رمان آرزوی عروسک پارت 59

3.3
(4)

 
با شنیدن این حرفش بی اراده لپ هام گل انداخت و از خجالت بدنم مورمور شد!
سرم رو پایین انداختم و با لبخند اجباری گفتم:
_نظر لطفته.. اولین بار بود این جمله رو میشنیدم!

نگاهم کرد.. لبخند غمگینی زد و من به این فکر کردم چقدر دندون های مرتب وسفیدش، لبخندش رو زیباترمیکنه!
_شاید بقیه کسایی که با چادر دیدنت مثل من گناهکار نیستن و با روحیه شیطونت آشنا نیستن!

_اولا که روحیه هرآدمی باید شیطون باشه اما واسه من فقط یک نقابه و دوما هیچ بنده ی خدایی توی دنیا وجود نداره که گناه نکرده باشه و حداقل من این حرف رو هرگز قبول ندارم..
اتفاقا به نظرمن، تو اگه الکل خوردن ها رو کنار بذاری، پاک تر و مهربون تر و دلسوز تر ازخودت تودنیا وجود نداره!

چرا اینقدر به خودت سخت میگیری؟ چرا اگه یه روز که حالت روبه راه نیست اون روزتو تبدیل به کابوس و بدترین روز زندگیت میکنی؟
داشتم همین حرف هارو میزدم و آرشم کم کم صندلیش رو بهم نزدیک تر کرده بود و متوجه نشده بودم…

وقتی متوجه شدم که فاصله مون خیلی خیلی کم شده بود..
معذب شدم و اومدم یه کم صندلیمو عقب بکشم که دستمو گرفت و گفت:
_حالم خوب نیست سارا.. میشه کمکم کنی؟ خواهش میکنم…

ترسیده آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
_چه کمکی؟
چشم هاشو بادرد روی هم فشار داد و آروم زمزمه کرد:
_امشب رو فراموش کن!
_چی……
نذاشت حرفم تموم بشه و لب هامو قفل لب هاش کرد و با حرارتی که به استخوان هام رسید لب هامو بوسید و به بازی گرفت….

اولش تو شوک بودم اما یه کم که گذشت به خودم اومدم و به زور خودمو ازش جدا کردم و باسیلی محکمی کوبوندم توی گوشش!
_چه غلطی کردی روانی؟ هان؟ تو چه غلطی کردی؟؟؟؟

با التماس دست هامو گرفت و باصدایی که سعی میکرد بلندی صدامو کنترل کنه گفت:
_معذرت میخوام.. خواهش میکنم داد نزن.. منو ببخش.. این روزها حالم خوب نیست.. نمیدونم باخودم چندچندم.. خواهش میکنم ببخش وفراموش کن!

قلبم اونقدر تند میزد که داشتم سکته میکردم…
نمیدوستم چیکار کنم.. فقط تونستم ازجام بلندشم و به سرعت به اتاقم پناه
ببرم!

همین که به اتاقم ر‌سیدم شروع کردم به گریه کردن..
به گلوم چنگ زدم و باهق هق گفتم:
_خدایا من تواین خراب شده چه غلطی میکنم؟ خدایا چرا جونمو ازم نمیگیری!

گریه میکردم و بجای اینکه از آرش متنفر با‌شم از خودم واون کوهیار بیشرف متنفر‌بودم!
آرش مست بود و اون غلط رو کرد ومن ازخودم متنفر بودم چون بوسه ی آرش بجای حس انزجار ونفرت، دلم رو زیر ورو کرده بود!

اونقدر گریه کردم تا خوابم برد.. صبح که بیدار شدم تصمیمی روکه شب گرفته بودم رو عملی کردم…
لباس هامو جمع کردم و برای رفتن آماده شدم!

برای رفتن به هرقبرستونی جز این خونه!
چمدون هامو بستم ولباس هامو پوشیدم و چمدون به دست از اتاقم اومدم بیرون!
همه سر میز صبحانه بودن و بادیدن من بهت زده شدن!

آرش، آمنه، ارسلان…
اما نگاه غم زده ی آرش با همه فرق داشت…
_صبح بخیر!
ارسلان_ صبح شماهم بخیر دخترم.. خیرباشه؟ جایی میخوای بری؟

_بله با اجازتون رفع زحمت میکنم!
با این حرفم آمنه از جاش بلند شد وبا ناراحتی گفت؛
_یعنی چی؟ چرا؟ چی شده؟
به طرفم اومدو بادیدن صورت بدون آرایش وچشم های متورمم گفت:

_چرا اینجوری شدی مادر؟ چرا میخوای بری؟ چرا این همه گریه کردی؟ کسی اذیتت کرده؟ ما کار اشتباهی کردیم؟
_نه آمنه جون.. کسی اذیتم نکرده وشما جزیی از عزیزهای من شدید ازبس که مهربون بودید وهستید! اما تصمیم گرفتم که برم!

آمنه_ اما آخه چرا؟ این تصمیم ازکجا اومد؟ مارو شوکه کردی دخترم..
ارسلان هم بلند شد اما آرش با غم فقط به بشقابش نگاه میکرد…
ارسلان_ سارا جان میشه بیای توی اتاقم و باهم یه کم حرف بزنیم؟

_بله آقای پندار.. خودم هم خواستم ازشما این درخواست رو بکنم!
بدون حرف سرتکون داد و دستشو به سمت اتاق کارش بلند کرد ومن هم روبه آمنه گفتم:

_یه کم دیگه برمیگردم!
بدون اینکه به آرش نگاه کنم به طرف اتاق رفتم و با تقه ای کوتاه وارد اتاقش شدم!
_چیزی شده دخترم‌؟ قرار ما چیزی دیگه ای بود؟ قرارنبود وسط کار یه دفعه ای جا بزنی و بری که! پس قرارداد ما چی میشه؟

_حق باشماست آقای پندار.. قرارما چیز دیگه ای بود اما انگار هیچ چیز شبیه اونی که میخوایم نمیشه!
من برای اشتباهی که کردم و قراردادی که شکستم هر مجازاتی رو قبول میکنم!

شما هم به عنوان کلمه ی بابایی که به کار می برید، یا ازمن گذشت کنید و برای بدهیم به من مهلت بدید ۳ماهه کل مبلغ رو بهتون برمیگردونم،
یا سفته هارو به اجرا بذارید و به زندانم بندازید!
من آمادگی هردوتا موضوع رو دارم!

_میتونم علتشم بپرسم؟
_معذرت میخوام.. بی ادبی من رو ببخشید اما علتش کاملا شخصی هستش!
_آرش اذیتت کرده؟ اگه کار اونه قسم میخورم که به بدترین شکل ممکن….

میون حرفش پریدم وگفتم:
_نه بخدا.. اون بنده خدا ازخودش مهربون تر خودشه.. باورکنید اصلا این موضوع به آرش ربطی نداره

تقه ای به در اتاقش خورد و پشت بندش صدای آرش، که اومده بود داخل!
_بابا؟ میشه خواهش میکنم چند دقیقه با سارا تنها باشم؟
ارسلان گیج بهمون نگاه کرد!
روبه آرش کردم وگفتم:
_آرش جان میشه حرف ها بمونه واسه بعد؟ من خیلی عجله دارم!

_اگه میشه قبل رفتن یه کم حرف بزنیم بعدش میرسونمت!
واسه اینکه بعداز من پندار اذیتش نکنه لبخند مهربونی زدم وگفتم:
_باشه.. اما قول بده بعدش منو برسونی!

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.3 / 5. شمارش آرا 4

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
رمان بر دل نشسته

رمان بر دل نشسته 5 (3)

5 دیدگاه
خلاصه رمان بردل نشسته نفس، دختر زیبایی که بخاطر ترسِ از دست دادن و جدایی، از عشق و دلبسته شدن میترسه و مهراد، مهندس جذاب و مغروری که اعتقادی به عاشق شدن نداره.. ولی با دیدن هم دچار یک عشق بزرگ و اساطیری میشن که تو این زمونه نظیرش دیده…
Screenshot ۲۰۲۲ ۰۳ ۳۱ ۲۲ ۴۴ ۲۴

دانلود رمان خلسه 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان:       “خلسه” روایتی از زیبایی عشق اول است. مارال دختر سرکش خان که در ۱۷ سالگی عاشق معراج سرد و مغرور میشود ولی او را گم میکند و سالها بعد روزی دوباره او را می‌بیند و …      
10043162 4 Copy

دانلود رمان یکاگیر 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان:         ارمغان، تکنسین اتاق عمل که طی یه اتفاق مرموز از یک دختر خانواده دوست و برونگرا، تبدیل به دختر درونگرا که روابط باز با مردها داره، میشه. این بین بیمار تصادفی توی بیمارستان توجه‌اش رو جلب می‌کنه؛ طوری که وقتی اون‌و چند…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۴۰۲۹۰۳۹

دانلود رمان قلب سوخته pdf از مریم پیروند 1 (1)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :     کاوه پسر سرد و مغروری که توی حادثه‌ی آتیش سوزی، دختر عموش رو که چهارده‌سال از خودش کوچیکتره نجات میده، اما پوست بدنش توی اون حادثه می‌سوزه و همه معتقدن قلبش هم توی آتیش سوخته و به عاشقانه‌های صدفی که اونو از بچگی…
Romantic profile picture without text 1 scaled

دانلود رمان طهران 55 pdf از مینا شوکتی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       در مورد نوا دختری جسور و عکاسه که توی گذشته شکست بدی خورده، اما همچنان به زندگیش ادامه داده و حالا قوی شده، نوا برای نمایشگاهه عکاسیش میخواد از زنهای قوی جامعه که برخلاف عرف مکانیک شدن عکس بگیره، توی این بین با…
520281726 8216679582

رمان باورم کن 0 (0)

بدون دیدگاه
دانلود رمان باورم کن خلاصه : آنید کیان دانشجوی مهندسی کشاورزی یه دختر شمالی که کرج درس میخونه . به خاطر توصیه ی یکی از استاد ها که پیشنهاد داده بود که برای بهتر یادگیری درس بهتره کار عملی انجام بدن و به طور مستقیم روی گل و گیاه کار…
IMG 20240425 105233 896 scaled

دانلود رمان سس خردل جلد دوم به صورت pdf کامل از فاطمه مهراد 4.2 (5)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان :   ناز دختر شر و شیطونی که با امیرحافط زند بزرگ ترین بوکسور جهان ازدواج میکنه اما با خیانتی که از امیرحافظ میبینه ، ازش جدا میشه . با نابود شدن زندگی ناز ، فکر انتقام توی وجود ناز شعله میکشه ، این…
InShot ۲۰۲۳۰۲۱۱ ۱۹۵۵۲۰۶۸۰

دانلود رمان بن بست 17 pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     رمانی از جنس یک خونه در قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین و تاریخی‌ترین محله‌های تهران، خونه‌ای با اعضای یک رنگ و با صفا که می‌تونستی لبخند را رو لب باغبون آن‌ها تا عروس‌شان ببینی، خونه‌ای که چندین کارگردان و تهیه‌کننده خواستار فیلم ساختن در اون هستن،…
photo 2017 04 20 14 37 49 330x205 1

رمان ماه مه آلود جلد دوم 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان ماه مه آلود جلد دوم   خلاصه : “مها ” دختری مستقل و خودساخته که تو پرورشگاه بزرگ شده و برای گذروندن تعطیلات تابستونی به خونه جنگلی هم اتاقیش میره. خونه ای توی دل جنگلهای شمال. اتفاقاتی که توی این جنگل میوفته، زندگی مها رو برای همیشه…
عاشقانه بدون متن 6

دانلود رمان نیکوتین pdf از شقایق لامعی 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :       سَرو، از یک رابطه‌ی عاشقانه و رمانتیک، دست می‌کشه و کمی بعد‌تر، مشخص می‌شه علت این کارش، تمایلاتی بوده که تو این رابطه بهشون جواب داده نمی‌شده و تو همین دوران، با چند نفر از دوستان صمیمیش، به یک سفر چند روزه می‌ره؛…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

15 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حیران
حیران
1 سال قبل

اصلا فکرشو نمی کردم کار به بوسه ختم بشه

KAYLA
KAYLA
1 سال قبل

سارا چقدر بی جنبس 🚶🕳

Salin
Salin
1 سال قبل

جالب شد رمان

پ ا
پ ا
1 سال قبل

اوللهههه

همچو دُر
همچو دُر
1 سال قبل

راستی فاطمه جان میشه اگه میشناسی ی رمان با ژانر پلیسی عاشقانه معرفی کنی؟

غزال
غزال
پاسخ به  همچو دُر
1 سال قبل

رمان سفر به دیار عشق خیلییی قشنگه البته اگه نخوندیش

همچو دُر
همچو دُر
پاسخ به  غزال
1 سال قبل

خیلی ممنون عزیزم.
نه نخوندمش

نازی
نازی
پاسخ به  همچو دُر
1 سال قبل

رمان ازدواج صوری و طلاق زوری هم اگه نخوندی خوبه

همچو دُر
همچو دُر
پاسخ به  نازی
1 سال قبل

نه عزیزم هیچکدومو نخوندم.
میشه ی خلاصه کوتاه بی زحمت ازش بگی؟؟

نازی
نازی
پاسخ به  همچو دُر
1 سال قبل

خب یه پسر و دختر پلیس که خیلی هم از هم خوششون نمیاد مجبور میشن بخاطر یه ماموریت مهم باهم صوری ازدواج کنن و خلاصه تو ماموریت عاشق هم‌میشن
البته خیلی خیلی خلاصه گفتما توش بیشتر ماجرای پلیسی هس

همچو دُر
همچو دُر
پاسخ به  نازی
1 سال قبل

مرسی عزیزم واقعت لطف کردی

همچو دُر
همچو دُر
1 سال قبل

عالیه

همچو دُر
همچو دُر
1 سال قبل

رمان ابی به رنگ احساس من و خوندی؟
منظورم از پلیسی عاشقانه اینه که شبیه اون باشه و ژانرش مثل اون باشه.

پ ا
پ ا
پاسخ به  همچو دُر
1 سال قبل

داداش ۱۷ و خورده ای صفحس کی حال داره بشینه بخونه 😑

همچو دُر
همچو دُر
1 سال قبل

فاطمه جان میشه بی زحمت یک رمان اگه میشناسی با ژانر پلیسی.‌عاشقانه به من معرفی کنی؟

دسته‌ها

15
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x