رمان حورا پارت 138

5
(3)

 

 

 

 

 

_ لاله جون میشه فعلا به کسی نگی؟ تصمیم داریم با وحید بعدا خودمون بگیم…لطفا؟

 

صدایش میلرزید و من نمی‌توانستم چیزی بگویم، لاله با تعجب خودش را عقب کشیده دستش را به شکمش گرفت:

 

_ وا…عزیزم، چرا اخه؟ بنظرم هرچه زودتر بفهمن بهتره‌ها، تا عروسیتون سه ماه مونده، خوبیت نداره با شکم بزرگ شده لباس عروس بپوشی! وگرنه که محرم همید، چه عیبی داره، مثل من و قباد!

 

نفسم در سینه گره خورد، با اینکه حتی نمیخواسنم دیگر روی قباد را ببینم، اما هربار اوردن نامش کنار اسم لاله ازارم میداد:

 

_ بنظرم همین امشب به قباد بگیم، قطعا اونم سوپرایز میشه!

 

تیز به سمت منه خشک شده برگشت و گفت:

_ حوراجون از تو بعیده، خبر داشتی و حرفی نزدی؟

 

پوزخندی کنج لبم نشست:

_ چون شاید موضوع به من مربوط نیست لاله، هرچی که هست، کیمیا خودش موظفه براش تصمیم بگیره!

 

نمایشی خندید:

_ بیخیال حوراجون، تو دیگه اینو نگو…روراست باش دیگه، خودت بچه‌دار نشدی، حسودیت شده!

 

خون خونم را میخورد، اما کم نیاوردم:

 

_ شاید غبطه بخورم اما قطعا حسادت نمیکنم، وگرنه که منم از حسادت میرفتم سروقت مرد متأهل و زندگیشو به هم میریختم!

 

با حیرت به سمتم قدمی برداشت:

_ وا، حورا داری به من تیکه میندازی؟

 

انگشت اشاره‌اش را با حالت ناز چندشی روی سینه‌اش گذاشته به خود اشاره کرد:

 

_ عزیزم یادت رفته خودت اومدی خواستگاریم برا شوهرت؟

 

تک خندی زدم، حرص میخوردم اما نباید کم می آوردم:

 

_ اوهوم، اومدم ببینم قباد چقد میتونه تنبونشو سفت نگه داره، دیدم نه…لیاقتش فقط یکی مثل توعه، دم دستی و صیغه‌ای!

 

 

 

 

 

با چشمان درشت شده نگاهم کرد، چندبار دهان گشود چیزی بگوید اما نتوانست، و در اخر به یکباره دست به زیر شکمش گرفت ‌و ناله‌ای کرد، دروغ چرا، ترسیدم…

 

لحظه‌ی اول نگرانش شدم اما بعد سخت نبود فهمیدن اینکه ادا باشد!

کیمیای نگران به سمتش امد و زیر بازویش را گرفت، با دست خودش را باد زد و کیمیا که مدام اصرار داشت با کسی تماس بگیرد یا به دکتر برود، فقط لب میزد که خوبم، خوبم!

 

همین دیگر، فیلم بازی کردن برایش خوب بود، ظاهرا در بحث‌هایشان با قباد هم اینگونه گولش میزد، نه؟

پوزخندی کنج لبم نشست، به ارامی پرسیدم:

_ کیمیا، لباسم کوش؟ میخوام برم اتاقم…

 

لاله سریع صاف ایستاد و متعجب گفت:

 

_ لباس؟ لباس خریدی؟ انقدر سریع؟ چه عجله‌ای بود؟ ببینمش؟

 

سپس رو کرد به کیمیا و با لبخندی نمادین سر تا پایش را از نظر گذراند:

 

_ منم با قباد عقد کنیما، حتما زورش میکنم یه عروسی بگیره برام…کلی ارزو داشتم، همون سفره عقد هم به زور چیدیم!

 

کیمیا رو به من، با دست به جعبه‌ای که کنار کمدش بود اشاره کرد، همزمان که به سمتش میرفتم جواب لاله را سریع دادم:

 

_ گفتم که، بحث لیاقته…همون دم دستی و صیغه‌ای بودن!

 

جعبه را برداشتم و کیمیا برای جلوگیری از تنش و دعوا، ترسیده از حال خودش، گفت:

 

_ اون روز که رفتیم برای انتخاب لباسم، حورا همراهم اومد، دیگه لباسشو دید پسندید، همونو سفارش دادیم براش، تو هم حتما بیا، لباسم چندتا ایراد ریز داره، لباستو انتخاب کن!

 

لاله بی توجه به حرف من در جواب کیمیا گفت:

_ نه عزیزم، من لباس زیاد دارم، با این شکم هم که نمیشه لباس تنگ پوشید، یه چندتا پیرهن کشی دارم، از همونا میپوشم… بالاخره زن حامله‌رو تو مراسم درک میکنن!

 

اهمیتی ندادم، انگار سعی داشت این هارا برای چزاندن من بگوید!

_ کیمیا من برم…چیزی خواستی صدام کن!

 

سری تکان داد و من هم به اتاقم برداشتم، بدون باز کردن جعبه، گوشه‌ی اتاق انداختمش و با اعصابی خراب، به باقی برنامه‌ام رسیدم، کاش زودتر این روزها تمام میشد!

 

 

 

 

 

 

از خانه بیرون زدم، به قصد رفتن به کافی نت و ثبت نام کنکور.

در محوطه‌ی کوچه و مجتمع، تاکسی نبود!

میبایست تا سر خیابان میرفتم، مثل همیشه…

چون آژانس هم راهش دور بود، اصولا هر زمان که تماس میگرفتم نیم ساعتی معطل میکردند تا برسند، گاهی هم حتی ماشین اماده نداشتند.

 

بند کیفم را در دست گرفته روی شانه‌ام نگه داشتم، با ذهنی مشغول در پیاده‌رو مشغول راه رفتن شدم تا بلکه یک تاکسی رد شود و بوقی بزند!

 

نمیدانم چقدر گذشته بود که با تک بوق ماشینی سر بالا کشیدم و با دیدن همان ماشین ان روز، که مردش ادعای خواستگار داشت و این روزها دردسر شده بود، اخم‌هایم در هم رفت.

 

قدم‌هایم را تند‌تر برداشته وارد خیابانی شدم که ماشین رو هایش یک طرفه بود و او حق ورود نداشت!

نتوانست دنبالم بیاید، اما اینکه بخواهد مثل دفعه‌ی قبل با پای پیاده هم دنبالم کند، باعث شد قدم‌هایم را تندتر بردارم.

 

شاید اگر موقعیت دیگری بود برای حرص دادن قباد، از همان روش استفاده میکردم. اما حالا نمیخواستم خودم را بار دیگر در دردسر بی‌اندازم!

 

_ حوراخانم…حوراخانم، صبر کنید!

 

کلافه اطراف خیابان را نگاه کردم، با دیدن تاکسی‌ای که داشت رد میشد، دست بالا گرفته اشاره کردم بایستد، تاکسی که مقابلم ایستاد، بازویم کشیده شد.

 

عصبی به سمتش چرخیده بازویم را بیرون کشیدم:

_ بکش عقب دستتو…گفته بودم دیگه دور و ور من پیدات نشه!

 

در تاکسی را باز کردم اما بی توجه به منتظر بودن راننده، با کف دست به در کوبید و دوباره بستش:

 

_ حورا خانم… بذار حرف بزنم!

 

تیز به صورتش خیره شده غریدم:

 

_ نخوام باهات حرف بزنم باید کیو ببینم؟ چی از جونم میخوای؟

 

عصبی‌تر از من، با صدایی کنترل شده گفت:

_ من چی میخوام؟ تو چرا انقدر ساده‌ای؟ خوشت میاد موندی تو یه خونه که بشن غذاب روحت؟ هیچکس ازت خوشش نمیاد و موندی ور دلشون که چی بشه؟

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۴۲۱ ۱۷۱۹۲۰۰۳۸

دانلود رمان تو را در گوش خدا آرزو کردم pdf از لیلا نوروزی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   غزال دختر یه تاجر معروف به اسم همایون رادمنشه که به خاطر مشکل پدرش و درگیری اون با پدر نامزدش، مجبور می‌شه مدتی همخونه‌ی خسرو ملک‌نیا بشه. مرد جذاب و مرموزی که مادرش به‌خاطر اتفاقات گذشته قراره دمار از روزگار غزال دربیاره و این بین…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۹ ۱۳۳۱۲۳۴۴۸

دانلود رمان تردستی pdf از الناز محمدی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   داستان راجع به دختری به نام مریم که به دنبال پس گرفتن آبروی از دست رفته ی پدرش اشتباهی قدم به زندگی محمد میذاره و دقیقا جایی که آرامش به زندگی مریم برمیگرده چیزایی رو میشه که طوفانش گرد و خاک بزرگتری توی زندگی محمد…
aks gol v manzare ziba baraye porofail 43

دانلود رمان بانوی رنگی به صورت pdf کامل از شیوا اسفندی 4 (4)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   شایلی احتشام، جاسوس سازمانی مستقلِ که ماموریت داره خودش و به دوقلوهای شمس نزدیک کنه. اون سال ها به همراه برادرش برای این ماموریت زحمت کشیده ولی درست زمانی که دستور نزدیک شدنش، و شروع فاز دوم مأموریتش صادر میشه، جسد برادرش و کنار رودخونه فشم…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۸ ۰۵۳۰۳۳۸۰۹

دانلود رمان شهر بی یار pdf از سحر مرادی 5 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان :     مدیرعامل بزرگترین مجموعه‌ی هتل‌‌های بین‌الملی پریسان پسری عبوس و مرموز که فقط صدای چکمه‌های سیاهش رعب به دلِ همه میندازه یک شب فیلم رابطه‌ی ممنوعه‌اش با مهمون ویژه‌ی اتاقِ vip هتلش به دست دخترتخس و شیطون خدمتکار هتلش میفته و…؟   «برای خوندن این…
IMG 20230128 233546 1042

دانلود رمان گوش ماهی pdf از مدیا خجسته 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       داستان یک عکاس کنجکاو و ماجراجو به نام دنیز می باشد که سعی در هویت یک ماهیگیر دارد ، شخصی که کشف هویتش برای هر کسی سخت است،ماهیگیری که مرموز و به گفته ی دیگران خطرناک ، البته بسیاز جذاب، میان این…
سکوت scaled

رمان سدسکوت 0 (0)

4 دیدگاه
  دانلود رمان سد سکوت   خلاصه : تنها بودم ، دور از خانواده ؛ در یک حادثه غریبه ای جلوی چشمانم برای نجاتم به جان کندن افتاد اما رهایم نکرد، از او میترسیدم. از آن هیکل تنومندی که قدرت نجاتمان از دست چند نفر را داشت ولی به اجبار…
Screenshot 20221015 143117 scaled

دانلود رمان مارتینگل 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         من از کجا باید می‌دونستم که وقتی تو خونه‌ی شوهرم واسه اولین بار لباس از تنم بیرون میارم، وقتی لخت و عور سعی داشتم حرف بزرگترهارو گوش کنم تا شوهرم رو تو تخت رام خودم کنم؛ یه نفر… یه مرد غریبه تمام…
Screenshot ۲۰۲۳۰۱۲۳ ۲۲۵۴۴۵

دانلود رمان خدا نگهدارم نیست 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       درباره دو داداش دوقلو هست بنام های یغما و یزدان یزدان چون تیزهوش بود میفرستنش خارج پیش خالش که درس بخونه وقتی که با والدینش میره خارج که مستقر بشه یغما یه مدتی خونه عموش میمونه که مادروپدرش برگردن توی اون مدتت…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۵ ۱۷۳۲۳۶۸۷۷

دانلود رمان شاهکار pdf از نیلوفر لاری 0 (0)

4 دیدگاه
    خلاصه رمان :       همه چیز از یک تصادف شروع شد، روزی که لحظات تلخی و به همراه خود آورد ولی می ارزید به آرزویی که سالها دنبالش باشی و بهش نرسی، به یک نمایشگاه تابلوهای نقاشی می ارزید، به یک شاهکار می ارزید، به یک…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۸۳۷۶۸۲

دانلود رمان ماه صنم از عارفه کشیر 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     داستان دختری به اسم ماه صنم… دختری که درگیر عشق عجیب برادرشِ، ماهان برادر ماه صنم در تلاشِ تا با توران زنی که چندین سال از خودش بزرگ‌تره ازدواج کنه. ماه صنم با این ازدواج به شدت مخالفِ اما بنا به دلایلی تسلیم…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

6 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
♡ روا ♡
♡ روا ♡
6 ماه قبل

چه انتظارا انتظار دارید لاله سلیطه به کسی چیزی نگه ؟

♡ روا ♡
♡ روا ♡
6 ماه قبل

این رمان از اولش اشتباه بود زندگی زناشویی نباید میش همه جار زد الان مثلا مامان قباد خاله اش لاله کیمیا میتونن چیکار کنن مقصر اصلی خود قباده

نویسنده رمان سقوط
نویسنده رمان سقوط
6 ماه قبل

بخوام یه نظر کلی در مورد این رمان بدم، به نظرم حورا از اول اشتباه کرد که مشکلات خصوصی زناشوییش رو پیش همه عیان کرد؛ الان تو این دوره زمونه نازایی چیزی نیست که حل نشه هزار جور دوا درمون می‌کنند حتی اگه با درمان و دکتر هم حل نشه قباد می‌تونست تا چند ماه با حورا یه جای دور بره و از طریق رحم اجاره‌ای بچه‌دار میشدن اون‌وقت کسی هم چیزی نمی‌فهمید فوقش به مادرش می‌گفت حورا رو فرستادم خارج از کشور تا درمان بشه؛ اما خب با همه این اوصاف چون روند داستان بهم می‌خورد نویسنده لاله رو وارد رمان کرد شخصیت نفرت‌انگیزی داره که واقعاً هیچ لطافتی توش نمی‌بینم و برای من جای سواله که قباد اگه واقعاً عاشق حورا بود زندگیشو دوست داشت چطور می‌تونه همزمان با لاله هم باشه!والا به نظرم نویسنده یکم تو شخصیت قباد اغراق کرده بلانسبت نر که نیست فقط دنبال رابطه و نیازه…!! نمی‌دونم آخرش چی میشه چون واقعاً قباد تموم پل‌های پشت سرشو خراب کرده حتی اگه روزی پشیمون هم بشه بخشیدنش کار سختیه اصلاً نمیشه فراموش کرد این اتفاق لازم بود تا حورا به خودش بیاد تا شخصیت وابسته‌اشو تغییر بده من اگه جای نویسنده بودم کاری می‌کردم حورا ردی یا نشونی از خانواده واقعیش پیدا کنه شاید اینجوری دیگه بهش بی اصل و نسب نگن شاید در اون صورت حورا بتونه از قباد دور شه و زندگی جدیدی شروع کنه

DNA🧬
DNA🧬
6 ماه قبل

بازم با پارتات اعصابم خورد شد یکی نیست بگه هی چی شد اینطور شد همش تو خونه اس یا که بیرونه انقدرر کشش نده آخه دیونه بازم لاله سگ اعصاب نذاشته واسم آخه اینم پارت شد یا که چند خط چت دیگه حرف ندارم خسته شدم خدایا تمومش کن خدایی آخه چیه این کارا
🔪 🔪 🔪 😑 😑 😑

خواننده رمان
خواننده رمان
6 ماه قبل

نمیدونم واقعا این یارو حورا رو میخواد یا از طرف لاله برا اذیت کردن حورا اومده

خواننده
خواننده
پاسخ به  خواننده رمان
6 ماه قبل

اگه بخوادش خیلی خوب میشه اون قباد عوضی ببینه تحفه نبوده

دسته‌ها

6
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x