رمان طلوع پارت ۱۸۳

4.3
(198)

 

 

 

 

خسته از اینهمه زنگ زدن بارمان موبایل رو از جیبم در میارم و تماسش رو برقرار میکنم…

 

 

_ بله…

 

صدای نفس عمیقش رو میشنوم و پشت بندش صدای دادی که باعث میشه موبایل رو از گوشم فاصله بدم….

 

_ طلوع….آخ طلوع اگه دستم بهت برسه بلایی سرت میارم که مرغ های آسمون به حالت گریه کنن….کدوم گوری هستی هر چی زنگ میزنم جواب نمیدی؟….هاااان؟….

 

 

 

چشم از تابلوی بزرگ رو به روم میگیرم و چند پله ی ورودی رو بالا میرم….

 

 

_ کار داشتم بیرون…هر وق….

 

_ الان کجایی؟…کدوم گوری هستی بیشعور نفهم….برا چی تو این خراب شده نیستی….کجا رفتی میگم؟….

 

 

همچنان داد میزنه و من در جوابش با لحن خونسردی میگم: کار دارم بارمان…گوشیم شارژ نداره و الان خاموش میشه….رسیدم خونه خودم بهت زنگ میزنم……

 

 

بدون اینکه بهش اجازه ی حرف زدن بدم گوشی رو قطع میکنم…..خاموش میکنم و میندازم ته کیفم….

 

 

 

 

سمت آقایی که داخل یه اتاق شیشه ای هست و از لباس فرمش مشخصه نگهبانه میرم….

 

 

_ سلام….

 

سرش رو بالا میاره و با دیدنم جوابم رو میده:سلام….بفرمایین؟…

 

_ ببخشین شرکت آقای رستایی همین جاست؟…..

 

_ بله…همین جاست….طبقه ی چهارم…

 

_ چه واحدی باید برم؟…..

 

_ طبقه ی چهارم تک واحده…و کامل شرکت خودشونه…

 

 

عجب‌….بله خب دیگه…دارندگی و برازندگی….

 

_ ممنونم آقا….

 

سرش رو با لبخند تکون میده و من میچرخم و سمت آسانسور میرم…..

 

 

 

دستام رو چند بار تکون میدم تا لرزششون گرفته بشه…..

 

 

سعی میکنم خونسرد باشم ولی میدونم که بی فایده ست…..رو به رو شدن با کسی که دستور مرگت رو داده اونم وقتی می دونست بارداری و نوه ی خودش تو شکمت بود، کم چیزی نیست….هیچوقت فکر نمی کردم تا این حد ازم متنفر باشه….

 

 

 

 

در باز هست و با بسم الله تو دلم وارد میشم…

 

 

چشمام با دیدن اینهمه زیبایی و شکوه شروع به چرخیدن میکنه…..

 

 

چقد میتونی پست باشی آخه….یعنی با اینهمه ثروت و دارایی یه بار نشد به تک خواهرت فکر کنی حاج حمید رستایی…

 

 

با دیدن خانمی که پشت یه میز خیلی بزرگ نشسته سمتش میرم….

 

 

_ سلام خانم….

 

_ سلام….در خدمتم…..

 

چهره ی مهربونی که داره یکم از استرس بیش از حدم کم میکنه….

 

_ جانم عزیزم..بفرمایین؟…

 

دست از فکر کردن برمیدارم و رو بهش میگم: با آقای رستایی کار داشتم؟….

 

_ آقای رستایی تشریف ندارن….

 

_ نمیدونید کی میان؟…

 

_ نه متاسفانه….اگه قرار قبلی داشتین باید با منشی خودشون صحبت کنید…

 

 

_ آها…خب کجا باید برم؟…

 

انگشت اشاره ش رو کج میکنه و میگه: سمت چپ اتاق اول زده اتاق مدیریت…اونجا منشی شخصیشون هست…میتونید با ایشون هماهنگ کنین..

 

 

با گفتن ممنونم میچرخم و همون سمتی که گفت میرم…..

 

از کنار چند مردی که مشغول صحبت هستن می‌گذرم و رو به روی اتاقی که گفته بود می ایستم….

 

چشم از تابلوی به قول خاله سوگل زرزری مدیریت میگیرم و داخل میشم….

 

 

 

با دیدن خانمی که ایستاده کنار تک میزی که تو سالن هست و انگار دنبال چیزی میگرده همون سمت میرم……

 

 

_ سلام….ببخشین اقای رستایی هس….

 

 

_ چند بار آخه یه حرف رو تکرار کنم محسن….هر چی هست با چیزایی که قبلا برات فرستادم….همه رو برام جمع کن…فردا صبح میخوام همشون رو میزم باشن….

 

 

با شنیدن صدای منحوسش حرفم قطع میشه و میچرخم طرفش…..

 

 

سرش پایین و به محض بالا اوردنش میخواد حرفی به منشیش بزنه که با دیدن من به طور کاملا واضحی جا میخوره و حرفش تو دهنش میماسه…..

 

 

کم کم به خودش میاد و با اخمهای درهم رو بهم میگه: اینجا چیکار داری؟…

 

خیال میکردم جلوی منشیش به این صراحت حرف نزنه ولی خب انگاری اشتباه میکردم…

 

 

 

دسته ی کیفم رو محکم تر میگیرم و بعد از نفس عمیقی که میکشم میگم: میخواستم باهاتون صحبت کنم…..

 

 

 

فقط نگاهم میکنه و من پیش خودم به این فکر میکنم که الان با سر و صدا بیرونم میندازه ولی برخلاف انتظارم دستش رو سمت اتاقی میکشه و رو به منشیش میگه:کسی رو راه نده….

 

_ بله چشم….

 

خودش جلوتر میره و من پشت سرش وارد میشم…..

 

سمت میزش میره و کنارش می ایسته…..

 

 

میخوام جلوتر برم که محکم میگه: اون در رو ببند….

 

حس میکنم با این حرفش دمای بدنم بیش از حد پایین میاد و دستای سردم رو محکم بهم فشار میدم…..

 

 

 

میچرخم و کاری رو که ازم خواسته انجام میدم….

 

 

به طور مزخرفی معذبم و حالم از این دستپاچگی خودم بهم میخوره…..

 

 

بی تعارف سمت مبل ها میرم و رو دورترینشون نسبت بهش میشینم…..

 

 

 

_ زود باش کار دارم….

 

 

چند نفس عمیق پشت سر هم میکشم….

 

به خودم جرات میدم و سرم رو بالا میارم…..

 

_ میخواستم باهاتون حرف بزنم…زیاد وقتتون رو نمی گیرم…..

 

 

_ میشنوم….

 

از اینکه اینجوری که عین میرغضب بالا سرم وایسه و من مثل مظلوم ها نگاهش کنم بدم میاد‌…

 

 

_ میشه لطف کنید بشینید…..

 

پوف کلافه ای میکشه و برخلاف اینکه خیال میکردم الان پشت میز خودش میشینه ولی سمت من میاد و دقیقا رو به روم میشینه.‌…

 

 

دست به سینه خیره میشه بهم و من نفس حبس شده م رو نامحسوس برا اینکه بتونم حرف بزنم آزاد میکنم….

 

 

 

_ خب؟….

 

نگاهم رو به میز میدوزم و میگم: من میخوام از بارمان جدا شم…..اومدم اینجا تا بهم کمک کنید…..

 

صدای پوزخندش رو میشنوم و پشت بندش که میگه:خب برو بگیر….

 

 

 

سرم بالا میاد و میگم: بارمان طلاق نمیده….میگه فقط در یه صورت طلاقت میدم که مهریه ت رو ببخشی….خب راستش میدونم که بهونه ش رو رو مهریه گذاشته….اون بهم وابسته شده….میدونم که دوستم داره….خب….خب…برخلاف من که دوسش نداشتم….الانم ندارم…من فقط اومده بودم که حق و حقوق مادرم رو بگیرم…..نیومدم که پایبند بارمان و خانواده تون بشم….خب…من به حاج آقا هم گفته بودم…گفته بودم پول ندارم….خونه ندارم…کار ندارم…ولی خب هیچ کاری برام نکرد…یعنی خب….شاید از اول راهمو اشتباه رفتم و باید میومدم پیش شما…..

 

 

_ چی میخوای بگی؟….

 

 

با اخمهای درهم و صورت کنجکاو بهم خیرست….

 

 

_ فقط حق مادرم رو میخوام….یه چیزی که باعث بشه بتونم زندگی راحتی داشته باشم…اونوقت طلاقمو میگیرم و برا همیشه میذارم میرم….

 

 

 

_ یکم دیر نیست به نظرت؟…..

 

 

_ نمیدونم….شاید باشه….شاید نباشه…..ولی خب…من الانم میتونم به بارمان زنگ بزنم و بگم که عاشقشم و برا همیشه میخوام باهاش بمونم….

 

 

 

با دندون های کلید شده از خشم میگه: خاک تو سر بارمان که دل به دل بی شرفی مثل تو داد…..

 

 

از اینکه به صراحت تمام داره بهم توهین میکنه دلم میخواد گلدون زیبایی که رو میزش هست رو بردارم و بکوبم تو فرق سرش…..

 

 

_ مشکلی نیست….من فکر میکردم میتونم باهاتون کنار بیام…..ولی انگاری اشتباه فکر میکردم…..انگاری خودتون هم راضی هستین که من تا همیشه به عنوان عروستون باشم….

 

 

میخوام بلند شم که با صدای دادش دوباره میشینم….

 

_ بشین سر جات…..

 

نگاه به چشمای سرخش میکنم که با همون خشم ادامه میده: رک و پوست کنده بگو چی میخوای؟…..

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 198

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۴۰۲۲۵ ۱۴۲۱۲۴۸۹۴

دانلود رمان آسمانی به سرم نیست به صورت pdf کامل از نسیم شبانگاه 3.7 (3)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   دقیقه های طولانی می گذشت؛ از زمانی که زنگ را زده بودم. از تو خبری نبود. و من کم کم داشتم فکر می کردم که منصرف شده ای و با این جا خالی دادن، داری پیشنهاد عجیب و غریبت را پس می گیری. کم کم…
دانلود رمان اکو

دانلود رمان اکو به صورت pdf کامل از مدیا خجسته 4.3 (6)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان اکو به صورت pdf کامل از مدیا خجسته خلاصه رمان:   نازنین ، دکتری با تجربه اما بداخلاق و کج خلق است که تجربه ی تلخ و عذاب آوری را از زندگی زناشویی سابقش با خودش به دوش میکشد. برای او تمام مردهای دنیا مخل آرامش و…
رمان هم قبیله

دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند 4 (5)

1 دیدگاه
      دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند خلاصه رمان: «آسمان» معلّم ادبیات یک دبیرستان دخترانه است که در یک روز پاییزی، اتفاقی به شیرینی‌فروشی مقابل مدرسه‌شان کشیده می‌شود و دلش می‌رود برای چشم‌های چمنی‌رنگ «میراث» پسرکِ شیرینی‌فروش! دست سرنوشت، زندگی آسمان و…
دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی

دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی 3.7 (3)

بدون دیدگاه
    دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی خلاصه رمان: داستان درباره دو برادریست که به جبر روزگار، روزهایشان را جدا و به دور از هم سپری می‌کنند؛ آروکو در ایران و دیاکو در دبی! آروکو که عشق و علاقه او را به سمت هنر و عکاسی و…
دانلود رمان پینوشه به صورت pdf کامل از آزیتا خیری

دانلود رمان پینوشه به صورتpdf کامل از آزیتاخیری 3.3 (4)

بدون دیدگاه
    دانلود رمان پینوشه به صورت pdf کامل از آزیتا خیری خلاصه رمان :   چند ماهی از مفقود شدن آیدا می‌گذرد. برادرش، کمیل همه محله را با آگهی گم شدن او پر کرده، اما خبری از آیدا نیست. او به خانه انتهای بن‌بست مشکوک است؛ خانه‌ای که سکوت…
اشتراک در
اطلاع از
guest

12 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ماهلین خاکپور
ماهلین خاکپور
24 روز قبل

سلام من بعد از یک ماه و نیم اومدم دیدم فقط سه یا چهار پارت آپلود شده !!
در مورد شخصیت طلوع باید بگم اینکه در جامعه ما یا بهتره بگم کل جهان اسلام مثلا حتی ترکیه کسانی را که در شرایطی مشابه طلوع متولد می‌شوند را با الفاظ خوبی خطاب نمی‌کنند و کاریش نمیشه کرد و فرهنگ سازی این موضوع حتی برای غیر از کشور ما هم خیلی سخته پس باید واقعیت را بپذیرند تا کمتر اذیت بشوند شخصیت طلوع در جو خانواده نبوده و خیلی چیز ها را یاد نگرفته مهمترینش سیاسته و موفقیت وگرنه بدبخت و مظلوم واقع شدن کار سختی نیست پس باید تلاش کرد ولی تلاش طلوع خیلی مسخره و پیش پا افتاده هست درست مثل شخصیت ساره امروزه در اکثر نقاط جهان خانواده هایی با غیرت بیخود ؛بی توجهی و بی مهری ؛طلاق و غیره وجود داره بستگی به شرایط خانواده باید رفتار کرد اینکه مقابله به مثل کنیم یا سکوت هم بستگی به شرایط داره ساره می‌تونست از در محبت و حرف شنوی وارد بشود حداقل تا مدتی بعد که دلشون را به دست آورد می‌تونست با پدر و برادرش صحبت کنه بعدش سراغ بقیه راه ها برود مشکل اساسی در اینجا سکوت بی جا و نداشتن مهارت نه گفتن و دفاع از خود
داستان زندگی رونالدو را حتما شنیدید یک کوچولو شباهت داره مثلا اون باید معتاد میشد یا قمار باز یا یک فرد الکلی و عیاش ولی نشد

آخرین ویرایش 24 روز قبل توسط ماهلین خاکپور
نیوشا خاتوون
نیوشا خاتوون
26 روز قبل

درود* نه، واقعن داره جالب میشه👏🙏🩷❤️🩵
به گمونم طلوع خوب فهمید دایی عوضیش••••[حیف اسم دایی] ازش خوشش نمیاد••••••• هرکاری میکنه طلوع و شازده پسر مزخرفش از هم جدا بکنه، حاضر هرچیزی رو قبول بکنه اومد حق خودش بگیره••••••• معامله جالبی شد••• تبریک میگم به طلوع بخاطر شجاعتش* امیدوارم به حق حقوقش برسه••• {خییلی هم عالی و به گمونم زیرکانه داره با این مرتیکه روانپریش وارد معامله میشه 🤚💪🖐👋✌️🤌👌🤘🫰🤛👊✊️👍🙏🤝👐🙌👏 )

خواننده رمان
خواننده رمان
26 روز قبل

نمیدونم طلوع چه نقشه ای داره ولی کارش حماقت بود که تنها و بدون خبر دادن به کسی میره دفتر حمید رستایی که به نوه خودش رحم نکرد چه برسه به طلوع

فاطی
فاطی
26 روز قبل

رمان های خوبی معرفی کنین

آخرین ویرایش 26 روز قبل توسط فاطی
همتا
همتا
26 روز قبل

ینی اینا نقشه هستش دیگه مطمئنا نقشست

Bahareh
Bahareh
26 روز قبل

با اینکه از اولم از بارمان خوشم نمیومد ولی الان دلم براش سوخت

Aseman
Aseman
27 روز قبل

چقدر چرت. دیر ب دیر هم پارت میدید دیگه ارزش خوندن نداره. در ثانی یک دندگی طلوع و گند زدنش ی تنه ب همه چی واقعا درد اوره
هنوزم یادمون نرفته با حماقت بچه خودشو کشت

M.h
M.h
پاسخ به  Aseman
26 روز قبل

بنظرم نمیشه اسمشو گذاشت حماقت چون تقصیر بارمان هم بود باید باید باید همه چیزو خودش به طلوع میگفت چون این حق طلوع بود که بدونه.

مینا
مینا
27 روز قبل

یعنی چه نقشه ای داره طلوع؟من فکر کردم الان دفتر و رو سرش خراب کنه و آبروش و ببره فک نکرده شاید دوربینی چیزی تو اتاقش باشه و حرفاش و ثبت کنه به بارمان نشون بده؟چرا اصلا به بارمان نگفت پدرش چه غلطی کرده؟سرش و زیر آب نکنه خیلیه من که فکر نکنم این به طلوع پولی بده حماقت کرد طلوع با این کارش

Mana goli
Mana goli
27 روز قبل

فقط میتونم بگم خاک تو سرت طلوع گاو

شیما
شیما
27 روز قبل

خاک تو سرت طلوع داره پا پس میکشه به نفعه دایی بی ناموسش واقعا متاسفم

آخرین ویرایش 27 روز قبل توسط aiso قهرمانی
مینا
مینا
پاسخ به  شیما
27 روز قبل

نه شک نکن یه نقشه ای براش داره محاله فکرش پا پس کشیدن باشه فک کنم میخواد از بارمان جدا شه بعد انتقام بگیره چون تا بارمان هست محاله بزاره طلوع کاری علیه پدرش کنه ندیدی چقدر عصبی شد که چرا تو اون خونه نیست ؟ولی از نظر منم حماقت کرد باید به بارمان‌ راستش و میگفت تا اونم پدر عزیزش و بشناسه اینجوری مدرک داد دست پدر بارمان که طلوع بارمان و بازیچه کرده

دسته‌ها

12
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x