9 دیدگاه

رمان نغمه دل پارت 46

4.5
(4)

 

 

تو حالت خواب و بیداری بودم که احساس کردم سایه یکی روم افتاده چشمامو باز کردم یه ادم دیدم ترسیده و با سرعت عملی که از من به دور بود بالش بغل دستمو محکم پرت کردم سمتش که افتاد زمین

_اخخخخ مائدههه

نشستم که دیدم علیه

_هینن وای

سریع دستشو گرفتم داشت بلند میشد که دستمو کشیدم

_وای نامحرمی

محکم تر از قبل پخش زمین شد که ناله کرد

_وای لگنمم، مائدهههه تلافیشو سرت در میارمممم

سریع با حالت عصبی دست به تخت گرفت و بلند شد

_حالا من نا محرمم اره؟ الان که یه بچه دیگه تو شکمت کاشتم میفهمی

جیغ زدم که مادرجون صداش بلند شد

_چخبرتونه؟ خونه رو گذاشتین رو سرتون

صدای پا میومد که رضا سریع درو باز کرد و نگاهی بین من و علی انداخت

مشکوک نگاهی کرد بهمون

_چکار میکردینـ؟

_هیچی

علی گفت:

_فک کنم اتاق یه چیز شخصیه و در وسیله ای هست که عین یابو سرتونو نندازین بیاین داخل

_علی زشته

_بله درسته ولی وقتی اینجا استبله باید حواست باشه اسبا ینجه دارن یا ندارن البته بجز مائده

خندم گرف از بحثشون و رفتم پیش مادرجون بخاطر عمل سزارین و بخیه ها اروم اروم پله هارو اومد پایین و رفتم پیش مادرجون

_دختر تو اروم و قرار نداری نه؟ تازه مرخص شدی یکم استراحت کن

_خوبم مادرجون تو اتاق حوصلم سر میرفت گفتم بیام پیش شما

_باشه برو بشین

نشستم رو مبل که به خدمه گفت یه شربت خنک برام بیاره

_عاقد تا یک ساعت دیگه میاد، میدونم اینجا لباسی نداری دوس ندارم با این لباسا عقد کنی

_پس چکار کنم؟

_لباس عقد من هست بعد یکمی قدیمیه ولی نوعه فک کنم سایزت بشه

_چشم مادرجون

لباسو از تو کمدش در اورد و بهم داد

یه پیرهن ساده ولی شیک

کیپ تنم بود، حاملگی خیلی چاقم کرده بود ولی با این حال خیلی بهم میومد

شالی روی سرم انداختم و کمی از لواز ارایشی مادرجون استفاده کردم تا حداقل از حالت بی روحی در بیام

عاقد اومد و محمد علی مرتب و تمیز از اتاق اومد بیرون در اتاقمو زد و باهم رفتیم تو پذیرایی

برگه صیغه نامه رو علی به حاجی نشون داد و گفت پدرم فوت کرده و برای همین مشکلی نداشت عقدمون

_مهریه چقدر گفته شده؟

ما قرار مهریه نداشتیم که علی یهو گفت:

_به تاریخ تولد بچهام 1402 تا

چشمام گرد شده بود و نگاهش میکردم که لبخندی بهم زد و عاقد هم نوشت مهریه رو

_دوشیزه مکرمه ایا وکیلم؟

خیلی دلم برای حاج بابام و مامان بابام تنگ شده، ای کاش بود و میگفتم یا اجازه پدر و مادرم ولی نبودن برای همین گفتم:

_با اجازه پدر و مادر خدا بیامرزم و مادرجون بله

علی هم بعد من گفت بله و عقدنامه ما نوشته شد

عاقد با ارزوی خوشبختی ما خداحافظی کرد و رفت

مادرجون و رضا هم گفتن ما کار داریم و رفتن حالا ما تنها بودیم

اشکم جاری شد، امروز خیلی احساس تنهایی کردم

_مائده قربونت بشم چرا گریه میکنی؟

_هیچی، دلم برای بچهام و مامان بابام تنگ شد

بغلم گرفت

_گریه نکن جوجه طلایی من، اونا الان خوشحال دارن به ما نگاه میکنن، بچهامونم که چند روز دیگه مرخص میشن

_میشه بریم پیششون؟

_الان که وقت ملاقات نیست بزار فردا، بعدشم مثلا مامان و رضا خونه رو برای عروس دوماد خالی گذاشتن که عشق و حال کنیم نه اینکه اون مرواریدای خوشگلتو بریزه که

بازم رفت تو فاز شیطنت

گریه م به خنده تبدیل شد

_عه پس مائده خانومم بعله

گونه هام بازم رنگ گرفته بود

_ای جان قربون اون توت فرنگی های روی گونه ت بشم

بلند شد و منم گرفت بغلش

_هینن علیی

_چیه؟نکنه بازم چون نامحرمم حق دست زدن بهتون رو ندارم

_نه سنگینم

_تو هرچقدر هم باشی برای من فنچی

رفتیم تو اتاق، احساس کردم میخاد بندازتم روی تخت که سریع گفتم:

_بخیه هام

_حواسم هست

اروم منو گذاشت روی تخت و درازم کرد و خودش اومد روم ولی سنگینیش روی زانوهاش و دستاش انداخته بود و فقط سایه ش روم بود

_علی

بوسه ای به لبام زد و رفت عقب

_جان علی

_من تازه زایمان….

_میدونم

حرفی نزدم که اروم سرشو برد توی گردنم

_چقدر دلتنگ این بو کردنا، لمس کردنا، بوسه ها بودم

هیچ چیزی نگفتم و گذاشتم ادامه بده، خیلی نیاز داشتم به حرفاش

_از این به بعد تا ابد کنارمی، دیگه هیچ چیزی نمیتونه تورو ازم دور کنه هیچ چیزی

بوسه دیگه ای به لبام زد و کنارم دراز کشید و دستشو زیر سرم انداخت

_ببخشید، نمیخاستم روز عقدمون اینطوری باشه ولی خب قسمت نشد

_همین که کنارت باشم کافیه

نگاهی به صورت و چشای برق زده ش کردم که گفت:

_جبران میکنم

_میشه برام قصه بخونی؟

_اتیش پاره م کوچولو شده دلش قصه میخواد؟

_اره خیلی دلم تنگ شده برای بچگیم

پتو روم انداخت و همینطور که موهامو ناز میکرد قصه میخوند که چشمام سنگین شد و خوابیدم

صبح باهم بیدار شدیم و به زور علی باهم رفتیم حموم و بماند که چقدر صدای منو دراورد و قرمزم کرد و خندید

بعد صبحانه رفتیم پیش بچهام و دکتر اجازه داد بغلشون کنم

خیلی نرم بودن و خوشبو

دکتر بهم تمرین ماساژ و دارو برای اومدن شیرم داد و گف تا چند وقت دیگه میتونم بچهامو بغل بگیرم

تو راه بودیم و من دمق بودم

_قربونت بشم اگر قرار باشه حال روحیت خوب نباشه چجوری قراره بچها رو بزرگ کنی؟

_دلم طاقت نمیاره علی هنوزم وقتی فکر میکنم به ریسکی که به جون خریدم و ممکن بود بچهامو از دست بدم تنم میلرزه

_قربونت بشم بهش فکر نکن دیگه الان که بچها سالمن

سری تکون دادم و اشکامو پاک کردم

_حالا اسمشونو میخای چی بزاری؟

_نمیدونم

پشت چراغ قرمز ایستادیم که یه دختر گل فروش اومد سمتمون

_سلام خاله گل میخریـ؟

_سلام قشنگم چه گلای خوشگلی داری

_خاله حامله ای؟

_نه چطور

_اخه مامانم میگفت زنای حامله دماغاشون ورم داره توام دماغت ورم کرده

فکر میکرد ورم دماغم بخاطر حامگلیه ولی وقتی گریه میکنم همیشه دماغم ورم میکنه

_اره مامانت راست میگه ولی من تازه بچهامو بدنیا اوردم

_وایی خاله راست میگی؟ الان کجان؟

_بیمارستانن چند وقت دیگه میارمشون

_خوشبحالت چند تا بچه داری؟

_دوقلوعن

_وایی خاله من همیشه ارزوم بود مامانم دوقلو خاهر برادر برام بیاره که اسماشونو بزارم کارن و کاتیا

علی گفت:

_حالا دختر خانم این همه ازمون سوال پرسیدی بگو گل هاتو چند میدی همشونو؟

_ همشون؟

_بله همشون

_100 تومن ولی بیست تومن بخاطر نی نی ها کم میکنم میشه 80

علی تراول 100 بهش داد و گفت:

_این بیست تومن باشه شیرینی بچهام

گلا رو دختره بهم داد و رفتیم

_اسم بچهارو انتخاب کردم

_چه زود، چه اسمی؟

_کارن و کاتیا

_همین اسمی که دختره گفت؟

_اهوم دوسش دارم

_باشه عزیزم

علی منو رسوند و رفت پی کاراش

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.5 / 5. شمارش آرا 4

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG ۲۰۲۴۰۴۲۰ ۲۰۲۵۳۵

دانلود رمان نیل به صورت pdf کامل از فاطمه خاوریان ( سایه ) 1 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     بهرام نامی در حالی که داره برای آخرین نفساش با سرطان میجنگه به دنبال حلالیت دانیار مشرقی میگرده دانیاری که با ندونم کاری بهرام نامی پدر نیلا عشق و همسر آینده اش پدر و مادرشو از دست داده و بعد نیلا رو هم رونده…
IMG ۲۰۲۳۱۱۲۱ ۱۵۳۱۴۲

دانلود رمان کوچه عطرآگین خیالت به صورت pdf کامل از رویا احمدیان 5 (2)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان : صورتش غرقِ عرق شده و نفسهای دخترک که به لاله‌ی گوشش می‌خورد، موجب شد با ترس لب بزند. – برگشتی! دستهای یخ زده و کوچکِ آیه گردن خاویر را گرفت. از گردنِ مرد خودش را آویزانش کرد. – برگشتم… برگشتم چون دلم برات تنگ…
رمان شولای برفی به صورت pdf کامل از لیلا مرادی

رمان شولای برفی به صورت pdf کامل از لیلا مرادی 4.1 (9)

7 دیدگاه
خلاصه رمان شولای برفی : سرد شد، شبیه به جسم یخ زده‌‌ که وسط چله‌ی زمستان هیچ آتشی گرمش نمی‌کرد. رفتن آن مرد مثل آخرین برگ پاییزی بود که از درخت جدا شد و او را و عریان در میان باد و بوران فصل خزان تنها گذاشت. شولای برفی، روایت‌گر…
IMG ۲۰۲۴۰۴۱۲ ۱۰۴۱۲۰

دانلود رمان دستان به صورت pdf کامل از فرشته تات شهدوست 4 (4)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   دستان سپه سالار آرایشگر جوانی است که اهل محل از روی اعتبار و خوشنامی پدر بزرگش او را نوه حاجی صدا میزنند دستان طی اتفاقاتی عاشق جانا، خواهرزاده ی بزرگترین دشمنش میشود چشم روی آبروی خود میبندد و جوانمردانه به پای عشق و احساسش می…
aks gol v manzare ziba baraye porofail 33

دانلود رمان نا همتا به صورت pdf کامل از شقایق الف 5 (2)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         در مورد دختری هست که تنهایی جنگیده تا از پس زندگی بربیاد. جنگیده و مستقل شده و زمانی که حس می‌کرد خوشبخت‌ترین آدم دنیاست با ورود یه شی عجیب مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کنه .. وارد دنیایی می‌شه که مثالش رو فقط تو خواب…
IMG 20240405 130734 345

دانلود رمان سراب من به صورت pdf کامل از فرناز احمدلی 4.7 (10)

2 دیدگاه
            خلاصه رمان: عماد بوکسور معروف ، خشن و آزادی که به هیچی بند نیست با وجود چهل میلیون فالوور و میلیون ها دلار ثروت همیشه عصبی و ناارومِ….. بخاطر گذشته عجیبی که داشته خشونت وجودش غیرقابل کنترله انقد عصبی و خشن که همه مدیر…
اشتراک در
اطلاع از
guest

9 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گیتی
گیتی
9 ماه قبل

سلام چرانغمه دل رانمیزازی خیلی دیربه دیرمیزاری بی زحمت نغمه دل با حورا رازودبه زودبزارین مرسی عزیزم

بهار
بهار
9 ماه قبل

رمان شما ادامه داره ولی واقعا اگه اراده قوی برای نوشتن داشته باشین ادامه می‌دادیم و حرفهای پوچ دیگران براتون نباید تاثیرگذار باشه لطفاً پاسخ بده

نیلی‌آبی
نیلی‌آبی
9 ماه قبل

چند روزه نذاشتی پس چی شد؟

حال بد
حال بد
9 ماه قبل

چرا دیگه پارت نمیدی لطفا تو تسخ نزار مارو

Mari
Mari
9 ماه قبل

واقعا تموم شد😢

بهار
بهار
9 ماه قبل

سلام ادامه داره بازم

SAMA
SAMA
9 ماه قبل

خیلی خوبهههه 🥲🤍

nika
nika
9 ماه قبل

الهییییی 🥰❤😍
ایی ، قلبم😍
این پارت خیلی قشنگههه
مرسی ادایی
موفق باشی ، نویسنده ی بزرگ 🥳

. .........Aramesh
. .........Aramesh
9 ماه قبل

آخی چ قشنگ 😍

دسته‌ها

9
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x