کنی
لذت بردم

دسته‌ها

42
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x